chính tả người thầy cũ

14 165 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

CHNH T: TUN GV : Vừ Th Thy Lp :2 Trng : TH s Phong Thy BI C: ngh hc, ngh ngi TP CHẫP: NGI THY C Dng xỳc ng nhỡn theo b ang i phớa cng trng ri li nhỡn cỏi khung ca s lp hc Em ngh: b cng ln mc li, thy khụng pht, nhng b nhn ú l hỡnh pht v nh mói NGI THY C Dng xỳc ng nhỡn theo b ang i phớa cng trng ri li nhỡn cỏi khung ca s lp hc Em ngh: b cng ln mc li, thy khụng pht, nhng b nhn ú l hỡnh pht v nh mói NGI THY C Dng xỳc ng nhỡn theo b ang i phớa cng trng ri li nhỡn cỏi khung ca s lp hc Em ngh: b cng ln mc li, thy khụng pht, nhng b nhn ú l hỡnh pht v nh mói NGI THY C Dng xỳc ng nhỡn theo b ang i phớa cng trng ri li nhỡn cỏi khung ca s lp hc Em ngh: b cng ln mc li, thy khụng pht, nhng b nhn ú l hỡnh pht v nh mói NGI THY C Dng xỳc ng nhỡn theo b ang i phớa cng trng ri li nhỡn cỏi khung ca s lp hc Em ngh: b cng ln mc li, thy khụng pht, nhng b nhn ú l hỡnh pht v nh mói NGI THY C Dng xỳc ng nhỡn theo b ang i phớa cng trng ri li nhỡn cỏi khung ca s lp hc Em ngh: b cng ln mc li, thy khụng pht, nhng b nhn ú l hỡnh pht v nh mói BI TP: Bi 2: in vo chỗ trng ui hay uy b phn, h hiu, v v, tn t Bi 3b: iờn hay iờng t núi, t b, li b, b mt KIM TRA: BI TP: Bi 2: in vo ch trng: ui hay uy bi phn, huy hiu, vui v, tn ty KIM TRA: BI TP: Bi 3b: in vo ch trng: iờn hay iờng ting núi, tin b, li bing, bin mt Củng cố dặn dò Về nhà em viết lại từ viết sai chuẩn bị cho học ngày mai
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả người thầy cũ , chính tả người thầy cũ , chính tả người thầy cũ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay