12 trừ đi một số

14 171 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:49

TRƯỜNG TIỂU HOC SỐ PHONG THỦY MÔN TOÁN LỚP GIÁO VIÊN: ĐỖTHỊ TÌNH TOÁN: Kiểm tra cũ: Đặt tính tính: 51 – 35 ; 38 + 47 TOÁN: Kiểm tra cũ: Đặt tính tính: - 51 35 16 + 38 47 85 TOÁN: TOÁN: 12 trừ số : 1212 – = TOÁN: 12 trừ số : 1212 .Viết 128rồi viết xuống  12 trừ 4,viết thẳngthẳng cột với hàng cột với8 Viết đơn –vị.và kẻ vạch ngang dấu 12-8=4 TOÁN: 12 trừ số : 1212 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = TOÁN: 12 trừ số : 12 – Bài Tính nhẩm + = 12 + = 12 + = 12 + = 12 + = 12 + = 12 + = 12 12 - = 12 - = 12 - = 12 - = 12 - = 12 - = 12 - = TOÁN: 12 trừ số : 12 – Bài Tính 12 12 12 12 12 6 8 Bài 4: Có 12 vở, có bìa đỏ, lại bìa xanh Hỏi có bìa xanh? TOÁN: 12 trừ số : 1212 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = TOÁN: 12 trừ số : 12 – Chúc quý thầy, cô mạnh khỏe Chúc em chăm ngoan, học giỏi 12 – = 99 12 – = 88 12 – = 77 12 – = 12 – = 55 12 – = 44 12 – = 33 [...]... TOÁN: 12 trừ đi một số : 12 – 8 12 – 3 = 9 12 – 4 = 8 12 – 5 = 7 12 – 6 = 6 12 – 7 = 5 12 – 8 = 4 12 – 9 = 3 TOÁN: 12 trừ đi một số : 12 – 8 Chúc quý thầy, cô mạnh khỏe Chúc các em chăm ngoan, học giỏi 6 12 – 3 = 99 12 – 4 = 88 12 – 5 = 77 12 – 6 = 6 12 – 7 = 55 12 – 8 = 44 12 – 9 = 33
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 trừ đi một số , 12 trừ đi một số , 12 trừ đi một số , Bài 4: Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay