cây xoài của ông em mẫu

8 143 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:50

Trường tiểu học số phong thuỷ Thứ ngày tháng nm 2010 Tập đọc: Trc gp cụ tiờn ba b chỏu sng nh th no? Sau b mt hai anh em sng sao? Cõu chuyn kt thỳc nh th no? Thứ ngày tháng nm 2010 Tập đọc: Cõy xoi ca ụng em on Gii Luyn c - lm chm - lỳc lu - chớn vng - thớch Tỡm hiu bi - lm chm - lỳc lu - u a - đậm Thứ ngày tháng nm 2010 Tập đọc: Cõy xoi ca ụng em on Gii Ông em trồng xoài cát trước sân em lẫm chẫm Mùa xoài nào, mẹ em chọn nhng chín vàng to bày lên bàn thờ ông Thứ ngày tháng nm 2010 Tập đọc: Cõy xoi ca ụng em on Gii Nhng hỡnh nh no cho thy cõy xoi rt p ? - Cui ụng, hoa n trng cnh u hố, qu sai lỳc lu Trụng tng chựm qu to, u a theo giú Qu xoi cỏt chớn cú mựi v, mu sc nh th no ? - Mựi thm du dng, v ngt m , mu sc vng p Thứ ngày tháng nm 2010 Tập đọc: Cõy xoi ca ụng em on Gii Vỡ xoi no m cng - tng nh ụng, bit n chn nhng qu xoi ngon nht ụng ó trng cho con, chỏu cú by lờn bn th ụng ? qu n Ti bn nh cho rng qu xoi nh mỡnh l th qu ngon nht ?(HSKG) - Vỡ xoi cỏt rt thm ngon, bn ó quen n t nh, li gn vi k nim v ngi ụng ó mt Thứ ngày tháng nm 2010 Tập đọc: Cõy xoi ca ụng em on Gii Luyn c - lm chm - lỳc lu - chớn vng - thớch Tỡm hiu bi - lm chm - lỳc lu - u a - đậm * Ni dung: T cõy xoi ụng trng v cm tng nh ụng ca hai m
- Xem thêm -

Xem thêm: cây xoài của ông em mẫu , cây xoài của ông em mẫu , cây xoài của ông em mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay