CHUONG 1

79 139 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:17

CHNG - NHNG KHI NIM C BN 1.1 Thông tin a Khỏi nim Những hiểu biết có đợc vật, kiện đợc gọi thông tin vật, kiện Khi nhìn lên trời ta thấy có đám mây đen hay chuồn chuồn bay thấp báo hiệu ma đến Đó thông tin ma Gv: H Minh H Nhiều nắng Vắng ma CHNG - NHNG KHI NIM C BN Thụng tin bt ngun t õu? Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Ngi lỏi xe quan sỏt vt cn trờn ng Gv: H Minh H Nóo b x lý thụng tin iu chnh tc CHNG - NHNG KHI NIM C BN Thụng tin c nh lng bng cỏch xỏc nh bt nh ca nú Xỏc sut xut hin cng thp thỡ lng thụng tin cng cao Nm 1948 Shannon a cụng thc tớnh lng tin gi l Entropi n E = - Xi.log2(Xi) i=1 Vi Xi l xỏc sut xut hin s kin i ca h (Nu cú n kh nng) VD: Khi gieo ng xu thỡ lng tin ca vic xut hin mt = Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Entropy thụng tin l mt khỏi nim m rng ca Entropy nhit ng lc hc v c hc thng kờ sang cho lý thuyt thụng tin Entropy thụng tin mụ t mc hn lon mt tớn hiu ly t mt s kin ngu nhiờn Núi cỏch khỏc, entropy cng ch cú bao nhiờu thụng tin tớn hiu, vi thụng tin l cỏc phn khụng hn lon ngu nhiờn ca tớn hiu Vớ d, nhỡn vo mt dũng ch ting Vit, c mó húa bi cỏc ch cỏi, khong cỏch, v du cõu, tng quỏt l cỏc ký t Dũng ch cú ý ngha s khụng hin mt cỏch hon ton hn lon ngu nhiờn; vớ d nh tn s xut hin ca ch cỏi x s khụng ging vi tn s xut hin ca ch cỏi ph bin hn l t ng thi, nu dũng ch ang c vit hay ang c truyn ti, khú cú th oỏn trc c ký t tip theo s l gỡ, ú nú cú mc ngu nhiờn nht nh Entropy thụng tin l mt thang o mc ngu nhiờn ny Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN 1.2 Dữ liệu D liu l s biu din ca thụng tin v c th hin bng cỏc tớn hiu (Signal) vt lý Dữ liệu là: -Tín hiệu vật lý: tín hiệu sóng điện từ, tín hiệu ánh sáng, âm - Các số liệu: liệu số nhờ mà thông qua phép toán cho thông tin kết - Các ký hiệu: chữ viết nớc, ký hiệu toán, lý, sinh Ký hiệu khắc đồ vật ngời tiền sử - Hình ảnh - Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN 1.3 X lý thụng tin X lý thụng tin l quỏ trỡnh x lý d liu cú c thụng tin kt qu cú ớch phc v ngi * Tin hc (Informatics): L ngnh khoa hc cú mc tiờu phỏt trin v s dng mỏy tớnh in t nghiờn cu cu trỳc, tớnh cht ca thụng tin, phng phỏp thu thp, lu tr, tỡm kim, bin i, truyn thụng tin v ng dng vo cỏc lnh vc khỏc ca i sng xó hi * Cụng ngh thụng tin (Information Technology): Bao gm phng phỏp, phng tin, k thut mỏy tớnh v vin thụng, k thut lp trỡnh khai thỏc v s dng cỏc ngun ti nguyờn thụng tin Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN 1.4 Phn cng v phn mm * Phn cng (Hardware) : Cỏc thit b in t v c khớ ca mỏy tớnh c gi l phn cng * Phn mm (Software): L cỏc chng trỡnh (Programs) chy trờn mỏy tớnh 1.5 Quy trỡnh x lý thụng tin Quy trỡnh x lý thụng tin Vo thụng tin X lý thụng tin Xut v lu tr thụng tin (Input Processing Output and Storage) Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN III Tin học (Infomatics) 1890 1920 1950 1970 Đến Ngành Tin học hình thành phát triển thành ngành khoa học độc lập nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin ngời, đợc gắn liền với công cụ lao động Máy tính điện tử Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Ba nhõn t c bn ca nn kinh t * + iu kin t nhiờn + Ngun lao ng + Vn u t Xut hin nhõn t mi: Thụng * tin Sỏng to cụng c mi: Mỏy tớnh in t Xõy dng ngnh khoa hc tng ng s dng mỏy tớnh in t khai thỏc thụng tin Tin hc i Gv: H Minh H Ngnh tin hc cú ni dung, mc tiờu, phng phỏp nghiờn cu riờng c thự ca nú l s dng mỏy tớnh in t lm cụng c nghiờn cu, v vic trin khai ng dng CNTT khụng tỏch ri vic phỏt trin v s dng mỏy tớnh in t CHNG - NHNG KHI NIM C BN Truyền thông Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Tổng hợp, phân tích số liệu quan Lập dự án cho công ti Công tác văn phòng Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Trí tuệ nhân tạo Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Giáo dục Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Giải trí Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Tháp ép phen Hệ thống ánh sáng phun nớc đợc điều khiển máy tính Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Hệ thống phun nớc tự động Công ti xi măng Hoàng thạch Đợc điều khiển tự động từ ứng dụng tin học Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Nhà Ga Tokyo Hàng trăm chuyến tàu chạy qua nhà ga đợc điều khiển hệ thống tin học đại Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN ánh sáng thành phố đêm Hệ thống đèn đợc điều khiển nhờ ứng dụng tin học Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Bán hàng qua mạng Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN Truyền hình qua mạng Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN điện thoại qua mạng Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN 1.13 Bo mt thụng tin mỏy tớnh * Tt mỏy ỳng quy cỏch * S dng lu in * mỏy tớnh ni phự hp *.Thng xuyờn bo dng bo trỡ nh k * Thit lp ch an ton, phõn quyn qun lý * Sao lu d liu thng xuyờn * Ci t chng trỡnh dit virus * Truy cp v dowload cỏc chng trỡnh, phn mm cú bn quyn Gv: H Minh H CHNG - NHNG KHI NIM C BN BI TP Chuyn i cỏc s t h thp phõn sang h nh phõn v h hexa 257(10); 365(10); 198(10); 174(10); 126(10);183(10) Chuyn i cỏc s sau t h nh phõn v h hexa sang h thp phõn 111100110(2); 7ED(16); 1010101110(2); 28AF(16); 254(16); Cng, tr, nhõn cỏc s thp phõn A v B sau: A B A+B A*B 1100011 0011101 1101100 1010101 1001001 1001110 1010010 0011011 111101 Gv: H Minh H NOT A CHNG - NHNG KHI NIM C BN Thc hin cỏc phộp toỏn logic cho cỏc s h nh phõn sau: Gv: H Minh H X 101010 Y X And Y X Or Y 110101 100000 111111 100010 100100 100000 100110 010101 11011 10001 011111 111011 110011 [...]... an -1 2n -1 + + a1 21 + a0 20 + a -1 2 -1 ++ a-m 2-m, ai = 0, 1 Ví dụ: 11 012 = 1 23 + 1 22 + 0 21 + 1 20 = 13 10 Gv: H Minh H CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN Hệ hexa: Biểu diễn số trong hệ hexa cũng tơng tự N = an 16 n + an -1 16n -1 + + a1 16 1 + a 016 0 + a -1 16 -1 ++ a-m 16 -m, Với quy ớc: A = 10 , B = 11 , C = 12 , D = 13 , E = 14 , F = 15 Ví dụ: 1BE16 = 1 x 16 2 + 11 x 16 1 + 14 x160 = 44 610 Gv: H Minh H CHNG 1 -... 10 1 011 0 = 11 110 01 Vớ d 2: 11 011 0 + 10 1 010 phộp tớnh c tớnh nh sau: 11 111 11 011 0 + 10 1 010 = 11 00000 Gv: H Minh H CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN * Nhõn nh phõn Nhân 2 s nh phõn thc hin nh sau: 0*0=0 1* 0=0 0 *1= 0 1* 1 =1 Gv: H Minh H CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN * Cỏc phộp toỏn logic i vi s nh phõn X Y X OR Y X AND Y NOT X 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 Gv: H Minh H 0 CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN 1. 7 Khái niệm hệ thống... Ki-lô-bai 10 24 byte MB Mê-ga-bai 10 24 KB GB Gi-ga-bai 10 24 MB TB Tê-ra-bai 10 24 GB PB Pê-ta-bai 10 24 TB CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN * Cng nh phõn Cng 2 s nh phõn c thc hin theo cựng 1 phng phỏp nh cng 2 s thp phõn ngha l t phi (hng thp) sang trỏi (hng cao) 0+0=0 0 +1= 1 1+ 0 =1 1 + 1 = 10 Gv: H Minh H CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN Vớ d 1: 10 0 011 + 10 1 011 0 phộp tớnh c tớnh nh sau: 11 10 0 011 + 10 1 011 0 = 11 110 01 Vớ... hoá kí tự, mã hoá đợc 65536 = 216 kí tự Trong bảng mã ASCII mỗi kí tự đợc biểu diễn bằng 1 byte Gv: H Minh H CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN Kí tự Mã ASCII thập phân Mã ASCII nhị phân A 65 010 000 01 010 000 01 Xâu kí tự TIN: Kí tự Mã ASCII Mã ASCII nhị thập phân phân 84 010 1 010 0 73 010 010 01 78 010 011 10 010 1 010 0 010 010 01 010 011 10 Gv: H Minh H Bảng mã hoá kí tự ASCII CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN *Các dạng... CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN Quy tc 4: chuyn i h thp lc phõn sang h nh phõn ta thc hin nh sau: ng vi mi ch s s c biu din di dng 4 bit Vớ d: X = X = 3B16 thỡ X = 0 011 1 011 2 = 11 1 011 2 Gv: H Minh H CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN * Biểu diễn số trong máy tính Biểu diễn số nguyên 0 là dấu dơng 1 là dấu âm 7 (10 ) = 11 1(2) 0 0 0 0 0 1 byte Bit 1 1 1 Trong đó: - Phần nhỏ nhất của bộ nhớ lu trữ số 0 hoặc 1: 1 bit... (an-1an-2aa1a0,a-1a-2a-m)b V giỏ tr ca X c tớnh theo cụng thc: X = anbn + an-1bn -1 ++ a1b1 + a0b0 (*) Trong ú ai tho món 0 ai b v n l s lng cỏc ch s bờn trỏi, m l s lng cỏc ch s bờn phi du phõn chia phn nguyờn v phn phõn s ỳng Gv: H Minh H CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN Biểu diễn số trong các hệ đếm Hệ thập phân: Mọi số N có thể biểu diễn dới dạng N = an 10 n + an -1 10n -1 + + a1 10 1 + a0 10 0 + a -1 10 -1. .. 45 32 16 2 16 13 0 0 2 45 (10 ) = 2 D (16 ) CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN Quy tc 2: chuyn i 1 s t h c s b sang h thp phõn ta s dng cụng thc (*) Vớ d: X = 11 02 thỡ X = 1* 22 + 1* 21 + 0*20 = 6 Quy tc 3: chuyn i t h nh phõn sang h thp lc phõn ta thc hin nh sau: Nhúm ln lt 4 bit t phi sang trỏi, sau ú thay th cỏc nhúm 4 bit bng giỏ tr tng ng vi h thp lc phõn (tra theo bng) Vớ d: X = 11 1 011 2 thỡ X = 3B16 Gv:... Quy tc 1: chuyn i 1 s t h thp phõn sang h cú c s b (b10) ta thc hin nh sau: Ly s thp phõn chia cho c s b cho n khi phn thng ca phộp chia bng 0, s i c chớnh l cỏc phn d cu phộp chia th t ngc li Vớ d: X = 610 ngha l X = 6 trong h thp phõn, c i thnh 11 02 trong h nh phõn Gv: H Minh H CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN Đổi số trong hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2 ,16 7 6 1 2 3 2 2 1 1 0 1 2 0 7 (10 ) = 1 1 1 (2) Gv:... dấu) - Có thể dùng 1 byte, 2 byte, 4 byte để biểu diễn số nguyên Gv: H Minh H CHNG 1 - NHNG KHI NIM C BN Biểu diễn số thực: Biểu diễn số thực dới dạng dấu phẩy động: Ví dụ: 13 456,25 = 0 .13 45625 x 10 5 M x 10 K Trong Trongđó: đó: Trong đó: M: M:Là Làphần phần định định trị trị(0 ,1 (0 ,1 M M<
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 1 , CHUONG 1 , CHUONG 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay