Toan 2 7+ voi mot so

8 142 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:53

LP Toán: Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài đoạn thẳng AB 2cm Hỏi đoạn thẳng CD dài cm? Toán: cộng với số 7+5 7+5=? 7 + = 11 + = 12 + = 13 12 + = 14 + = 15 + + 5 + = 12 = 12 7+ = 16 cộng với số Toán: 7+5 Bài 1: Tính nhẩm + = 11 + = 13 + = 15 + = 16 + = 11 + = 13 + = 15 + = 16 cộng với số Toán: 7+5 Bài 2: Tính + + + 11 15 16 + + 7 14 10 cộng với số Toán: 7+5 Bài 4: Em tuổi, anh em tuổi Hỏi anh tuổi? Bi gii tuổi S tui ca anh l : Em tuổi + = 12 (tui) ỏp s : 12 tui Anh ? tui cộng với số Toán: 7+5 Bài 3: Tính nhẩm (HSKG) 7+5 = 7+ + = 7+9 = 7+3+6= Bài 5: Điền dấu + dấu vào chỗ chấm để đợc kết (HSKG) a) = 13 b) 7 = 11 Toán: cộng với số 7+5 7+5=? 7 + = 11 + = 12 + = 13 12 + = 14 + = 15 + + 5 + = 12 = 12 7+ = 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Toan 2 7+ voi mot so , Toan 2 7+ voi mot so , Toan 2 7+ voi mot so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay