kể về gia đình

6 158 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ PHONG THỦY Môn Toán : Lớp Bài:Tìm số hạng tổng GV:Đỗ Thò Tình Kính chào q thầy em học sinh thân mến! Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tốn: KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Tính: 44 + = 30 + = 27 + = + 20 = 2/ Giải tốn theo tóm tắt sau: Lần đầu bán: 45kg gạo Lần sau bán: 38kg gạo Cả hai lần bán: …? kg Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tốn: Tìm số hạng tổng 10 10 6 + = 10 = 10 - 4 = 10 - 10 x x + = 10 x = 10 x= x 6 + x = 10 x = 10 - x= Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ số hạng Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tốn: Tìm số hạng tổng Bài 1: Tìm x (theo mẫu) a) X + = X=9- X=6 b) X + = 10 c) X + = X = 10 - X =8-2 X=5 X=6 d) X + = 19 X = 19 - X = 11 e) + x = 14 x = 14 - x = 10 Thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tốn: Tìm số hạng tổng Bài2: Viết số thích hợp vào trống 10 Số hạng 12 Số hạng 24 10 34 Tổng 18
- Xem thêm -

Xem thêm: kể về gia đình , kể về gia đình , kể về gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay