tiết 15 luyện tập chung

8 131 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:52

Thứ ngày tháng năm 2010 Kiểm tra cũ Tính: 37 + 25 Bảng Tính: 64 + 36 – 25 Bài 1: Tính nhẩm NHÁP 12- = + = 14 11 - = 20 - = 12 15 - = + = 14 + = 13 20 - = 15 13 – = + = 14 16 - = 20 - = 16 Bài 2: Đặt tính tính Bảng 28 + 19; 73 - 35 53 + 47; 90 - 42 Bài 3: Tìm X VỞ a) x + 18 = 62 b) x – 27 = 37 c) 40 – x =8 x = 40 – x = 32 Bài 4: VỞ Tóm tắt: 92kg Lợn to: 16kg Lợn bé: ? kg Bài 4: VỞ Bài giải Con lợn bé cân nặng số ki-lô-gam là: 92 – 16 =76(kg) Đáp số: 76 kg Bài 5: Dùng thước bút nối điểm để có: a) Hình chữ nhật b) Hình tứ giác • Viết phép trừ có số bị trừ hiệu • Trong thời gian 15 giây
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 15 luyện tập chung , tiết 15 luyện tập chung , tiết 15 luyện tập chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay