bai network t1

44 194 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:17

MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL 3.1.MNG L Gè a Khỏi nim: Mng mỏy tớnh (network) l hai hay nhiu mỏy tớnh ni vi theo nguyờn lý no ú v cho phộp cỏc mỏy dựng chung d liu v thit b ca Cỏc d liu (vn bn, hỡnh nh, chng trỡnh) v cỏc thit b nh ( a, mỏy in) c gi chung l ti nguyờn (resource) trờn mng Hiu cỏch n gin: Mng l hp cỏc mỏy tớnh c kt ni theo phng thc no ú cho chỳng cú th trao i d liu v dựng chung thit b GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL b Thành phần Gồm ba thành phần: Các máy tính Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối máy tính với Phần mềm cho phép thực việc giao tiếp máy tính GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL 3.2 Li ớch ca mng Tại phải nối mạng máy tính? GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Sao chép, truyền liệu GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Chia sẻ tài nguyên (thông tin,thiết bị ) GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL TạO THàNH Hệ THốNG TíNH TOáN lớn GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Nõng cao cht lng v hiu qu khai thỏc thụng tin: Khi thụng tin cú th c s dng chung thỡ nú mang li cho ngi s dng kh nng t chc li cỏc cụng vic vi nhng thay i v cht nh: - ỏp ng nhng nhu cu ca h thng ng dng kinh doanh hin i - Cung cp s thng nht gia cỏc d liu - Tng cng nng lc x lý nh kt hp cỏc b phn phõn tỏn - Tng cng truy nhp ti cỏc dch v mng khỏc ang c cung cp trờn th gii GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Chia sẻ tài nguyên (Thiết bị, thông tin, liệu phần mềm ) Sao chép, truyền liệu Kết nối Tạo thành hệ thống tính toán lớn Nõng cao cht lng v hiu qu khai thỏc thụng tin GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL (TIT 2) 3.3 Phân loại mạng máy tính a Theo chức máy tính mạng Mô hình ngang hàng (Peer to Peer) Trong mô hình tất máy bình đẳng với nhau, nghĩa máy vừa cung cấp tài nguyên cho máy khác, vừa sử dụng tài nguyên máy khác mạng Mô hình có ưu điểm xây dựng bảo trì đơn giản, song thích hợp với mạng có quy mô nhỏ, liệu phân tán GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL 3.7 Ni logic Cỏc bc tin hnh: + Bt cỏc mỏy mng LAN Click ỳp vo biu tng My Network Place trờn mn hỡnh nn + Trong ca s My Network Place click Network And Dial up Connections nm khung bờn trỏi ca s + Nhn ỳp chut vo biu tng Local Area Connection chn Properties + Chn giao thc, nu cn ci t giao thc no thỡ chn giao thc ú v chn Install chn Add + Click phi chut vo biu tng My Computer/Properties/ Network I dentification chn properties t tờn cho mỏy ca bn GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL 3.8 S dng ti nguyờn trờn mng Bt biu tng My Network Place trờn mn hỡnh nn cú cỏc tu chn sau + Add Network Place to li tt cho cỏc v trớ mng + Entire Network: Hin th cỏc mỏy tớnh trờn mng m bn truy cp + Chn giao thc, nu cn ci t giao thc no thỡ chn giao thc ú v chn Install chn Add + Computer Near Me Hin th cỏc mỏy tớnh nhúm lm vic GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL 3.9 To ti khon (Tờn v mt khu) ngi dựng Cú quyn truy cp c bn + Administrator Dựng cho nh qun tr mng + Standard: Kim soỏt nhng th quy nh chun + Restricted: Mang tớnh cht cụng vic chuyờn bit Thao tỏc: -Start/Settings/Control Panel -Click ỳp vo biu tng Users and Pasword/Add -Nhp tờn ngi dựng, xỏc nhn li mt khu/ Finish/OK GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL 4.1 Ni kt vi Internet Internet mạng máy tính toàn cầu kết nối hàng triệu máy tính mạng máy tính khắp giới sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Cung cấp nguồn tài nguyên khổng lồ vô tận GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Cung cấp dịch vụ nhanh, rẻ, tiết kiệm thời gian Chat GV: H Minh H Games Tìm kiếm thông tin Thư điện tử MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Đảm bảo phương thức giao tiếp hoàn toàn Mua hàng qua mạng GV: H Minh H Điện thoại Internet MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL b Truy cập trang web Để truy cập vào Website phải sử dụng chương trình đặc biệt gọi trình duyệt web Nơi gõ địa truy cập Màn hình trình duyệt IE chưa có địa truy cập GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Trình duyệt web chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: Truy cập trang web, tương tác với máy chủ hệ thống WWW tài nguyên khác Internet Có nhiều trình duyệt web khác nhau, thông dụng trìnhGV: duyệt Internet H Minh H Explorer Netscape Navigator MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL b Dịch vụ Internet * Dịch vụ tìm kiếm thông tin Cách1: Tìm kiếm theo danh mục địa hay liên kết đặt trang web GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Cách 2: Tìm kiếm nhờ máy tìm kiếm (Search Engine) Gõ cụm từ cần tìm kiếm GV: H Minh H Thực tìm kiếm MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Một số Website cung cấp máy tìm kiếm tiếng: Google (www.google.com) Alta Vista (www.altavista.com) Yahoo (www.yahoo.com) GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL * Dịch vụ thư điện tử (E-mail) Để gửi nhận thư điện tử người dùng cần đăng kí hộp thư điện tử nhà cung cấp dịch vụ thư cấp phát Mỗi hộp thư gắn với địa có dạng: @ Ví dụ: Minhhanh@yahoo.com Một số Website đăng kí hộp thư: www.Yahoo.com; GV: H Minh; www.hotmail.com H www.gmail.com [...]... mỏy trong mng LAN Click ỳp vo biu tng My Network Place trờn mn hỡnh nn + Trong ca s My Network Place click Network And Dial up Connections nm trong khung bờn trỏi ca s + Nhn ỳp chut vo biu tng Local Area Connection chn Properties + Chn giao thc, nu cn ci t giao thc no thỡ chn giao thc ú v chn Install chn Add + Click phi chut vo biu tng My Computer/Properties/ Network I dentification chn properties t... Computer/Properties/ Network I dentification chn properties t tờn cho mỏy ca bn GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL 3.8 S dng ti nguyờn trờn mng Bt biu tng My Network Place trờn mn hỡnh nn cú cỏc tu chn sau + Add Network Place to li tt cho cỏc v trớ mng + Entire Network: Hin th cỏc mỏy tớnh trờn mng m bn truy cp + Chn giao thc, nu cn ci t giao thc no thỡ chn giao thc ú v chn Install chn Add + Computer Near Me... TCP/IP GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Quỏ trỡnh gi v nhn tin khi s dng b giao thc TCP/IP M HT HN HL GV: H Minh H Mỏy gi Mỏy Nhn Application ng dng Application Transport Giao vn Transport Network Mng Network Linkkt Liờn Link Vt lớ Physical Physical HL HN HT M MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Quỏ trỡnh truyn d liu gia 2 mỏy tớnh din ra gm 3 bc c bn: Bc 1: Gúi thụng tin D liu c chia thnh tng gúi (Packet)... trung bình và lớn GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL b Theo phân bố địa lí Mạng cục bộ (LAN Local Area Network) Là mạng kết nối các máy tính ở gần nhau, Ví dụ: trong một phòng, một toà nhà, một xí nghiệp GV: H Minh H MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL Mạng diện rộng ( WAN Wide Area Network) Là mạng kết nối các máy tính ở cách nhau một khoảng cách lớn Mạng diện rộng thường liên kết các mạng cục... chc qun lý Cỏc k thut thng dựng Token Ring: 16 in thoi, truyn Mbps, Mng hỡnh sao v tinh GV: H Minh H Do nhiu t chc qun lý MNG MY TNH - INTERNET V EMAIL c Phõn chia mng theo NIC Cc mng (network card), hay cc giao tip mng (Network Interface Card), l mt bn mch cung cp kh nng truyn thụng mng cho mt mỏy tớnh Nú cũn c gi l b thớch nghi LAN (LAN adapter), c cm trong mt khe (slot) ca bn mch chớnh v cung cp mt
- Xem thêm -

Xem thêm: bai network t1 , bai network t1 , bai network t1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay