Đề thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học môn thể dục, năm học 2016 2017(chuẩn có đáp án)

9 699 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:10

PHÒNG GD&ĐT HÀM YÊN TRƯỜNG TH THÀNH LONG Họ tên GV: Dạy khối lớp: Điểm trường: Thứ ngày tháng 12 năm 2016 BÀI THI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016- 2017 (Dành cho giáo viên dạy Thể dục) THỜI GIAN: 120 PHÚT ( Không kể thời gian phát đề) Điểm Nhận xét Hiệu trưởng BÀI LÀM I PHẦN TRẮC NGHIỆM VỀ HIỂU BIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH (5 điểm, câu 0,5 điểm) Đồng chí khoanh vào chữ in hoa đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học “Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo” là: A Không làm việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân học sinh B Tham gia đóng góp xây dựng hoạt động xã hội C Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp D Cả câu b c Câu 2: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học gì? A B C D Tất trẻ em học cấp tiểu học Trẻ tuổi vào học lớp trẻ 11 tuổi HTCT tiểu học Tất trẻ em khuyết tật học cấp tiểu học Hình thành sở ban đầu đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học Câu 3: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ học tập theo mức, mức nào? A B C D 02 mức: Hoàn thành(H), Chưa hoàn thành(C) 03 mức: Hoàn thành(T), Hoàn thành(H), chưa hoàn thành(C) 03 mức: Tốt(T), Đạt(Đ), Cần cố gắng(C) 02 mức: Đạt(Đ), Chưa Đat(C) Câu 4: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, đánh giá định kì học tập học sinh vào thời điểm năm học? A B C D Giữa học kì I, học kì II Cuối học kì I, cuối năm học Giữa học kì I, cuối học kì I, học kì II, cuối năm Đầu năm học, cuối học kì I, cuối năm học Câu 5: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, người quan trọng việc đánh giá thường xuyên nhận xét học tập học sinh? A B C D Giáo viên Giáo viên kết hợp với học sinh Cha mẹ học sinh Giáo viên kết hợp với cha mẹ học sinh Câu 6: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ điểm số môn học cuối học kỳ I cuối học kỳ II tất lớp 1,2,3,4,5? A Toán, Tiếng Việt B Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc C Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ D Tất môn học Tiểu học Câu 7: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Điều lệ trường tiểu học, quy định tuổi học sinh tiểu học là: A B C D Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi Câu 8: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ lực, phẩm chất theo mức, mức nào? A B C D 02 mức: Hoàn thành(H), Chưa hoàn thành(C) 02 mức: Đạt(Đ), Chưa Đat(C) 03 mức: Tốt(T), Đạt(Đ), Cần cố gắng(C) 03 mức: Hoàn thành(T), Hoàn thành(H), chưa hoàn thành(C) Câu 9: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí: “ Hết lòng giảng dạy giáo dục học sinh tình thương yêu,công trách nhiệm nhà giáo ” thuộc yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? A Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo B Trung thực công tác; đoàn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh C Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo D Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kỷ luật lao động Câu 10: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, giáo viên thực đánh giá thường xuyên học tập học sinh vào thời điểm nào? A B C D Giữa học kì I, học kì II Cuối học kì I, cuối năm Giữa học kì I, học kì II, cuối học kì I, cuối năm Đánh giá quà tình học tập, rèn luyện II KIẾN THỨC CƠ BẢN (2 điểm, câu điểm) Câu 1: Đ/c nêu mục tiêu dạy học thể dục phát triển chung TH? Bài làm ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 2: Đ/c trình bày đầy đủ, trình tự bước dạy thể dục phát triển chung môn Thể dục Tiểu học? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… III PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm, câu điểm) Câu1: Đồng chí nêu Mục tiêu tổng quát Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 ban chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo? Bài làm: Câu 2: Đồng chí nêu số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Thể dục tiểu học Thành Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016- 2017 I PHẦN TRẮC NGHIỆM VỀ HIỂU BIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH (5 điểm, câu 0,5 điểm) Đồng chí khoanh vào chữ in hoa đặt trước câu trả lời đúng: Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Đáp A D B C A B B C B D án Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II KIẾN THỨC CƠ BẢN (2 điểm, câu điểm) Câu 1: Mục tiêu dạy học thể dục phát triển chung Tiểu học là: - Góp phần bảo vệ tăng cường sức khỏe cho học sinh phát triển tố chất thể lực , tiếp tục hình thành thói quen thường xuyên tập luyện thể thao cho học sinh - Trang bị cho học sinh số hiểu biết kỹ đội hình đội ngũ , thể dục rèn luyện tư kỹ vận động , củng cố làm giàu thêm vốn kỹ vận động cần thiết thường gặp đời sống hàng ngày : Đi, chạy, nhảy, ném, mang vác… phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, gới tính em - Góp phần giáo dục đạo đức, rèn luyện cho học sinh có nề nếp tập luyện thể dục thể thao, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân nếp sống vui tươi lành mạnh có tính kỹ thuật cao tập luyện - Tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức, kỹ học để tự tập luyện vui chơi hàng ngày Câu 2: Trình tự bước dạy thể dục phát triển chung môn Thể dục Tiểu học: - Khi dạy động tác giáo viên cần: + Nêu tên động tác (giới thiệu tên động tác) + Giáo viên làm mẫu hoàn chỉnh động tác, treo tranh cho HS quan sát + Cho HS tự hình dung cách tập động tác, gọi 2-3 em lên tập thử + Sau vừa làm mẫu vừa phân tích nhịp động tác + Gọi học sinh tập tốt lên tập mẫu cho lớp quan sát sau giáo viên nhận xét cho lớp tập luyện Cũng giáo viên vừa làm mẫu , vừa phân tích nhịp động tác kết hợp cho học sinh tập luyện - Đối với động tác có cử động đơn giản giáo viên đứng quay mặt phía học sinh để phân tích hướng dẫn cho học sinh tập luyện - Đối với động tác có cử động phức tạp giáo viên đứng quay lưng phía học sinh (tập chiều với học sinh) vừa làm mẫu vừa phân tích để học sinh tập theo sau quay mặt phía học sinh - Khi giảng dạy từ động tác trở lên trước hết giáo viên dạy cho học sinh tập động tác thứ nhất, đến động tác thứ sau ghép động tác với tương đối thục Tiến hành theo bước sau: - Nêu tên động tác để học sinh nắm - Giúp HS tự khám phá động tác - Hướng dẫn HS tập động tác - Tập liên hoàn động tác học - Giáo viên hay cán điều khiển lớp tập luyện từ 1- lần - Tổ chức cho học sinh tập theo nhóm, tổ - Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai cho học sinh - Tổ chức cho học sinh thi đua biểu diền động tác học III PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm, câu điểm) Câu1: Mục tiêu tổng quát Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 ban chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo là: - Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu - Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực Câu 2: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Thể dục tiểu học Thành Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang là: - Trong giảng dạy nghiên cứu kĩ nắm vững mục tiêu, yêu cầu, kiến thức dạy - Lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học lên lớp - Khen thưởng, động viên kịp thời học sinh thực tốt - Nhắc nhở, uốn nắn sửa sai cho học sinh yếu, - Luôn lắng nghe ý kiến khó khăn học sinh, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho em - Giáo viên tạo niềm vui, gây hứng thú học - Phối hợp Giáo viên chủ nhiệm lớp việc nhắc nhở động viên em học tập tập luyện IV Giáo viên trình bày, chữ viết tả, mẫu chữ Tiểu học, sạch, đẹp: ( điểm) * Lưu ý, Câu 2: Đồng chí nêu Những biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học mà thân thực lớp phụ trách? Giáo viên tùy đối tượng học sinh Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành để liên hệ thực tế đưa biện pháp cụ thể Người chấm cần linh hoạt *
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học môn thể dục, năm học 2016 2017(chuẩn có đáp án), Đề thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học môn thể dục, năm học 2016 2017(chuẩn có đáp án), Đề thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học môn thể dục, năm học 2016 2017(chuẩn có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay