số hạng tổng

7 137 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:52

Toán: Bài cũ: Viết số 57, 98, 61 88 theo mẫu: 57 = 50 + Toán: 35 Số hạng - Tổng + Số hạng 24 Số hạng = 59 Tổng + 35 Số hạng 24 Số hạng 59 Tổng Chú ý: 35 + 24 gọi tổng Toán: Số hạng 35 + Số hạng 24 Số hạng = 59 + Tổng 35 Số hạng 24 Số hạng 59 Tổng Chú ý: 35 + 24 gọi tổng BT1 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số hạng 12 43 65 Số hạng 26 22 17 69 27 65 Tổng Toán: Số hạng Tổng 35 + Số hạng 24 Số hạng Chú ý: = 59 + Tổng 35 Số hạng 24 Số hạng 59 Tổng 35 + 24 gọi tổng BT2 Đặt tính tính tổng (theo mẫu), biết: a) Các số hạng 42 36 Mẫu: 42 + 36 78 b) Các số hạng 53 22 c) Các số hạng 30 28 d) Các số hạng 20 c) 30 b) 53 + 22 75 + 28 58 d) + 20 29 Toán: Số hạng Tổng 35 + Số hạng 24 Số hạng Chú ý: = 59 Tổng + 35 Số hạng 24 Số hạng 59 Tổng 35 + 24 gọi tổng BT3 Một cửa hàng buổi sáng bán đợc 12 vé xe đạp, buổi chiều bán đợc 20 vé xe đạp Hỏi hai buổi cửa hàng bán đ ợc tất vé xe đạp?
- Xem thêm -

Xem thêm: số hạng tổng , số hạng tổng , số hạng tổng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay