Bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án)

8 3,349 58
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:05

PHÒNG GD&ĐT HÀM YÊN TRƯỜNG TH THÀNH LONG Thứ ngày tháng 12 năm 2016 Họ tên GV: BÀI THI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016- 2017 (Dành cho giáo viên dạy văn hóa) THỜI GIAN: 120 PHÚT ( Không kể thời gian phát đề) Dạy lớp: Điểm trường: Điểm Nhận xét Hiệu trưởng BÀI LÀM I PHẦN TRẮC NGHIỆM VỀ HIỂU BIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH (5 điểm, câu 0,5 điểm) Đồng chí khoanh vào chữ in hoa đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ điểm số học kỳ I học kỳ II quy định khối lớp nào? A Khối lớp 1, khối lớp khối lớp B Khối lớp khối lớp C Tất khối lớp Câu 2: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ điểm số cuối học kỳ I cuối năm quy định khối lớp nào? A Khối lớp 1, khối lớp khối lớp B Khối lớp khối lớp C Tất khối lớp Câu 3: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ điểm số môn học học kỳ I học kỳ II lớp 4, lớp 5? A Toán, Tiếng Việt B Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý C Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc D Tất môn học Câu 4: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ điểm số môn học cuối học kỳ I cuối học kỳ II tất lớp 1,2,3,4,5? A Toán, Tiếng Việt B Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý C Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc D Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ Câu 5: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ học tập theo mức, mức nào? A B C D 02 mức: Đạt(Đ), Chưa Đat(C) 02 mức: Hoàn thành(H), Chưa hoàn thành(C) 03 mức: Tốt(T), Đạt(Đ), Cần cố gắng(C) 03 mức: Hoàn thành(T), Hoàn thành(H), chưa hoàn thành(C) Câu 6: Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, Đánh giá định kỳ lực, phẩm chất theo mức, mức nào? A 02 mức: Hoàn thành(H), Chưa hoàn thành(C) B 02 mức: Đạt(Đ), Chưa Đat(C) C 03 mức: Tốt(T), Đạt(Đ), Cần cố gắng(C) D 03 mức: Hoàn thành(T), Hoàn thành(H), chưa hoàn thành(C) Câu 7: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học gì? A B C D Tất trẻ em học cấp tiểu học Trẻ tuổi vào học lớp trẻ 11 tuổi HTCT tiểu học Tất trẻ em khuyết tật học cấp tiểu học Hình thành sở ban đầu đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học Câu 8: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí: “ Hết lòng giảng dạy giáo dục học sinh tình thương yêu,công trách nhiệm nhà giáo ” thuộc yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? A Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo B Trung thực công tác; đoàn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh C Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo D Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kỷ luật lao động Câu 9: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học “Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo” là: A Không làm việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân học sinh B Tham gia đóng góp xây dựng hoạt động xã hội C Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp D Cả câu b c Câu 10: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Điều lệ trường tiểu học, quy định tuổi học sinh tiểu học là: A Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi B Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi C Tuổi học sinh tiểu học từ đến 11 tuổi D Tuổi học sinh tiểu học từ đến 14 tuổi II KIẾN THỨC CƠ BẢN (2 điểm, câu điểm) Câu 1: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 95 mét Chiều rộng chiều dài a) Tính chu vi sân vận động? b) Tính diện tích sân vận động? Bài giải: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 2: Hãy phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ câu sau: a)Trên hè phố, trước cổng quan, mặt đường nhữa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu nở, vấn vương vãi khắp thủ đô b) Lúc tảng sáng, lúc chập tối, quãng đường này, dân làng qua lại nhộn nhịp c) Lòng yêu nhà, yêu hàng xóm, yêu miền quê trở lên yêu Tổ quốc III PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm, câu điểm) Câu1: Đồng chí nêu Mục tiêu tổng quát Nghị số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 ban chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo? Bài làm: Câu 2: Đồng chí nêu biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học mà thân thực lớp phụ trách? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016- 2017 I PHẦN TRẮC NGHIỆM VỀ HIỂU BIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH (5 điểm, câu 0,5 điểm) Đồng chí khoanh vào chữ in hoa đặt trước câu trả lời đúng: Câu Đáp án Điểm Câu B Câu Câu Câu Câu Câu C A C D C Câu D Câu B Câu A Câu 10 B 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II KIẾN THỨC CƠ BẢN (2 điểm, câu điểm) Câu 1: (1điểm) Bài giải Chiều rộng sân vận động là: 95 x = 38 ( m ) ( 0.25 ) ( 0.25 ) Chu vi sân vận động là: ( 0.25 ) ( 95 + 38 ) x = 266 ( m ) ( 0.25 ) Diện tích sân vận động là: ( 0.25 ) 95 x 38 = 3610 ( m ) ( 0.25 ) Đáp số: a) 266 m b) 3610 m2 Câu 2: Các phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ câu sau là: a)Trên hè phố, trước cổng quan, mặt đường nhựa, từ khắp TN TN TN năm cửa ô trở vào, hoa sấu // nở, vấn vương vãi khắp thủ đô TN CN VN VN b) Lúc tảng sáng, lúc chập tối, quãng đường này, dân làng // qua lại VN TN TN TN CN nhộn nhịp VN c) Lòng yêu nhà, yêu hàng xóm, yêu miền quê // trở lên yêu Tổ quốc CN VN III PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm, câu điểm) Câu1: Mục tiêu tổng quát Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 ban chấp hành Trung ương Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo là: - Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu - Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực Câu 2: Những biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học mà thân thực lớp phụ trách là: - Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ môn học Đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo: - Căn chuẩn kiến thức kỹ chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường , rèn kĩ sống cho học sinh - Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hoàn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành Đổi phương pháp dạy học tiểu học phải thừa kế phát huy thành tựu đạt Đồng thời tạo phối hợp chặc chẽ phương pháp dạy học truyền thống phương pháp đại; Phải vào nhận thức học sinh đạo đức, học tập rèn luyện em, vào lực tổ chức, thiết kế hoạt động trình dạy học giáo viên Việc đổi phương pháp dạy học cách hợp lí để tạo cho người học lòng sai mê học tập, ham hiểu biết, óc tò mò để có khả phương pháp học tập, tạo phát triển để nâng cao hiệu giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh lớp, vùng IV Giáo viên trình bày, chữ viết tả, mẫu chữ Tiểu học, sạch, đẹp: ( điểm) * Lưu ý, Câu 2: Đồng chí nêu Những biện pháp nâng cao chất lượng dạy – học mà thân thực lớp phụ trách? Giáo viên tùy đối tượng học sinh Hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành để liên hệ thực tế đưa biện pháp cụ thể Người chấm cần linh hoạt **************************************************
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án), Bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án), Bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay