toan 2 bang tru

7 133 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:53

Xin kính chào quý thầy cô toàn thể em học sinh dự tiết học hôm Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ H¶i Ỹn Tr­êng TH sè Phong Thđy Thứ ngày tháng TỐN : Kiểm tra cũ: Đặt tính tính 50 - 17 72 - 36 năm 2010 Thứ TỐN : ngày tháng năm 2010 BẢNG TRỪ Bài 1: Tính nhẩm 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 - = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 - = 13 – = 10 Thứ TỐN : ngày tháng năm 2010 BẢNG TRỪ Bài 1: Tính nhẩm 14 - = 14 - = 14 - = 14 - = 14 - = 15 - = 15 - = 15 - = 15 - = 16 – = 16 – = 16 – = 17 – = 17 – = 18 – = 10 Thứ ngày tháng năm 2010 TỐN : BẢNG TRỪ Bài 1: Tính nhẩm Bài : Tính 5+6–8= 8+4–5= Thứ TỐN : ngày tháng năm 2010 BẢNG TRỪ Trß ch¬i 10
- Xem thêm -

Xem thêm: toan 2 bang tru , toan 2 bang tru , toan 2 bang tru

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay