Bài thi năng lực giáo viên tiểu học giỏi cấp trường môn mĩ thuật, năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án)

8 495 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:08

PHÒNG GD&ĐT HÀM YÊN TRƯỜNG TH THÀNH LONG Họ tên GV: Dạy khối lớp: Điểm trường: Thứ ngày tháng 12 năm 2016 BÀI THI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016- 2017 (Dành cho giáo viên dạy Mĩ thuật) THỜI GIAN: 120 PHÚT ( Không kể thời gian phát đề) Điểm Nhận xét Hiệu trưởng BÀI LÀM I PHẦN TRẮC NGHIỆM VỀ HIỂU BIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH (5 điểm, câu 0,5 điểm) Đồng chí khoanh vào chữ in hoa đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, giáo viên thực đánh giá thường xuyên học tập học sinh vào thời điểm nào? A B C D Giữa học kì I, học kì II Cuối học kì I, cuối năm Giữa học kì I, học kì II, cuối học kì I, cuối năm Đánh giá quà tình học tập, rèn luyện Câu 2: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, người quan trọng việc đánh giá thường xuyên nhận xét học tập học sinh? A B C D Cha mẹ học sinh Giáo viên kết hợp với học sinh Giáo viên Giáo viên kết hợp với cha mẹ học sinh Câu 3: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, đánh giá định kì học tập học sinh vào thời điểm năm học? A B C D Giữa học kì I, học kì II Cuối học kì I, cuối năm học Đầu năm học, cuối học kì I, cuối năm học Giữa học kì I, cuối học kì I, học kì II, cuối năm Câu 4: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ điểm số môn học cuối học kỳ I cuối học kỳ II tất lớp 1,2,3,4,5? A Toán, Tiếng Việt B Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc C Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ D Tất môn học Tiểu học Câu 5: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ học tập theo mức, mức nào? A B C D 03 mức: Hoàn thành(T), Hoàn thành(H), chưa hoàn thành(C) 02 mức: Hoàn thành(H), Chưa hoàn thành(C) 03 mức: Tốt(T), Đạt(Đ), Cần cố gắng(C) 02 mức: Đạt(Đ), Chưa Đat(C) Câu 6: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ lực, phẩm chất theo mức, mức nào? A B C D 02 mức: Hoàn thành(H), Chưa hoàn thành(C) 02 mức: Đạt(Đ), Chưa Đat(C) 03 mức: Tốt(T), Đạt(Đ), Cần cố gắng(C) 03 mức: Hoàn thành(T), Hoàn thành(H), chưa hoàn thành(C) Câu 7: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học gì? A B C D Tất trẻ em học cấp tiểu học Trẻ tuổi vào học lớp trẻ 11 tuổi HTCT tiểu học Tất trẻ em khuyết tật học cấp tiểu học Hình thành sở ban đầu đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học Câu 8: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí: “ Hết lòng giảng dạy giáo dục học sinh tình thương yêu,công trách nhiệm nhà giáo ” thuộc yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? A Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo B Trung thực công tác; đoàn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh C Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo D Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kỷ luật lao động Câu 9: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học “Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo” là: A Không làm việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân học sinh B Tham gia đóng góp xây dựng hoạt động xã hội C Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp D Cả câu b c Câu 10: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Điều lệ trường tiểu học, quy định tuổi học sinh tiểu học là: A B C D Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi II KIẾN THỨC CƠ BẢN (2 điểm, câu điểm) Câu 1: Đ/c nêu mục tiêu dạy học môn Mĩ thuật Tiểu học Bài làm ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 2: Đ/c vẽ bước hướng dẫn vẽ trang trí hình vuông tiết Mĩ thuật lớp 4: Bài vẽ: III PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm, câu điểm) Câu1: Đồng chí nêu Mục tiêu tổng quát Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 ban chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo? Bài làm: Câu 2: Đồng chí nêu số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Mĩ thuật tiểu học Thành Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016- 2017 I PHẦN TRẮC NGHIỆM VỀ HIỂU BIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH (5 điểm, câu 0,5 điểm) Đồng chí khoanh vào chữ in hoa đặt trước câu trả lời đúng: Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Đáp D C D B A C D B A B án Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II KIẾN THỨC CƠ BẢN (2 điểm, câu điểm) Câu 1: Mục tiêu dạy học môn Mĩ thuật trường Tiểu học là: - Giáo dục thẩm mĩ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc làm quen, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống sản phẩm mĩthuật - Cung cấp cho học sinh hiểu biết ban đầu vềmôn mĩthuật, hình thành củng cốcác kĩnăng cần thiết để học sinh hoàn thành tập chương trình - Bồi dưỡng lực quan sát, phân tích, phát triển trí tuệ, phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo, góp phần hình thành nhân cách người lao động - Phát bồi dưỡng khiếu mĩ thuật học sinh Câu 2: Có 04 bước hướng dẫn vẽ trang trí hình vuông tiết Mĩ thuật lớp gồm: (B1:Vẽ hình vuông vẽ đường chéo, đường trục đứng, trục ngang ô vuông, B2: Vẽ phác mảng B1 B2 B3 B4 họa tiết nét thẳng, B3: Chọn vẽ họa tiết vào hình mảng xóa nét thừa, B4: Vẽ màu họa tiết màu nền) III PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm, câu điểm) Câu1: Mục tiêu tổng quát Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 ban chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo là: - Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu - Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực Câu 2: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học môn Mĩ thuật tiểu học Thành Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang là: - Căn vào mục tiêu giáo dục môn mĩ thuật đề cho bậc tiểu học, - Thiết kế phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trực quan, trực quan phải đẹp, hấp dẫn để học sinh quan sát - Trong tiết học, giáo viên cần lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học để luôn tạo không khí học tập vui vẻ, nhẹ nhàng, hấp dẫn, lôi học sinh, tránh học tẻ nhạt, khô cứng - Có thể đưa trò chơi hổ trợ cho nội dung học thấy cần thiết, phù hợp - Tạo điều kiện để tất học sinh chủ động, tích cực tham gia tham gia có hiệu hoạt động, quan tâm nhiều đến học sinh nhút nhát, chưa tích cực hoạt động - Tất thực hành học sinh phải giáo viên đánh giá thường xuyên theo quy định đánh giá Bộ - Không áp đặt đòi hỏi cao học sinh Nên lấy động viên, khích lệ chính, cố gắng tìm ưu điểm dù nhỏ học sinh để kịp thời động viên, khen ngợi - Phải hiểu đặc điểm tâm lý trẻ, hiểu biết mức độ cảm nhận học sinh giới xung quanh thông qua học - Sử dụng linh hoạt phối hợp phương pháp dạy học - Thường xuyên trao đổi để tìm phương pháp dạy học thích hợp - Ứng dụng thông tin phần mềm công nghệ thông tin vào môn Mĩ thuật qua đĩa, băng hình, có chất lượng học tập đạt kết cao./ IV Giáo viên trình bày, chữ viết tả, mẫu chữ Tiểu học, sạch, đẹp: ( điểm) * Lưu ý, Câu 2: Đồng chí nêu Những biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học mà thân thực lớp phụ trách? Giáo viên tùy đối tượng học sinh Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành để liên hệ thực tế đưa biện pháp cụ thể Người chấm cần linh hoạt * * *
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thi năng lực giáo viên tiểu học giỏi cấp trường môn mĩ thuật, năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án), Bài thi năng lực giáo viên tiểu học giỏi cấp trường môn mĩ thuật, năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án), Bài thi năng lực giáo viên tiểu học giỏi cấp trường môn mĩ thuật, năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay