Tap lam van lop 2

13 139 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:52

Gi¸o viªn: Lª ThÞ To¸n Trêng TH sè Phong Thñy Kiểm tra cũ: Hãy đọc viết em nói anh, chị, em ruột (hoặc anh chị em họ) Thứ , ngày tháng năm Môn: Tập làm văn (TuÇn 16) Bài: Khen ngợi Kể ngắn vật Lập thời gian biểu Thảo luận theo cặp Bài 1: Từ câu đây, đặt câu để tỏ ý khen a/ Chú Cường khỏe b/ Lớp hôm c/ Bạn Nam học giỏi Đàn gà đẹp làm sao! M: Đàn gà đẹp Đàn gà đẹp quá! Đàn gà thật đẹp! Đáp án 1: a/ Chú Cường khỏe Chú Cường khỏe quá! Chú Cường khỏe làm sao! Chú Cường thật khỏe! b/ Lớp hôm Lớp hôm quá! Lớp hôm làm sao! Lớp hôm thật sạch! Bạn Nam học giỏi quá! c/ Bạn Nam học giỏi Bạn Nam học giỏi làm sao! Bạn Nam học thật giỏi! Quan sát tranh số vật nuôi gia đình Bài 2: Kể vật nuôi nhà mà em biết Câu hỏi gợi ý : Con vật em định kể gì? Con vật nuôi bao lâu? Con vật thương không? Em có thích vật không chăm sóc nào? Con chó nhà em nuôi đặt tên Cún Con Cún nuôi tháng Nó chó ngoan dễ thương Em thích Cún lắm, hàng ngày em giúp mẹ cho ăn tuần tắm cho lần Bài 2: Kể vật nuôi nhà mà em biết Câu hỏi gợi ý : Con vật em định kể gì? Con vật nuôi bao lâu? Con vật thương không? Em có thích vật không chăm sóc nào? Chú mèo nhà em nuôi tên Miêu Đó mèo tam thể xinh xắn Đôi mắt tròn xanh hai viên bi Tài bắt chuột Miêu thật giỏi! Em quý thường chơi đùa Bài 3: Lập thời gian biểu buổi tối em Thời gian biểu buổi tối NguyÔn Kh¸nh Linh Tối 18 30 – 19 30 Chơi 19 30 – 20 30 Học 20 30 – 21 Vệ sinh cá nhân 21 Đi ngủ Củng cố:  Khi kể kết hợp với miêu tả để văn sinh động Dặn dò: • Về nhà em quan sát kể thêm vật nuôi nhà • Tập lập thời gian biểu ngày em [...]...Bài 3: Lập thời gian biểu buổi tối của em Thời gian biểu buổi tối của NguyÔn Kh¸nh Linh Tối 18 giờ 30 – 19 giờ 30 Chơi 19 giờ 30 – 20 giờ 30 Học bài 20 giờ 30 – 21 giờ Vệ sinh cá nhân 21 giờ Đi ngủ Củng cố:  Khi kể có thể kết hợp với miêu tả để bài văn sinh động Dặn dò: • Về nhà em quan sát và kể thêm về các vật nuôi trong nhà • Tập lập thời gian biểu trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tap lam van lop 2 , Tap lam van lop 2 , Tap lam van lop 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay