chuong 8

11 164 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:18

CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.1 Thay đổi ngày hệ thống Thời gian hành hiển thị tác vụ Để chỉnh sửa thao tác sau: Chọn Start/Settings/Control Panel Click đúp vào biểu tượng Date/Time để mở hộp thoại Date/Time Properties Chỉnh lại ngày tháng năm, giờ, chọn OK Chú ý: Mở hộp thoại Date Time Properties cách nháy đúp vào biểu tượng đồng hồ tác vụ CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.2 Đặt biểu tượng lên tác vụ Thao tác sau: Nhấp phải chuột vùng trống tác vụ để tạo Menu tắt, chọn Toolbar Menu tắt Muốn ẩn tác vụ ta thực sau: Chọn Start/Settings/Taskbar & Start menu… Chọn Hide Khi di chuyển trỏ chuột xuống hình tác vụ hiển thị trở lại Muốn bỏ chế độ cần bỏ dấu kiểm Hide CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.3 Tạo biểu tượng lối tắt hình Thao tác sau: Nhấp phải chuột vào hình chọn New/Shortcut/Browse để tìm thư mục tệp cần tạo lối tắt Chọn Next chọn Finish Cách 2: Chọn Start đưa chuột đến thư mục, tệp cần tạo lối tắt Menu Start rê hình (hoặc Send to Desktop) CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.4 Sắp xếp biểu tượng hình Thao tác sau: Nhấp phải chuột vùng trống hình chọn Arrange Icons ta có: By name: Sắp xếp biểu tượng theo thứ tự α β … By Type: Sắp xếp biểu tượng theo nhãn By Size: Sắp xếp biểu tượng theo dung lượng By Date: Sắp xếp biểu tượng theo ngày tạo Auto Arrange: Chỉnh thẳng hàng biểu tượng bên trái hình CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.5 Thay đổi ảnh hình Thao tác sau: Nhấp phải chuột vùng trống hình chọn Properties chọn tab Background danh sách liệt kê wallpaper chọn ảnh làm hình Nếu muốn chọn ảnh khác ta chọn Browse tìm đường dẫn đến tập tin ảnh click đúp Ấn OK để xác nhận Có thể chọn chế độ hiển thị như: Centerl; Title Stretch hộp Picture Display CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.6 Sử dụng chương trình bảo vệ hình Thao tác sau: Nhấp phải chuột vùng trống hình chọn Properties chọn tab Screen Save Nhấp mũi tên Screen Saver hiển thị danh sách Screen Saver Chọn kiểu bảo vệ hình Để quy định thời gian máy tính ngừng hoạt động, gõ số phút vào hộp Wait Ấn OK để xác nhận, Cancel muốn hủy lựa chọn CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.7 Thay đổi màu phông chữ Thao tác sau: Nhấp phải chuột vùng trống hình chọn Properties chọn tab Appearance Chọn lược đồ màu bạn thích Scheme Nếu muốn chọn lược đồ màu tùy biến lựa chọn danh sách Item Nhấn Save As hoàn tất lược đồ Chọn OK CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.8 Thay đổi hình ảnh biểu tượng hình Thao tác sau: Mở hộp thoại Display Properties chọn tab Effects, Chọn biểu tượng muốn thay đổi Chọn nút Change Icon Chọn biểu tượng muốn thay thế, chọn OK Chọn OK để đóng hộp thoại CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.9 Thay đổi màu độ phân giải hình Thao tác sau: Nhấp phải chuột vùng trống hình chọn Properties chọn tab Settings Chọn danh sách thả Color chọn số lượng màu Kéo Screen area sang phải trái để thăng giảm độ phân giải Chọn OK CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.10 Bổ sung khoản mục Active Desktop Thao tác sau: Nhấp phải chuột vùng trống hình chọn Active Desktop chọn New Desktop Item chọn tab Web hộp thoại Display Properties sau chọn New Gõ địa trang Web muốn xem, Chọn OK Muốn tìm ảnh hay tư liệu Web ta chọn Browse, chọn tệp muốn dùng CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác Windows 8.11 Thay đổi thuộc tính cuả chuột Thao tác sau: Chọn Control Panel, click đúp vào biểu tượng Mouse/Buttons Chọn Right-handed Left-handed thuận tay phải tay trái Thường chọn Left-handed Kéo trượt để tăng giảm tốc độ kích đúp chuột Trong mục File and Folders đánh dấu chọn chế độ nhấp đơn nhấp đúp để mở tư liệu Nếu chọn tab Pointers để thay đổi dạng trỏ chuột, nhấp mũi tên [...]...CHƯƠNG VIII – Các cài đặt khác trong Windows 8. 11 Thay đổi thuộc tính cuả chuột Thao tác như sau: Chọn Control Panel, click đúp vào biểu tượng Mouse/Buttons Chọn Right-handed hoặc Left-handed nếu thuận tay phải hoặc tay trái Thường chọn Left-handed
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 8 , chuong 8 , chuong 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay