Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng theo phương pháp tổng thể chủ quan (SGA) và một số yếu tố liên quan ở trẻ viêm phế quản phổi tại Khoa nội nhi Bệnh viện Sản nhi

78 657 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 13:14

Nhiễm khuẩn hô hấp (NKHH) cấp tính là một bệnh thường hay gặp ở trẻ nhỏ. Trong cộng đồng hàng năm trung bình tần suất mắc NKHH cấp tính của mỗi trẻ từ 4 - 5 lần. Tử vong do viêm phổi, viêm phế quản phổi ở trẻ dưới 5 tuổi chiếm 1/3 trong tổng số các nguyên nhân tử vong. Trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh cao nhất là ở Đông nam châu Á với tỷ lệ là 0,36 đợt/trẻ/năm còn nơi trẻ mắc viêm phổi thấp nhất là châu Âu với tỷ lệ tương ứng là 0,06 đợt/trẻ/năm. Nếu xếp thứ tự và chọn ra 15 nước trên thế giới có số trẻ mắc NKHH hàng năm cao nhất là Ấn Độ với 43,0 triệu trẻ. Việt Nam được xếp thứ 9 với tổng số trẻ mới mắc hàng năm là 2,9 triệu trẻ [1]. Trẻ được nuôi dưỡng không đầy đủ khi bị bệnh làm cho trẻ có nguy cơ giảm sức đề kháng dẫn đến dễ bị nhiễm khuẩn. Các bệnh nhiễm khuẩn làm ảnh hưởng thêm tới tình trạng dinh dưỡng, làm giảm khả năng tiêu hoá, hấp thu thức ăn, nhu cầu năng lượng lại tăng cao do bệnh tật dẫn đến tăng tình trạng suy dinh dưỡng [2], [3]. Dinh dưỡng tốt sẽ giúp một đứa trẻ khỏe mạnh, dinh dưỡng không tốt làm cho đứa trẻ có vấn đề về dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe. Suy dinh dưỡng (SDD) hiện nay đang là vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt ở các nước nghèo và kém phát triển. Theo thống kê của Viện Dinh dưỡng quốc gia, năm 2013 tỷ lệ SDD của Việt Nam còn khá cao, trẻ SDD nhẹ cân là 14,5%, thấp còi là 24,9% [4]. Suy dinh dưỡng của trẻ bệnh liên quan tới tăng nguy cơ mắc bệnh, tử vong và kéo dài thời gian nằm viện. Suy dinh dưỡng không chỉ là một bệnh đơn thuần mà liên quan tới nhiều vấn đề trong bệnh viện, bằng chứng là nhiều bệnh nhân bị suy dinh dưỡng tiếp tục bị giảm cân nặng trong thời gian nằm viện. Suy dinh dưỡng làm tăng chi phí y tế. Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh bị suy dinh dưỡng có thể còn bị nặng nề thêm trong thời gian nằm viện [5]. Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ, tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức cao trong số các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Vùng Kinh tế, tăng gấp 2 lần so với tốc độ tăng trung bình của cả nước. Cùng với sự phát triển kinh tế thì vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng nhận được sự quan tâm của tỉnh. Vĩnh Phúc là một tỉnh bao gồm cả đồng bằng, trung du và miền núi nên tỷ lệ SDD của Vĩnh Phúc còn cao. Đúng trước yêu cầu đó, tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có các chiến lược để giảm tỷ lệ SDD của trẻ em. Do đó, chúng tôi tiến hành đánh giá TTDD của trẻ bệnh tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng tới TTDD của trẻ để từ đó có các giải pháp giảm tỷ lệ SDD bệnh viện cũng như ở cộng đồng. Hiện nay có rất nhiều cách để đánh giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của trẻ khi nằm viện như phương pháp nhân trắc, phương pháp đo vòng cánh tay, phương pháp sinh hóa và phương pháp SGA. Năm 2006, một nghiên cứu tại bệnh viện “ cho trẻ bệnh” tại Toronto, Canada cho thấy: SGA là công cụ đánh giá TTDD cho trẻ em phù hợp, giúp tiên lượng được các nguy cơ biến chứng và thời gian nằm viện của bệnh nhi [6]. Tuy nhiên, SGA mới chỉ áp dụng phổ biến sàng lọc nguy cơ SDD cho các bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân suy thận và tập trung chủ yếu ở người lớn, các số lượng nghiên cứu ở trẻ em còn ít và hạn chế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng theo phương pháp tổng thể chủ quan (SGA) và một số yếu tố liên quan ở trẻ viêm phế quản phổi tại khoa Nội Nhi, bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc năm 2014 - 2015” với hai mục tiêu: 1. Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng của trẻ viêm phổi tại khoa Nội Nhi, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến nguy cơ suy dinh dưỡng của trẻ bị viêm phổi tại khoa Nội Nhi, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. 1 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH LC Đánh giá nguy suy dinh dỡng theo phơng pháp tổng thể chủ quan (SGA) số yếu tố liên quan trẻ viêm phế quản phổi khoa Nội Nhi, bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc năm 2014 - 2015 LUN VN THC S Y HC H NI, 2015 T VN Nhim khun hụ hp (NKHH) cp tớnh l mt bnh thng hay gp tr nh Trong cng ng hng nm trung bỡnh tn sut mc NKHH cp tớnh ca mi tr t - ln T vong viờm phi, viờm ph qun phi tr di tui chim 1/3 tng s cỏc nguyờn nhõn t vong Tr di tui mc bnh cao nht l ụng nam chõu vi t l l 0,36 t/tr/nm cũn ni tr mc viờm phi thp nht l chõu u vi t l tng ng l 0,06 t/tr/nm Nu xp th t v chn 15 nc trờn th gii cú s tr mc NKHH hng nm cao nht l n vi 43,0 triu tr Vit Nam c xp th vi tng s tr mi mc hng nm l 2,9 triu tr [1] Tr c nuụi dng khụng y b bnh lm cho tr cú nguy c gim sc khỏng dn n d b nhim khun Cỏc bnh nhim khun lm nh hng thờm ti tỡnh trng dinh dng, lm gim kh nng tiờu hoỏ, hp thu thc n, nhu cu nng lng li tng cao bnh tt dn n tng tỡnh trng suy dinh dng [2], [3] Dinh dng tt s giỳp mt a tr khe mnh, dinh dng khụng tt lm cho a tr cú v dinh dng nh hng n sc khe Suy dinh dng (SDD) hin ang l ỏng quan tõm, c bit cỏc nc nghốo v kộm phỏt trin Theo thng kờ ca Vin Dinh dng quc gia, nm 2013 t l SDD ca Vit Nam cũn khỏ cao, tr SDD nh cõn l 14,5%, thp cũi l 24,9% [4] Suy dinh dng ca tr bnh liờn quan ti tng nguy c mc bnh, t vong v kộo di thi gian nm vin Suy dinh dng khụng ch l mt bnh n thun m liờn quan ti nhiu bnh vin, bng chng l nhiu bnh nhõn b suy dinh dng tip tc b gim cõn nng thi gian nm vin Suy dinh dng lm tng chi phớ y t Tỡnh trng dinh dng ca ngi bnh b suy dinh dng cú th cũn b nng n thờm thi gian nm vin [5] Vnh Phỳc l tnh thuc Vựng Kinh t trng im Bc b, tc tngng truụn lt mc cao s cỏc t nh ng bng sụng Hng Kinhvt, t t tr ỡ ng gp ln so vi tc ng ung b nh ca c nc Cựng vi phỏt trin Vựng thỡ chm súc sc khe cng nhn c s quan tõm tnh.s h tVnh Phỳ caca c lVn mt t nh bao gm c ng bng,trtrung du v nỳi, t SDD nờn t l ú cỏc chin lc Phỳc cũn giỏ hTTDD ca cao ỳng c yờu cu ú , nh y V nh Phỳc ó gimtit l SDD ca tr em Do ú chỳng ụi tin hnh nhc hng ỏnh cng nhtr bnh ti bnh vin Sn Nhi t nh V nh Phỳc tỡm cỏc kin t i cnyu t TTDD ca tr t ú cú cỏc g i phỏp gim t l SDD bnh vin g ng i i TTDD) ca Hin cú rt nhiu cỏch ỏnh gtrỏ tỡnh tr , trng d nh dng g cỏnh tay, ( ph i , iờn cu ti bnh vin cho tr bnh ti Toronto, Canada cho thy: SGA l cụng c ỏnh giỏ TTDD cho tr em phự hp, giỳp tiờn lng c cỏc nguy c bin chng v thi gian nm vin ca bnh nhi [6] Tuy nhiờn, SGA mi ch ỏp dng ph bin sng lc nguy c SDD cho cỏc bnh nhõn sau phu thut, bnh nhõn ung th, bnh nhõn suy thn v trung ch yu ngi ln, cỏc s lng nghiờn cu tr em cũn ớt v hn ch, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ỏnh giỏ nguy c suy dinh dng theo phng phỏp tng th ch quan (SGA) v mt s yu t liờn quan tr viờm ph qun phi ti khoa Ni Nhi, bnh vin Sn Nhi Vnh Phỳc nm 2014 - 2015 vi hai mc tiờu: ỏnh giỏ nguy c suy dinh dng ca tr viờm phi ti khoa Ni Nhi, bnh vin Sn Nhi tnh Vnh Phỳc Mụ t mt s yu t liờn quan n nguy c suy dinh dng ca tr b viờm phi ti khoa Ni Nhi, bnh vin Sn Nhi tnh Vnh Phỳc Chng TNG QUAN 1.1 Viờm ph qun phi v suy dinh dng Viờm ph qun phi l bnh viờm cỏc ph qun nh, ph nang v cỏc t chc xung quanh ph nang ri rỏc phi lm ri lon trao i khớ, tc nghn ng th d gõy suy hụ hp v t vong Viờm ph qun phi tr em nhiu nguyờn nhõn gõy nh virus, vi khun, nm, ký sinh trựng Quỏ trỡn h vi ờm ny gõy t ng ti t d ch r cỏc ph nang lm gim s tra o i oxy ph nang, phự n ng th gõy tc nghn v gõy suy hụ hp Viờm ph qun phi t hng hay xy trờn nhng tr non, cõn nng thp, suy gim dch, suy dinh dngVỡ vy gia chỳng to nờn cỏc vũng xon bnh lý [7] Mi quan h gia thiu dinh dng v cỏc bnh nhim kh un l mi quan h nhõn qu chiu khỏ cht ch Suy d nh i dng ml t ng mc m trtrng ca bnh v bnh m l ng tmc suy d nh dng i lm mt sc khỏng ca c h ngc dinhng d t li nhim khun l Thiu m tỡnhthờ trng d nh dng suymsp i sn cú ca c h [8] t - nh hng ca thiu dinh dng ti bnh NKHH cp: Phn nhiu tr em thỏng u c bỳ m y ph ỏt trin tt, sau ú ch n b sung khụng hp lý, mc cỏc bnh nhim khun lp i lp li, thiu protein nng lng cú nh hng trc tip n h thng dch, c bit dch qua trung gian t bo, cỏc chc phn dit khun ca bch cu a nhõn trung tớnh, b th v bi tit cỏc globulin dch nhúm IgA Ngi ta nhn thy tr em suy dinh dng tuyn c gim th tớch v cú bin i hỡnh thỏi cỏc mng peyer rut non cng b teo ột cựng vi gim cỏc nang lympho bo Thiu protein nng lng hay gp nht tr em, b m cú thai, lm nh hng ti thai nhi Chỳng ta bit rng cỏc lympho bo T (tng thớch tuyn c) cú vai trũ quan trng dch qua trung gian t bo v cỏc lympho bo B (tng thớch tu xng) chu trỏch nhim v dch dch th ngha l to cỏc khỏng th c hiu ca khỏng nguyờn tn cụng c th Ngi ta nhn thy cỏc tr em SDD c bit l Kwashiorkor, s lng lympho T luõn chuyn gim sỳt v quỏ trỡnh tng thớch ca chỳng b ri lon [8] - nh hng ca nhim khun hụ hp cp ti tỡnh trng dinh dng: Theo Tomkins v Watson thỡ SDD v cỏc bnh nhim trựng l nguyờn nhõn chớnh ca sc khe ti cng ng Tr b cỏc bnh tiờu chy kộo di, viờm phi, ho g, lao, si nh hng n s phỏt trin lm gim dch, gim kh nng chng li vi khun, gim cõn nng d b SDD v SDD kộo di d mc bnh nhim khun, d dng chuyn thnh nng dn ti t vong Tuy cũn cỏc tranh lun v mi liờn quan gia thiu dinh dng vi t l mc mi cỏc bnh NKHH cp v tiờu chy nhng khụng my cũn nghi ng v mi liờn quan gia chm tng trng v mc nng ca NKHH cp v tiờu chy [9], [10], [11] Vic cho n b sung quỏ sm quỏ trỡnh nhim khun hụ hp cp tớnh cng c cp mt nghiờn cu ca Lagrutta v Castillo xỏc nh xem vic cho tr n cú ci thin c tỡnh trng lõm sng ca tr NKHH cp tớnh ng hụ hp di khụng, cỏc tỏc gi ó nghiờn cu 42 tr em nm vin viờm phi Kt qu cho thy tr c nuụi dng tt cú thi gian nm vin ngn hn v cỏc ch s suy hụ hp c ci thin nhanh hn cú ý ngha thng kờ [12] Nh vy SDD v gim kh nng mim dch u cú liờn quan vi t l nhim khun hụ hp cp tớnh ng hụ hp tr di tui Tỏc gi rỳt kt lun l vic ci thin tỡnh trng dinh dng v kh nng dch cú th giỳp lm h t l mc NKHH cp tớnh 1.2 Suy dinh dng tr em 1.2.1 Mt s khỏi nim - Dinh dng: l tỡnh trng c th c cung cp y cõn i cỏc thnh phn dinh dng, m bo cho s phỏt trin ton vn, tng trng ca c th m bo chc nng sinh lý v tham gia tớch cc vo cỏc hot ng xó hi - Tỡnh trng dinh dng (TTDD): L cỏc c im chc phn, cu trỳc v hoỏ sinh phn ỏnh mc ỏp ng nhu cu ca c th Tỡnh trng dinh dng ca mt cỏ th l kt qu ca s n ung v s dng cỏc cht dinh d ng ca ct h S lng v chng loi thc phm cn ỏp ng nhu cu dinh dng ca ngi khỏc tu theo gii, tui, tỡnh tr ng sinh lý (vớ d: thi k cú thai, cho bỳ) v mc ho t ng th lc v trớ lc TTDD tt phn ỏnh s cõn bng gia thc n n vo v tỡ nh tr ng sc kho [8].Tỡnh trng d inh dng ca mi cỏ th phn ỏnh mt mc m ú cỏc nhu cu sinh lý v cỏc cht di nh dng c tho Cõn bng gia khu phn di nh dng v nhu cu di nh dng cho mt trng thỏi sc kho tt [13] - Suy dinh dng: L trng t hỏi di nh dng ú s thiu ht hoc d tha (mt cõn bng) nng l ng, protein v cỏc cht khỏc gõy hu qu bt li n cu trỳc c th/ t chc (h ỡnh dỏng c th , k ớch th c v thnh phn), chc phn ca c th v bnh tt Suy dinh dng xy trng thỏi cõn bng dinh dng ca c th b phỏ v [8] 1.2.2 Nguyờn nhõn suy dinh dng - Do ch n thiu v s lng v cht lng Tỡnh trng nhim khun, c bit l cỏc bnh ng rut, si v viờm ng hụ hp cp Cỏc bnh ny lm tng nhu cu nng lng, gim ngon ming v hp thu Tỡnh trng ph bin ca suy dinh dng liờn quan cht ch vi tỡnh trng kinh t xó hi, s nghốo úi, s kộm hiu bit, trỡnh hc thp, thiu an ninh thc phm, v sinh kộm v s lu hnh ca cỏc bnh nhim khun Cỏc nguyờn nhõn ny thng a dng v an xen phc tp, c bit l cỏc cng ng nghốo [8] Suy dinh dng liờn quan ti bnh tt, thiu khu phn n ung, nghốo v hiu bit Suy dinh dng bnh tt xut hin khu phn dinh dng khụng ỏp ng c nhu cu dinh dng gim khu phn, tng nhu cu dinh dng v ri lon hp thu v s dng cỏc cht dinh dng c th Gim khu phn thc phm sn cú: Gim khu phn thiu thc phm,cht lng thc phm thp, thc phm khụng sn cú: Chỏn n vỡ bnh tt, triu chng ca bnh tt (vớ d: nụn), iu tr, lo lng hoc chỏn nn Khú a thc n vo ming (yu c, rung c-Parkinson), au ming Khú nhai (thiu rng), kộm v v giỏc (thay i v giỏc hoỏ tr liu), khú nut (tht nghn thc qun) Chng ch nh n ng ming ( rut khụng hp thu) Nhn n lm xột nghim v iu tr Gõy tờ, gõy mờ H thng cung cp thc n bnh vin kộm Tht bi h tr dinh dng phự hp Ba n khụng m bo cht lng, khụng ngon ming Thc n khụng phự hp vi hoỏ, tụn giỏo ca bnh nhõn Mụi trng n ung khụng phự hp, khụng cú giao tip xó hi mụi trng n ung Khú khn mua, chun b, nu nng thc phm Nghốo T b mc Thiu nhn thc v iu tr v dinh dng: Tng nhu cu dinh dng: Bnh tt/iu tr liờn quan ti tng nhu cu nng lng c bn v nhu cu cỏc cht dinh dng khỏc Ri lon hp thu v mt cỏc cht dinh dng bnh tt hoc iu tr bng thuc Thiu khu phn tho nhu cu dinh dng Khụng quan tõm ti dinh dng v nhng s liu v dinh dng Khụng cú thụng tin y cho cỏn b tit ch dinh dng Thiu hiu bit, thiu hun cho bỏc s, iu dng v dinh dng Thiu cỏc ngun lc hoc khụng cú hot ng dinh dng bnh vin Suy dinh dng Hỡnh 1.1: Mụ hỡnh nguyờn nhõn gõy suy dinh dng bnh vin Ngun: Sylvia Escott-Stump Food and Nutrition & Diet Theraphy [13] 1.2.3 Hu qu ca suy dinh dng - Mi liờn quan ca SDD v cỏc bnh nhim khun: Mi quan h gia TTDD ca mt cỏ th vi cỏc nhim khun theo hai chiu Mt mt, thiu dinh dng lm gim sc khỏng ca c th Mt khỏc, cỏc bnh nhim khun lm suy sp thờm TTDD sn cú ú l mt vũng xon lun qun nh sau: Lng cht dinh dng hp thu thp Cõn nng gim Tng trng kộm Gim d ch Tn thng niờm mc rut Kộm ngon ming Chtdinh dng hao ht Hpthu kộm Chuyn hoỏ ri lon Tn sut mc bnh Mc bnh Mc kộo di ca bnh Hỡnh 1.2: Vũng xon bnh nhim khun v suy dinh dng [8] - Theo T chc Y t th gii (WHO) c tớnh cú hn 10,6 triu tr di tui cht mi nm Trong ú, cỏc bnh lõy nhim chim 54% s t vong ny suy dinh dng c coi l úng gúp c bn cho hn triu ca t vong tr em [14] - Chm phỏt trin th cht: Thiu dinh dng l nguyờn nhõn trc tip lm cho tt c cỏc h c quan ca c th gim phỏt trin, bao gm ca c h c xng, nht l tỡnh trng thiu dinh dng din sm nh suy dinh dng giai on bo thai v giai on sm trc tr c tui Nu tỡnh trng suy dinh dng kộo di n thi gian dy thỡ, chiu cao ca tr s cng b nh hng trm trng hn Chiu cao ca tr c quy nh bi di truyn, nhng dinh dng chớnh l iu kin cn thit tr t ti a tim nng di truyn ca mỡnh - Chm phỏt trin tõm thn: Suy dinh dng nh hng n s phỏt trin bỡnh thng ca nóo b giai on tr di tui Tr b thiu dinh dng thng l thiu ng b nhiu cht ú cú nhng cht ti cn thit cho s phỏt trin nóo v trớ tu ca tr nh cht bộo, cht ng, st, it, DHA, Taurine Tr b suy dinh dng cng thng chm chp l dn n giao tip xó hi thng kộm, kộo theo s gim hc hi, tip thu - Nguy c v mt xó hi: + Tm vúc ca dõn tc s chm tng trng nu tỡnh trng suy dinh dng khụng c ci thin qua nhiu th h + Kh nng lao ng v th lc cng nh v trớ lc ca nhng ngi suy dinh dng quỏ kh hay hin ti u khụng th t n mc ti u, l mt s lóng phớ vụ cựng ln vi nhng nc ang phỏt trin cú nhu cu v ngun nhõn lc rt cao + Ngun nhõn lc tng lai cng s b nh hng vỡ tm vúc v th lc ca cỏc lp thiu niờn liờn quan n sc khe sinh sn 1.3 Suy dinh dng bnh vin v cỏc yu t liờn quan 1.3.1 Tỡnh hỡnh SDD trờn th gii v Vit Nam 1.3.1.1 Trờn th gii Theo bỏo cỏo ca UNICEF (2006) hn ẳ tr di tui ti cỏc nc ang phỏt trin tỡnh trng SDD th thp cõn [15] Dinh dng khụng y dn n hn mt na s trng hp t vong tr em vi 5,6 triu tr t vong mi nm cú liờn quan n SDD [16] Gim t 11 ng Vn Nghim, Phm Ngc Khỏi (1999) Nhim khun hụ hp cp tớnh v thiu dinh dng tr em.Dinh Dng v sc kho tr em cng ng, Nh xut bn Y hc H Ni.206-223 12 Lagrutta F, Castillo C (1999), Early enteral feeding of infants with lower respiratory infections, Rev Chil Pediatr May- Jun ;62(3): 167-173 13 Karen Roberts et al (2000) Syndrome X: Medical Nutrition Therapy Nutrition Reviews 58 (5), 154 161 14 WHO (2006), WHO Child Grow Standards Methods and Development 15 UNICEF (2006), A report Card on Definition, Progress for Children,New York, USA.2-32 16 UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates, 2013 New York, USA 2-32 17 Vin dinh dng www.nutrition.org.vn, S liu iu tra dinh dng nm 2011 18 UNICEF (2007), UNICEF global databases on undernutrion, Progress for Children, New York, US.23-45 19 Book (2011) Malnutrition in the community and hospital setting Abbott Nutrition USA.22 28 20 Joosten K, Hulst J (2008) Prevalence of malnutrition in pediatric hospital patients Curr Opin Pediatr 20, 590 -596 21 Tienboon P (2002) Nutrition Problems of hospital children in a developing coutry Thailan Asia Pac J Clin Nutr 11 258 262 22 Shirodkar M, Mohandas K M (2005) Subjective global assessment: a simple and reliable screeng tool for malnutrition among Indians Indian Socitety of Gastroenterology 24 246 250 23 Beheshti Maryam, Imanzadeh F, Shahidi N (2010) Evaluation of the nutritional status in children admitted to the neurology ward of Mofid childrens hospital Iran J Child Neurology 3(4), 51 58 24 Jessie M.Hulst, Henrike Z, Wim C Hop et al (2009) Dutch national survery to test the STRONGkids nutritional rish screening tool in hospitalized children Clinical Nutrition 29, 106 111 25 Spaguolo, Ilaria L, Fabrizia C et al (2013) Appilication of score system to evaluate the risk of malnutrition in a multiple hospital setting Italian Journal of Pediatric 39, 26 Detsky AS, Baker JB, O Rourke K, et al (1987), Predicting nutrition associated complicatiún for patients undergoing gastrointestinal surgery JPEN J Parenter Enteral Nutr 11, 440 446 27 Nguyn Th Yn, Lu Th M Thc (2006) Tỡnh hỡnh suy dinh dng tr em ti bnh vin Nhi trung ng nm 2001 Tp Dinh dng v thc phm 2(2), 35 40 28 Nguyn Th Hoa, Hong Th Tớn, Nguyn Cụng Khn (2008) Tỡnh trng di nh dng v yu t nguy c suy id nh dng ca nh b nhi ni trỳ b bnh cp tớnh ti bnh vin Nhi ng Tp Dinh dng v thc phm 4(3) 29 Nguyn c Vinh, Nguyn Huy (2013) Tỡnh trng di nh dng ca tr em 60 thỏng tui ti khoa nhi bnh vin a khoa tnh Hi Dng nm 2009 Tp Y hc thc hnh 6(873) 77 80 30 Tụ Th Huyn (2012) ỏnh giỏ nguy c suy dinh dng trờn bnh nhõn viờm phi bng phng phỏp SGA ti khoa hụ hp bnh vin Nhi Trung ng nm 2011- 2012 Lun thc s y hc, Trng i hc Y H Ni, H Ni 31 Vin Dinh dng Bỏo cỏo kt qu Hi tho gii phỏp qun lý suy dinh dng va v nng ti bnh vin v ngoi cng ng Tam o, 2008, 12 14 32 Kenneth EC (2002), Malnutriton and bad oucome, J Gen Intern Med, 17 (12): 956-957 33 Nguyn Th Nh Hoa (2011) Tỡnh trng dinh dng v mt s yu t liờn quan ca tr em di tui huyn Yờn Thu tnh Ho Bỡnh Lun thc s y hc i hc Y H Ni, H Ni 34 Trng Th Hong Lan (2003), Thc hnh nuụi bng sa m v cho tr n b sung ca cỏc b m cú di tui ti xó Thi Sn, huyn Kim Bng, H Nam, Lun tt nghip Bỏc s y khoa, H Ni 35-39 35 Tụ Th Ho (2011) Tỡnh trng dinh dng v mt s yu t nh hng n tr suy dinh dng ti phũng khỏm dinh dng bnh vin Nhi trung ng Lun thc s y hc i hc Y H Ni, H Ni 36 Vin Dinh dng www.nutrition.org.vn, S liu thng kờ v tỡnh trng dinh dng tr em qua cỏc nm (1999-2010) 37 Nguyn Trn Tun (2003), Nghiờn cu thc trng dinh dng bnh tt v mt s yu t liờn quan b m v tr em di tui ti xó Vit Lõm, huyn V Xuyờn, tnh H Giang, Lun thc s y hc, Trng i hc Y khoa Thỏi Nguyờn, Thỏi Nguyờn 38 Vin Dinh dng (2010) Hng dn thc hnh dinh dng cng ng NXB H Ni, H Ni 39 WHO (2006), WHO Child Grow Standards Methods and Development 40 Detsky AS, Mclaughlin JR, Baker JP et al (1985) What is subjective global assessment of nutrional stastus? JPEN 11(1), 14 24 41 Rojratsirikul C, Sangkhatha S, Parapinyokul S (2004) Applican of subjective global assessment as a sceening tool for malnutricaton in pediatric surgical patiộn J Med Assoc Thai 87(8), 939 946 42 Seckef DJ, Jeejeebhoy.(2007) Subjective Global Asessment for Children Am J Clin Butr 85 1082 1089 43 Lu Ngõn Tõm, Nguyn Th Qunh Hoa (2009) Tỡnh trng dinh dng lỳc nhp vin ti bnh Ch Ry Tp y hc 13, 305 312 44 Asgarami F, Mahdavi - mazdeh (2008), Correlation bettween modified subjective global assesment with antheropometric measurements and laboratoary parameters, Acta Madica Iranica, 42 (5): 331-337 45 Huong PTT, NN Thu, TC Quyen, ND Huy, DTK Lien, LM Thuc, NT Lam (2010) Nutrition satus of hospitalized children in Viet Nam Abstract 537, The Asia Pacific conference on clinical nutrition 2010 46 Nguyn Thuý Hng, Lu Th M Thc, Nguyn Th Yn ( 20 10) Nghiờn cu t l suy di nh dng ca tr em di tui ti khoa hụ h p bnh vin Nhi Trung ng nm 2010 Tp Y hc Vit Nam 7(1), 46 47 , D ti bnh Phm Thi trThu Hngt Nguyn Hoi Chõn (2009), T l SDhoa, Tp 5, vin Nh 48 ung ng heo phng phỏp SGA Tp Nhi k s 2.1-5 Trn Th Thuý Hng (2005), Nhn xột mt s yu t nguy c ca bnh Viờm ph qun phi tr em di tui ti bnh vin Nhi trung ng, Lun tt nghip bỏc s a khoa Trng i hc Y H Ni 49 Hong Minh Thu v cng s (2003) Mt s yu t liờn quan n Viờm phi tr di 12 thỏng Túm tt k yu cụng trỡnh nghiờn cu nhi khoaHi ngh nhi khoa ln th XVI, tr.60 50 Wakahara T, Shiraki M, Nurase K(2007) Nutritional screening with subjective Global Assessmen predict hospital stay in patient with digestive diseases Japan, Nutrition 23(9) 634-639 51 Nguyn Th Hoa, Hong Th Tớn, Nguyn Cụng Khn (2008), Tỡnh trng dinh dng v yu t nguy c suy dinh dng ca bnh nhi ni trỳ b bnh cp tớnh ti bnh vin Nhi ng Tp Dinh dng v thc phm, 4, s 52 Secker DJ, Jeejeebhoy K (2007), Subjective Global nutrition assessmen for childen, Am J lin Nutrition, 85: 1082-1090 PH LC PHIU IU TRA V CC YU T LIấN QUAN N TèNH TRNG DINH DNG TR A Phn hnh chớnh Ngy iu tra: H v tờn tr: MSBA Gii: Nam: N: C õn nng lỳc: Vo vin Ra vin C hiu cao: Ngy vo vin: Ngy vin: H tờn m: Nm sinh ca m: Dõn tc: Kinh 2.Mng Thỏi Khỏc Khụng tr li Ngh nghip: Lm rung Ni tr Buụn bỏn CNVC Khụng tr li Trỡnh hoỏ: Phõn loi kinh t h gia ỡnh theo ỏnh giỏ ca a phng Giu THPT Cn nghốo Nghốo > THPT Phn hi v a tr ang nm vin Cõn nng s sinh ca a tr ang nm vin: .gam Sau sinh bao lõu ch cho chỏu bỳ? Trc na gi T 1/2 gi n gi T - 12 gi Hn 12 Ch cho chỏu bỳ m hon ton n bao nhiờu thỏng? Hin chỏu cũn bỳ m khụng ? 10 Nu khụng cũn cho bỳ, ti sao? Khụng nh Cú Khụng Tr ó cai sa M m yu M bn i lm xa M cú thai Khỏc, ghi rừ 11 Khi chỏu c my thỏng, ch cai sa cho tr? 12 Ch cho chỏu n b sung (n thờm) t thỏng th my ? < thỏng T 4- thỏng Khụng bit/khụng nh T thỏng th sỏu Khụng tr li 13 Ngy hụm qua ngoi sa m, chỏu c n my ba? 14 Trong ú s ba chớnh l 15 S lng thc n cho ba chớnh 1.Bỏt y 3/4 bỏt 1/2 bỏt 2/3 bỏt 1/3 bỏt Khỏc, ghi rừ 16 Ngy hụm qua ch nu cho tr nhng thc n gỡ? (khoanh trũn vo cỏc la chn) 1.Go/bt go/ khoai c Bt dinh dng ch bin sn Th/cỏ/ trng/ tụm, cua Vng lc/du n/m Rau/ qu 17 Khỏc, ghi rừ Ngy hụm qua ch nu cho tr nh th no? 1.Bt/chỏo c Bt/chỏo loóng khỏc (ghi rừ) Cm PH LC MU NH GI NGUY C SUY DINH DNG THEO SGA Phn 1: Bnh s im SGA Thay i cn nng: cõn nng hin ti: kg, qua: ( kg ) Tng cõn Phn trm thay i cõn nng Khụng tng cõn, St cõn < 5% -6 thỏng qua St cõn > 5% Thay i cõn nng Tng cõn phự hp theo tui tun qua ? St cõn va St cõn nhiu Khu hn n: Thay i: Khụng hoc ci thin chỳt nhng khụng nng p khụngay i th Khú n hoc gim khu Nhiu hoc nng khn phn n 4.Triu c hng h tiờu húa (kộo Khụng di > tu n) Khụngcú chỳt nhng khụng nng nụn a chy Nhiu hoc nng chỏn n Gim c hc nng Khụng Gii hn/ gim hot ng bỡnh chỳt nhng khụng nng thng Nhiu hoc nng (lit gi ng) Nhu c u chuyn húa: Chn Thp oỏn bnh Tng (bnh khụng n nh, st ) Cao (NT huyt ) Phn 2: Khỏm lõm sng Mt lp m di da Khụng C tam u hoc vựng xng Nh n va sn di ti im gia vựng Nng nỏch Khụng Teo c (gim c) Nh n va Thay i thỏng A B C C t u hoc c denta Phự Mt cỏ chõn hoc vựng xng cựng Nng Khụng Nh n va Nng Khụng C chng Khỏm hoc hi tin s Nh n va Nng Tng s im SGA ( la chn cỏc trng hp di õy) A: khụng cú nguy c B: Nguy c mc nh C Nguy c cao Ghi nh: Khi d gia im A hoc B, Chn B; d gia im B hoc C, chn B Tham kho t Detsky v cs (1987),Covinsky v cs(1999), Sacks GS v cs (2000) DANH MC T VIT TT ABS n b sung CC/T Chiu cao theo tui CN/CC Cõn nng theo chiu cao CN/T Cõn nng theo tui TV iu tra viờn NCBSM Nuụi bng sa m NCHS Qun th tham chiu NHS National Health Service (Dch v y t quc gia) SS NKHH DD S GA GNA T T i khun hụ hp Nh m Suy dinh dng i Subjective global assessment (B cụng c ỏnh gi ỏ nguy c suy idinh dng ca n vin) tr tr m Subjective global nutrional assessment i (B cụng c ỏnh g ỏ nguy c suy d nh dng ca i nỡ GNV Thi g an nm vin UNICEF United Nations Childrens Fund (Qu nhi ng liờn hp quc) WHO m vin) World Health Organization (T chc y t th gii) MC LC T VN Chng 1: TNG QUAN 1.1 Viờm ph qun phi v suy dinh dng 1.2 Suy dinh dng tr em 1.2.1 Mt s khỏi nim 1.2.2 Nguyờn nhõn suy dinh dng 1.2.3 Hu qu ca suy dinh dng 1.3 Suy dinh dng bnh vin v cỏc yu t liờn quan 10 1.3.1 Tỡnh hỡnh SDD trờn th gii v Vit Nam 10 1.3.2 Cỏc yu t liờn quan 14 1.4 Cỏc phng phỏp ỏnh giỏ tỡnh trng dinh dng bnh vin 17 1.4.1 ỏnh giỏ tỡnh trng dinh dng da vo cỏc s o nhõn trc 17 1.4.2 ỏnh giỏ tỡnh trng dinh dng bng cụng c subjective global assessment 19 1.5 Khung lý thuyt v mi liờn quan gia suy dinh dng v viờm ph qun phi 24 Chng 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 26 2.1 Thi gian, a im, i tng 26 2.1.1 Thi gian 26 2.1.2 a im nghiờn cu 26 2.2 i tng nghiờn cu 26 2.2.1 i tng nghiờn cu 26 2.2.2 Tiờu chun loi tr 26 2.3 Phng phỏp nghiờn cu 26 2.3.1 Thit k nghiờn cu 26 2.3.2 C mu v cỏch chn mu 26 2.3.3 K thut thu thp thụng tin 27 2.3.4 Ch s v cỏch ỏnh giỏ 32 2.4 Sai s v cỏch khng ch 34 2.5 Phng phỏp x lớ s liu 34 2.6 o c nghiờn cu 35 Chng 3: KT QU NGHIấN CU 36 3.1 Tỡnh trng chung ca tr viờm ph qun phi v dinh dng 36 3.1.1 Tỡnh trng di nh dng theo ch s nhõn trc 36 3.1.2 Tỡnh trng di nh dng theo SGA 37 3.2 Mt s yu t liờn quan n tỡnh trng di nh dng tr viờm phi 39 Chng :BN LUN 48 Tỡnh trng d nh dng ca tr viờm ph qun phi ti kho i a Ni Nhi, Bnh vin Sn nh V nh Phỳc i 48 4.1.1 c m chung ca ng nghiờn cu i it 48 Mt s yu t ờn quan n tỡnh trng d nh dng ca bnh li i nhõn viờm ph qun ph ang nm vin theo SGA i 53 T LUN K 60 N NGH KI 62 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 3.1: Phõn b bnh viờm ph qun phi theo tui v gii 36 Bng 3.2: T l nguy c SDD theo SGA phõn b theo nhúm tui 38 Bng 3.3: Phi hp gia phng phỏp SGA v phng phỏp nhõn trc 38 Bng 3.4: Mi liờn quan gia nguy c SDD v thi gian nm vin 39 Bng 3.5: Liờn quan gia mc nng ca bnh vi nguy c SDD 40 Bng 3.6: Liờn quan gia s gim cõn vi nguy c SDD 41 Bng 3.7: Liờn quan gia thi gian nm vin trung bỡnh vi nguy c SDD theo SGA 42 Bng 3.8: Liờn quan gia thi im n b sung v nguy c SDD 42 Bng 3.9: Liờn quan gia cõn nng lỳc v nguy c SDD 43 Bng 3.10: Liờn quan gia thi gian bt u cho bỳ v nguy c SDD 44 Bng 3.11: Liờn quan gia thi im cai sa v nguy c SDD 44 Bng 3.12: Liờn quan gia nguy c SDD theo SGA 45 Bng 3.13: Mi liờn quan gia nguy c SDD vi tui ca m 46 Bng 3.14: Liờn quan gia nguy c SDD vi ngh nghip v trỡnh hc ca m 46 Bng 3.15: Mi liờn quan gia kinh t gia ỡnh v nguy c dinh dng 47 DANH MC BIU Biu 1.1: S liu thng kờ v tỡnh trng dinh dng tr em qua cỏc nm 2007 - 2014 13 Biu 3.1: T l SDD theo ch s nhõn trc 37 Biu 3.2: T l nguy c SDD theo SGA 37 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1: Mụ hỡnh nguyờn nhõn gõy suy dinh dng bnh vin Hỡnh 1.2: Vũng xon bnh nhim khun v suy dinh dng Hỡnh 1.3: Mi liờn quan gia suy dinh dng v viờm ph qun phi 25 [...]... và viêm phế quản phổi Để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ viêm phổi có thể tiến hành ở các thời điểm sau: - Đánh giá tại cộng đồng: Trước khi trẻ bị viêm phế quản phổi - Đánh giá tại bệnh viện: Khi trẻ bị viêm phế quản phổi Từ kết quả đánh giá chúng ta mới đưa ra được các giải pháp để cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ để hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ Các tác nhân gây bệnh: Vi khuẩn,... gây bệnh: Vi khuẩn, vi rus, … Yếu tố thuận lợi: SDD, nghèo đói, … Trẻ không Trẻ suy dinh dưỡng suy dinh dưỡng Chán ăn, mệt mỏi Sốt, Trẻ viêm phế quản phổi Khó thở, ho Tăng tiết dờm dãi Dùng kháng sinh Nguy cơ RLTH Tăng nhu cầu di nh dưỡng Giảm khẩu phần ăn vào Suy dinh dưỡng Hình 1.3: Mối liên quan giữa suy dinh dưỡng và viêm phế quản phổi Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thời gian,... Jessie M.Hulst và cộng sự đã nghiên cứu và thấy trong 424 trẻ ở 44 bệnh viện ở Hà Lan có 62% trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng theo bộ công cụ Strongkids [24] Năm 2013, một nghiên cứu đa trung tâm đã thực hiện ở 12 bệnh viện ở Ý, trong 144 trẻ (tuổi trung bình là 6,5 ± 4,5 năm), kết quả là 46 (32%) trẻ có nguy cơ thấp, 76 (53%) trẻ có nguy cơ trung bình và 22 (15%) trẻ có nguy cơ cao suy dinh dưỡng [25] SDD... báo cáo khoa Nội Nhi, bệnh viện Sản Nhi V nh Phúc tỉnh ĩ Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2015 tiến hành trên 374 bệnh nhân bị viêm phế quản phổi đang nằm điều trị tại khoa Nội Nhi, bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc chúng tôi thu được kết quả như sau: 3.1 Tình trạng chung của trẻ viêm phế quản phổi và dinh dưỡng 3.1.1 Tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số nhân... người trưởng thành như ở bệnh viện Chợ Rẫy, năm 2007 của Lưu Ngân Tâm và cs [43], nghiên cứu của Nguy n Đức Vinh, Nguy n Đỗ Huy và cs tại bệnh viện đa khoa Hải Dương [29], ở bệnh viện Nhi trung ương của Tô Thị Huyền năm 2012 [30] 1.4.2.3 Phương pháp đánh giá bằng công cụ SGA SGA là phương pháp đánh giá tổng thể đối tượng một cách chủ quan dựa vào bộ công cụ đã được xây dựng sẵn theo các tiêu chí sau:... Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ Có rất nhi u yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ em như: * Chăm sóc bà mẹ khi có thai và cho con bú Khi mang thai, dinh dưỡng và thói quen dinh dưỡng tốt sẽ cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho thời kỳ mang thai, cho sự lớn lên và phát triển của thai nhi Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố nguy cơ dẫn đến trẻ sơ... cho trẻ) Để đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của trẻ cần cho trẻ ăn đủ số bữa với số lượng thích hợp * Thời gian nằm viện: Thời gian nằm viện kéo dài làm ảnh hưởng tới chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ Việc dùng kháng sinh kéo dài cũng làm ảnh hưởng tới khả năng hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng của trẻ 1.3.2.2 Một số yếu tố khác Ngoài ra còn một số yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ như cơ cấu... công cụ để đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em và xác định những người có nguy cơ cao bị biến chứng nhi m trùng liên quan đến dinh dưỡng làm kéo dài thời gian nằm viện [42] Nghiên cứu của Rojratsirikul (2004) trên 78 trẻ em phẫu thuật cũng cho thấy: Có mối liên quan giữa nguy cơ SDD theo SGA với các biến chứng nhi m trùng, trong khi không tìm thấy mối liên quan giữa suy dinh dưỡng theo phương pháp nhân... nhập viện là 17,46% và tỷ lệ sụt cân trong thời gian nằm viện là 28% [28] Theo tác giả Nguy n Thuý Hồng và CS năm 2011 về tỷ lệ SDD của trẻ dưới 5 tuổi tại khoa hô hấp bệnh viện Nhi trung ương năm 2010 cho thấy kết quả là 35% [46] Một nghiên cứu khác ở Nhi trung ương năm 2012 theo phương pháp SGA thì tỷ lệ SDD và nguy cơ SDD là 60% [30] 1.5 Khung lý thuyết về mối liên quan giữa suy dinh dưỡng và viêm phế. .. 144 trẻ nhập viện ở Ý cũng thấy SGA xác định nguy cơ SDD tốt hơn các phương pháp truyền thống [25] Nghiên cứu của bệnh viện Nhi trung ương năm 2010 bằng phương pháp SGA cho thấy tỷ lệ SDD của trẻ nằm viện là 42,1% trong khi SDD theo chỉ số nhân trắc với thể nhẹ cân là 18,2%, thể gầy còm là 18,1%, thể còi cọc là 22,5% [45] Nghiên cứu của bệnh viện Nhi Đồng 1 cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng theo SGA của trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng theo phương pháp tổng thể chủ quan (SGA) và một số yếu tố liên quan ở trẻ viêm phế quản phổi tại Khoa nội nhi Bệnh viện Sản nhi, Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng theo phương pháp tổng thể chủ quan (SGA) và một số yếu tố liên quan ở trẻ viêm phế quản phổi tại Khoa nội nhi Bệnh viện Sản nhi, Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng theo phương pháp tổng thể chủ quan (SGA) và một số yếu tố liên quan ở trẻ viêm phế quản phổi tại Khoa nội nhi Bệnh viện Sản nhi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay