mở rộng vốn từ, từ ngữ về họ hàng

10 171 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

Lớp Luyện từ câu: Em đặt dấu phẩy vào chỗ câu sau: - Lớp em học tập tốt , lao động tốt - Chúng em kính trọng , biết ơn thầy giáo , cô giáo Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi *Bài (82): Tìm từ ngời gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà - Ông, bà, bố, mẹ, cô, chú, cụ già, con, cháu, cháu Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi *Bài (82): Tìm từ ngời gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà - Ông, bà, bố, mẹ, cô, chú, cụ già, con, cháu, cháu *Bài (82): Kể thêm từ ngời gia đình, họ hàng mà em biết - Thím, dì, cậu, bác, mợ, dâu, rể, chắt, chút, chít Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi - Ông, bà, bố, mẹ, cô, chú, cụ già, con, cháu, cháu - Thím, dì, cậu, bác, mợ, dâu, rể, chắt, chút, chít Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi *Bài (82): Tìm từ ngời gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà *Bài (82): Kể thêm từ ngời gia đình, họ hàng mà em biết *Bài 3(82): Xếp vào nhóm sau từ ngời gia đình, họ hàng mà em biết a, Họ nội b, Họ ngoại Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi *Bài 3(82): Xếp vào nhóm sau từ ngời gia đình, họ hàng mà em biết a, Họ nội ông nội, bà nội, bác, chú, cô, thím, b, Họ ngoại ông ngoại, bà ngoại, bác, dì, cậu, mợ, d ợng Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi *Bài 4(82): Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống? Nam nhờ chị viết th thăm ông bà em vừa vào lớp 1, cha biết viết Viết xong th, chị hỏi: -Em muốn nói thêm không ? Cậu bé đáp: - Dạ có Chị viết hộ em vào cuối th: Xin lỗi ông bà chữ cháu xấu nhiều lỗi tả. Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi *Bài (82): Tìm từ ngời gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà *Bài (82): Kể thêm từ ngời gia đình, họ hàng mà em biết *Bài 3(82): Xếp vào nhóm sau từ ngời gia đình, họ hàng mà em biết *Bài 4(82): Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống?
- Xem thêm -

Xem thêm: mở rộng vốn từ, từ ngữ về họ hàng , mở rộng vốn từ, từ ngữ về họ hàng , mở rộng vốn từ, từ ngữ về họ hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay