ngôi trường mới

9 148 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tập đọc: Kiểm tra cũ 1HS lên bảng 1HS đọc đoạn 1,2 trả lời câu hỏi: Mẩu giấy vụn nằm đâu? 1HS đọc đoạn 3,4 bài: Mẩu giấy vụn trả lời câu hỏi: Em hiểu ý cô giáo nhắc nhở học sinh điều gì? Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tập đọc: Ngôi trường Theo Ngô Quân Miện Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tập đọc: Ngôi trường Theo Ngô Quân Miện Luyện đọc - bỡ ngỡ - thân thương - cánh hoa - vân Tìm hiểu Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tập đọc: Ngôi trường Theo Ngô Quân Miện Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân Dưới mái trường mới, tiếng trống rung động kéo dài! Cả đến thước kẻ, bút chì đáng yêu đến thế! Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tập đọc: Ngôi trường Theo Ngô Quân Miện Luyện đọc - bỡ ngỡ - thân thương - cánh hoa - vân Em bước vào lớp, / vừa bỡ ngỡ / vừa thấy quen thân.// Dưới mái trường mới,/ tiếng trống rung động kéo dài!// Cả đến thước kẻ,/ bút chì/ đáng yêu đến thế!// Tìm hiểu - bỡ ngỡ - vân - rung động - thân thương Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tập đọc: Ngôi trường Theo Ngô Quân Miện Luyện đọc Tìm hiểu - bỡ ngỡ - bỡ ngỡ - thân thương - vân - sáng lên - rung động Thứ ngày tháng năm 2010 Tập đọc: Ngôi trường Theo Ngô Quân Miện Em tìm đoạn văn tả trường từ xa, tả lớp học? Tìm từ ngữ tả vẻ đẹp trường? Dưới mái trường bạn học sinh cảm thấy có mới?(HSKG) Thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2009 Tập đọc: Ngôi trường Theo Ngô Quân Miện Luyện đọc Tìm hiểu - bỡ ngỡ - thân thương - cánh hoa - bỡ ngỡ - vân - rung động - vân Nội dung: Bài văn tả trư ờng thể tình cảm yêu mến, tự hào em học sinh trường với thầy cô bạn bè
- Xem thêm -

Xem thêm: ngôi trường mới , ngôi trường mới , ngôi trường mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay