chính tả người mẹ hiền

12 168 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

CHNH T: TUN GV: Vừ Th Thy Lp: Trng: TH s Phong Thy BI C: tu thy, vui v TP CHẫP: NGI M HIN Va au va xu h, Nam bt khúc Cụ xoa u Nam v gi Minh ang thp thũ ca lp vo, nghiờm ging hi: - T cỏc em cú trn hc i chi na khụng? Hai em cựng ỏp: - Tha cụ, khụng Chỳng em xin li cụ NGI M HIN Va au va xu h, Nam bt khúc Cụ xoa u Nam v gi Minh ang thp thũ ca lp vo, nghiờm ging hi: - T cỏc em cú trn hc i chi na khụng? Hai em cựng ỏp: - Tha cụ, khụng Chỳng em xin li cụ NGI M HIN Va au va xu h, Nam bt khúc Cụ xoa u Nam v gi Minh ang thp thũ ca lp vo, nghiờm ging hi: - T cỏc em cú trn hc i chi na khụng? Hai em cựng ỏp: - Tha cụ, khụng Chỳng em xin li cụ NGI M HIN Va au va xu h, Nam bt khúc Cụ xoa u Nam v gi Minh ang thp thũ ca lp vo, nghiờm ging hi: - T cỏc em cú trn hc i chi na khụng? Hai em cựng ỏp: - Tha cụ, khụng Chỳng em xin li cụ BI TP: Bi 2: in vo ch trng ao hay au a) Mt nga , c tu b c b) Trốo c ngó Bi 3a: r, d, gi? - ao, ting ao hng, ao bi v nh - dố t, t gi ỏo qun, ch cú t mt loi cỏ KIM TRA: BI TP: Bi 2: in vo ch trng ao hay au a) Mt nga au, c tu b c b) Trốo cao ngó au KIM TRA: BI TP: Bi 3b: r, d, gi: - dao, ting rao hng, giao bi v nh - dố dt, git gi qun ỏo, ch cú rt mt loi cỏ Củng cố dặn dò Về nhà em viết lại từ viết sai chuẩn bị cho học ngày mai
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả người mẹ hiền , chính tả người mẹ hiền , chính tả người mẹ hiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay