cây xoài của ông em

10 147 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

CHÍNH TẢ: TUẦN 11 GV: Võ Thị Thao Lớp: Trường: TH số Phong Thủy BÀI CŨ: phất, quạt, phút chốc CHÍNH TẢ: CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM Ông em trồng xoài cát trước sân em lẫm chẫm Cuối đông, hoa nở trắng cành Đầu hè, sai lúc lỉu Trông chùm to, đu đưa theo gió, em nhớ ông CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM Ông em trồng xoài cát trước sân em lẫm chẫm Cuối đông, hoa nở trắng cành Đầu hè, sai lúc lỉu Trông chùm to, đu đưa theo gió, em nhớ ông CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM Ông em trồng xoài cát trước sân em lẫm chẫm Cuối đông, hoa nở trắng cành Đầu hè, sai lúc lỉu Trông chùm to, đu đưa theo gió, em nhớ ông BÀI TẬP: Bài 2: Điền vào chỗ trống g hay gh? - Lên thác xuống …ềnh - Con …à cục tác chanh -…ạo trắng nước - …i lòng tạc Bài 3b: Điền vào chỗ trống: ươn hay ương? - Th người thể th thân - Cá không ăn muối cá … Con cãi cha mẹ, trăm đ… hư Tục ngữ KIỂM TRA: BÀI TẬP: Bài 2: Điền vào chỗ trống g hay gh: - Lên thác xuống ghềnh - Con gà cục tác chanh - Gạo trắng nước - Ghi lòng tạc KIỂM TRA: BÀI TẬP: Bài 3b: Điền vào chỗ trống: ươn hay ương: - Thương người thể thương thân - Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ, trăm đường hư Tục ngữ CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - Viết lại từ viết sai - Xem trước bài: “Sự tích vú sữa”
- Xem thêm -

Xem thêm: cây xoài của ông em , cây xoài của ông em , cây xoài của ông em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay