luyện từ và câu tiết 17 lớp 2

9 186 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

Lớp Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ vật nuôi Kiểu câu Ai nào? Tìm từ trái nghĩa với từ: nhanh, tốt, trắng, cao, khoẻ, ngoan nhanh chậm cao thấp tốt xấu khoẻ yếu trắng - đen ngoan hư Đặt câu với cặp từ trái nghĩa tập Bài tập 1: Chọn cho vật từ đặc điểm nó: nhanh, chậm, khoẻ, trung thành khoẻ khe nh trõu trung thành trung thnh nh chậm Chm nh rựa nhanh nhanh nh th Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ vật nuôi - Kiểu câu Ai nào? Bi 2: Thờm hỡnh nh so sỏnh vo sau mi t di õy: - p, cao, kho; - nhanh, chm, hin; - trng, xanh, M: p p nh tiờn p nh tranh p nh hoa Luyn t v cõu M RNG VN T: T NG V VT NUễI CU KIU AI TH NO? Bi tp3: Dựng cỏch núi trờn vit tip cỏc cõu sau: a) Mt mốo nh em trũn b) Ton thõn nú ph mt lp lụng mu tro mt c) Hai tai nú nh xớu M: Mt mốo nh em trũn Mt mốo nh em trũn nh hũn bi ve 4 CP D NH CP D NHANH SểC NH NHANH SểC KHE NH KHE NH VOI TUYT TRNG TRNG NH TUYT NH D NH CP NHANH NH SểC TRNG NH TUYT KHE NH VOI Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ vật nuôi Kiểu câu Ai nào? Ôn lại học, xem trước ôn tập cuối kì I
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu tiết 17 lớp 2 , luyện từ và câu tiết 17 lớp 2 , luyện từ và câu tiết 17 lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay