CHUONG 2

7 138 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:18

CHNG LM QUEN VI WINDOWS 2.1 Mt s thut ng dựng chut - Chọn X (Click) - Kích: để chọn đối tượng (cửa sổ, biểu tượng, Menu, ) - Nhấp đúp (Double Click) - Kích đúp: Kích hoạt (mở) cửa sổ Folder CT - Nhấn phải Chuột (Click right Button) - Kích chuột phải: Bật Menu phụ - Rê chuột (Drag and Drop) - Kéo-thả: di chuyển đối tượng CHNG LM QUEN VI WINDOWS 2.2 Khi ng Windows Bật nguồn Nếu máy hoạt động bị treo, ng thao tác sau: Nhấn nút Reset Nhấn tổ hợp phím CTRL +ALT+DEL CHNG LM QUEN VI WINDOWS Mn hỡnh xut hin cỏc i tng: + Mn hỡnh nn(Desktop): Bao gm ton b mn hỡnh v cỏc biu tng + Thanh tỏc v(TaskBar): Bắt đầu CT, Lưu trú tên cửa sổ CT mở chuyển chế độ làm việc gia cửa sổ cách ấn Alt+Tab + Nỳt ng (Start): ng cỏc chng trỡnh ng dng + Biu tng li tt(Shortcut):Mi biu tng trờn Desktop ng vi mt chng trỡnh no ú + Thanh thao tỏc nhanh(Quick Launch): Dựng t trờn ú mt s nỳt ng vi nhng chng trỡnh cn thit CHNG LM QUEN VI WINDOWS 2.3 Nỳt Start (HV t tỡm hiu) 2.4 Lm vic vi ca s Gm cú cỏc biu tng chớnh nh sau: + Thanh tiờu (Title Bar): Cho bit tờn ca s + Thanh Menu (Menu Bar): Cha cỏc mc dựng thao tỏc ng vi cỏc ca s ú + Khụng gian ca s: Vựng ny cú th iu chnh kớch c + Nỳt thu nh ca s (Minimize): Thu nh ca s nm trờn Taskbar + Nỳt phúng to ca s (Maximize): Ngc vi Minimize + Nỳt Close: úng ca s CHNG LM QUEN VI WINDOWS 2.5 Sp xp cỏc ca s Click phi chut vo TaskBar cú cỏc tu chn sau: -Cascade Windows: Cỏc ca s xp chng lờn -Title Windows Horizontally: Cỏc ca s c gión theo phng nm ngang -Title Windows Vertically: Cỏc ca s c gión theo phng thng ng -Minimize All Windows: Cỏc ca s c thu nh li thnh biu tng nm trờn Taskbar -Undo Minimize All: Cỏc ca s c a v dng trc ú CHNG LM QUEN VI WINDOWS 2.6 Cỏc lnh trờn Menu, 2.7 Cỏc lnh n tt (HV t tỡm hiu) 2.8 Hp thoi Tp hp cỏc thnh phn tu chn: + Cỏc Tab: L cỏc khon mc, mi khon mc cha mt lot cỏc i tng khỏc + Hp lit kờ: Lit kờ cỏc danh sỏch cn la chn, chn mt cỏc phn t ca nú + Con chy: Dựng hin th cỏc i tng khut, hay tng gim mt i lng no ú bn nhp vo mi tờn lờn xung + Nỳt Radio: Dựng chn cỏc loi nỳt + Nỳt kim: Nhp nỳt kim la chn hoc hu chn + Hp bn: Cho phộp gừ bn vo ú, cú dng hỡnh ch nht CHNG LM QUEN VI WINDOWS 2.9 Tr giỳp Click chut vo Help trờn Menu Start cú cỏc tu chn sau: -Tab Contents: -Tab Index: -Tab Search: 2.10 Thoỏt Windows úng tt c cỏc tin ang m Chn Start/Shut Down/OK 2.11 Khi ng li mỏy tớnh Chn Start/Shut Down/Restart/OK
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 2 , CHUONG 2 , CHUONG 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay