người thầy cũa

7 150 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

CHO MNG CC THY Cễ GIO CNG TON TH CC EM HC SINH V THAM D TIT HC Môn: tập đọc Lớp 2A Bài: Ngời thầy cũ Ngày tháng năm 2010 Tập đọc: Kiểm tra cũ: Tìm từ ngữ tả vẻ đẹp trờng? Dới mái trờng mới, bạn học sinh cảm thấy có mới? Ngày tháng năm 2010 Tập đọc: Ngời thầy cũ (tiết 1) Ngày tháng năm 2010 Tập đọc: Ngời thầy cũ (tiết 1) Luyện đọc - nhộn nhịp - - lễ phép - nhấc Tìm hiểu Ngày tháng năm 2010 Tập đọc: Ngời thầy cũ (tiết 1) Luyện đọc Tìm hiểu - nhộn nhịp xúc động - lễ phép - lễ phép hình phạt - nhấc Ngày tháng năm 2010 Tập đọc: Ngời thầy cũ (tiết 1) Nhng hình nh hôm thầy có phạt em đâu! Dũng xúc động nhìn theo bố phía cổng trờng lại nhìn khung cửa sổ lớp học Em nghĩ: bố có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhng bố nhận hình phạt nhớ Ngày tháng năm 2010 Tập đọc: Ngời thầy cũ (tiết 1) Luyện đọc Tìm hiểu - nhộn nhịp xúc động - lễ phép - lễ phép hình phạt - nhấc
- Xem thêm -

Xem thêm: người thầy cũa , người thầy cũa , người thầy cũa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay