dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

28 152 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:51

MD- YC PPGD KTBC ND CC Đầu Nắm khái niệm dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, tượng cộng hưởng Nắm điều kiện gây dao động cưỡng cộng hưởng học Thông qua ảnh động khắc sâu cho học sinh: dao động tắt dần phụ thuộc vào lực ma sát môi trường; tượng cộng hưởng úng dụng Đầu Đầu Đầu 1.Thế dao động pha ngược pha? Đầu Trình bày tóm tắt phương pháp vector quay Frexnen? Đầu Đầu I Dao động tắt dần: Đònh nghóa: dao động có biên độ giảm dần theo thời gian x O t Đầu Nguyên nhân: lực ma sát ngược chiều chuyển động, sinh công âm làm giảm dao động nên biên độ giảm dần Fms lớn tắt dần nhanh, Fms nhỏ tắt dần chậm Đầu Để cho dao động cua khung xe ôtô chóng tắt xe qua chỗ gồ ghề, người ta gắn vào ôtô giảm xóc lò xo Gồm pittông chuyển động thẳng đứng xilanh chứa đầy dầu Pittông gắn vào khung xe, xilanh gắn vào trục bánh xe Khi khung xe dao động pittông dao động xilanh có dầu Do Fms lớn nên dao động chóng tắt • Đầu II Dao động cưỡng bức: Đònh nghóa: dao động hệ chòu tác dụng ngoại lực tuần hoàn theo thời gian f = F0 sin(ω t + ϕ ) , gọi lực cưỡng Đặc điểm: • Trong khoảng thời gian nhỏ ban đầu dao động hệ phức tạp tổng hợp dao động riêng dao động ngoại lực gây • Sau hệ dao động với tần số tần số ngoại lực Đầu Sự cộng hưởng: a Đònh nghóa: tượng biên độ dao động cưỡng tăng đến giá trò cực đại tần số ngoại lực cưỡng tần số riêng hệ dao động ( f cb = f ) Đầu b Thí nghiệm minh họa: Con lắc A gồm vật nặng có khối lượng m gắn cố đònh vào kim loại mãnh, có tần số dao động riêng f L A m Con lắc B gồm vật có khối lượng M di động kim loại mãnh có tần số dao động thay đổi cách dòch chuyển M Đầu B M L A Treo hai lắc gần nhau, nối hai kim loạibằng lò xo mềm L, cho B dao động mặt phẳng hình vẽ lò xo L tác dụng vào A lực cưỡng với tần số f Khi f = f biên độ A cực đại Đầu m B M Ảnh động mô tả tượng cộng hưởng Click here Đầu c Ứng dụng: Sự cộng hưởng có thể: Có lợi: Một em nhỏ đưa võng cho người lớn với biên độ lớn biết tác dụng lực cách Chế tạo tần số ke để đo tần số dòng điện xoay chiều • Có hại: Một đoàn quân bước qua cầu, tần số bước tần số riêng cầu gây dao động cộng hưởng làm cầu gãy Do để tránh gãy vỡ cộng hưởng, phận máy móc chế tạo để có tần số riêng khác nhiều so vối tần số ngoại lực tác dụng lên phận • Đầu Ảnh động mô tả nguyên tắc hoạt động Tần số kế Click here Đầu Đầu Dao động tắt dần gì? Khi xảy tượng dao động tắt dần? Biên độ dao động tắt dần phụ thuộc vào lực ma sát môi trường? Đầu Dao động tắt dần: dao động có biên độ giảm dần theo thời gian Khi có ma sát ngược chiều với chiều chuyển động xảy tượng dao động tắt dần Biên độ dao động giảm nhanh lực Ma sát lớn Đầu Làm để gây dao động cưỡng bức? Đầu Tác dụng ngoại lực tuần hoàn theo thời gian f = F0 sin(ω t + ϕ ) , gọi lực cưỡng Đầu Hiện tượng cộng hưởng gì? Khi có tượng cộng hưởng? Đầu Hiện tượng cộng hưởng làhiện tượng biên độ dao động cưỡng tăng đến giá trò cực đại Khi tần số ngoại lực cưỡng tần số riêng hệ dao động ( f cb = f ) Đầu [...]... Biên độ của dao động tắt dần phụ thuộc như thế nào vào lực ma sát của môi trường? Đầu bài Dao động tắt dần: là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian Khi có ma sát ngược chiều với chiều chuyển động thì xảy ra hiện tượng dao động tắt dần Biên độ của dao động giảm càng nhanh khi lực Ma sát càng lớn Đầu bài 2 Làm thế nào để gây ra một dao động cưỡng bức? Đầu bài Tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn...Ảnh động mô tả dao động tắt dần của cllx trong nước Ảnh động mô tả dao động tắt dần của cllx trong dầu Click here Click here Đầu bài Ảnh động mô tả dao động tắt dần của cllx trong dầu có lực cản lớn hơn Click here Đầu bài 3 Ứng dụng: Có thể có lợi hoặc có hại Ví dụ: Để duy trì dao động của con lắc đồng hồ người ta dùng dây cót với quả lắc Khi con lắc đến vò trí biên, dây cót giản ra một chút và một... vậy dao động của con lắc được duy trì • Đầu bài Để cho dao động cua khung xe ôtô chóng tắt khi xe đi qua chỗ gồ ghề, người ta gắn vào ôtô một bộ giảm xóc bằng lò xo Gồm một pittông chuyển động thẳng đứng trong một xilanh chứa đầy dầu Pittông gắn vào khung xe, còn xilanh gắn vào trục bánh xe Khi khung xe dao động thì pittông dao động trong xilanh có dầu Do Fms lớn nên dao động chóng tắt • Đầu bài II Dao. .. thì gây ra dao động cộng hưởng có thể làm cầu gãy Do đó để tránh gãy vỡ do cộng hưởng, các bộ phận của máy móc được chế tạo để có tần số riêng khác nhiều so vối tần số của ngoại lực tác dụng lên các bộ phận ấy • Đầu bài Ảnh động mô tả nguyên tắc hoạt động của Tần số kế Click here Đầu bài Đầu bài 1 Dao động tắt dần là gì? Khi nào xảy ra hiện tượng dao động tắt dần? Biên độ của dao động tắt dần phụ thuộc... lớn nên dao động chóng tắt • Đầu bài II Dao động cưỡng bức: 1 Đònh nghóa: là dao động của một hệ khi chòu tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn theo thời gian f = F0 sin(ω t + ϕ ) , gọi là lực cưỡng bức 2 Đặc điểm: • Trong khoảng thời gian nhỏ ban đầu dao động của hệ phức tạp do sự tổng hợp của dao động riêng và dao động do ngoại lực gây ra • Sau đó hệ dao động với tần số bằng tần số của ngoại lực Đầu... hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng đến giá trò cực đại khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động ( f cb = f 0 ) Đầu bài b Thí nghiệm minh họa: Con lắc A gồm vật nặng có khối lượng m gắn cố đònh vào một thanh kim loại mãnh, có tần số dao động riêng là f 0 L A m Con lắc B gồm vật có khối lượng M di động được trên thanh kim loại mãnh có tần số dao động thay đổi được... của một ngoại lực tuần hoàn theo thời gian f = F0 sin(ω t + ϕ ) , gọi là lực cưỡng bức Đầu bài 3 Hiện tượng cộng hưởng là gì? Khi nào có hiện tượng cộng hưởng? Đầu bài Hiện tượng cộng hưởng làhiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng đến giá trò cực đại Khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động ( f cb = f 0 ) Đầu bài ... đổi được bằng cách dòch chuyển M Đầu bài B M L A Treo hai con lắc gần nhau, nối hai thanh kim loạibằng một lò xo mềm L, cho B dao động trong mặt phẳng hình vẽ thì lò xo L tác dụng vào A một lực cưỡng bức với tần số f Khi f = f 0 thì biên độ của A cực đại Đầu bài m B M Ảnh động mô tả hiện tượng cộng hưởng Click here Đầu bài c Ứng dụng: Sự cộng hưởng có thể: Có lợi: Một em nhỏ cũng có thể đưa võng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: dao động tắt dần và dao động cưỡng bức , dao động tắt dần và dao động cưỡng bức , dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay