giáo án lớp 3 vnen Tuần 1 2

8 221 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:51

đây là bộ giáo án đầy đủ và mới nhất. với kiểu soạn mới theo kiểu nhật kí giảng dạy. đây là bộ giáo án đầy đủ và mới nhất. với kiểu soạn mới theo kiểu nhật kí giảng dạy. đây là bộ giáo án đầy đủ và mới nhất. với kiểu soạn mới theo kiểu nhật kí giảng dạy. đây là bộ giáo án đầy đủ và mới nhất. với kiểu soạn mới theo kiểu nhật kí giảng dạy. đây là bộ giáo án đầy đủ và mới nhất. với kiểu soạn mới theo kiểu nhật kí giảng dạy. TUẦN Thứ hai ngày 22 tháng năm 2016 Tiết 1: TOÁN BÀI 1: ÔN TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Ôn lại cách đọc, viết so sánh số có ba chữ số II Đồ dùng - Bảng con, phấn III Các hoạt động - thực theo sách hướng dẫn -Tiết + TIẾNG VIỆT BÀI 1A: CẬU BÉ THÔNG MINH ( Tiết + 2) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Đọc hiểu câu chuyện Cậu bé thông minh - Nghe – kể số trẻ thông minh thời xưa II Đồ dùng - Sách, vở, phiếu học tập III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn ****************  **************** Thứ ba, ngày 23 tháng năm 2016 Tiết 1: TOÁN BÀI 2: ÔN TẬP VỀ CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( Không nhớ) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Ôn tập cộng, trừ số có ba chữ số giải toán có lời văn nhiều hơn, - Tìm thành phần chưa biết phép tính ( phép cộng, phép trừ) II Đồ dùng - Sách, vở, bảng phụ, bút lông III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn - Chơi trò Ai nhanh -Tiết 3: TIẾNG VIỆT BÀI 1B: TRẺ EM THÔNG MINH NHƯ THẾ NÀO ( Tiết 1) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Kể câu chuyện Cậu bé thông minh II Đồ dùng - Tranh minh họa cho câu chuyện III Các hoạt động - Thực theo bước sách hướng dẫn ****************  **************** Thứ tư, ngày 24 tháng năm 2016 Tiết + TIẾNG VIỆT BÀI 1B: TRẺ EM THÔNG MINH NHƯ THẾ NÀO ( Tiết + 3) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Kể câu chuyện Cậu bé thông minh - Nhớ 10 chữ bảng chữ - Nhận biết từ vật, nhận biết phép so sánh - Củng cố cách viết chữ A hoa Viết từ ngữ có chứa vần oao, từ có chứa vần an/ang hoạc tiếng bắt đầu l/n - Nghe viết đoạn văn II Đồ dùng - Sách, vở, phiếu học tập cho yêu cầu III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn - Yêu cầu phần thực hành thực theo nhóm đôi -Tiết 4: TOÁN BÀI 3: CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ( có nhớ) ( Tiết 1) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Biết thực phép tính cộng số có ba chữ số Có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm II Đồ dùng - Phiếu học tập cho nhóm III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn **************** **************** Thứ năm, ngày 25 tháng năm 2016 Tiết : TOÁN BÀI 3: CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ( có nhớ) ( Tiết 2) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Ôn tập cách cộng số có ba chữ số ( có nhớ) - Thực hành làm tập II Đồ dùng - sách, III Các hoạt động - Hoạt động Ôn lại cách cộng số có chữ số ( có nhớ) - Hoạt động 2: Thực hành làm toán theo sách hướng dẫn Tiết + TIẾNG VIỆT Bài 1C: HAI BÀN TAY EM ( Tiết + 2) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Đọc hiểu thơ Hai bàn tay em - Viết từ ngữ có chưa vần an/ang từ có tiếng bắt đầu l/n II Đồ dùng - Sách, III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn - Yêu cầu thực theo nhóm đôi - HS trả lời câu hỏi : Các em cần làm để bảo vệ đôi bàn tay thân yêu ? **************** **************** Thứ sáu ngày 26 tháng năm 2016 Tiết TOÁN BÀI 4: TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( Có nhớ) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Thực phép trừ số có ba chữ số, có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm II Các hoạy động - Thực theo sách hướng dẫn -Tiết TIẾNG VIỆT Bài 1C: HAI BÀN TAY EM ( Tiết 3) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Đọc thuộc lòng thơ Hai bàn tay em - Thi kể đội - Điền nội dung vào mẫu Đơn xin cấp thẻ đọc sách II Đồ dùng - Sách, vở, Phiếu học tập( Mẫu đơn) III Các hoạt động - Hoạt động : Thi đọc thuộc lòng thơ nhóm - Hoạt động : Nói đội - Hoạt động : Làm phiếu học tập, điền vào mẫu đơn -Tiết 4: SINH HOẠT TẬP THỂ I Mục tiêu: - Học sinh thấy ưu điểm nhược điểm tuần - Phương hướng tuần II: Các hoạt động dạy – học HĐTQ nhận xét - Ý kiến thành viên 2.GV lắng nghe, giải quyết, đánh giá chung : + Đạo đức + Học tập + Tồn + Hoạt động khác 3.Nêu phương hướng tuần : - Tập luyện đội nghiêm túc + Ổn định tốt nề nếp vào lớp + Đi học chuyên cần + Học làm đầy đủ có chất lượng + Giúp đỡ bạn yếu học tập + Hoàn thành tiền VSCĐ tiền đồng phục áo quần + Chăm sóc bồn hoa **************** **************** TUẦN Thứ hai ngày 29 tháng năm 2016 Tiết 1: TOÁN BÀI 4: TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( Có nhớ) ( Tiết 2) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Ôn tập trừ số có ba chữ số có nhớ - Thực hành tính toán phần thực hành II Đồ dung - Sách, II Các hoạt động - Hoạt động Ôn lại cách trừ số có chữ số ( có nhớ) - Hoạt động 2: Thực hành làm toán theo sách hướng dẫn -Tiết + TIẾNG VIỆT BÀI 2A: AI CÓ LỖI ( Tiết + 2) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Đọc hiểu câu chuyện Ai có lỗi - Nghe – nói chủ điểm học sinh ngoan II Đồ dùng - Sách, III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn - Chơi trò Phóng viên nhỏ sau thực yêu cầu 2, 3, 4, phần thực hành ****************  **************** Thứ ba, ngày 30 tháng năm 2016 Tiết 1: TOÁN BÀI 5: ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN, CHIA ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Ôn tập: + Bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, + Nhân nhẩm với số tròn trăm - Vận dụng vào thực hai phép tính liene tiếp, tính diện tích hình tam giác giải toán có lời văn II Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn -5 TIẾNG VIỆT Tiết 3: BÀI 2B: AI LÀ CON NGOAN ( Tiết 1) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Kể lại câu chuyện Ai có lỗi ? II Đồ dùng - Tranh minh họa cho câu chuyện III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn ****************  **************** Thứ tư, ngày 31 tháng năm 2016 Tiết + TIẾNG VIỆT BÀI 2B: AI LÀ CON NGOAN ( Tiết 2+3) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Mở rộng vốn từ trẻ em - Nhận biết phận câu kiểu câu Ai gì? - Luyện viết tả - Viết hoa tên riền có chữ hoa Â, L Viết từ ngữ chứa tiếng bắt đầu s/x, từ ngữ có vần ăn/ăng II Đồ dùng - Phiếu học tập, sách, tả, luyện viết III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn -Tiết 4: TOÁN BÀI 6: LUYỆN TẬP ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Ôn tập thực hai phép tính lien tiếp có phép nhân phép chia - Vận dụng giải toán có lời văn II Đồ dung - Sách, III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn **************** **************** Thứ năm, ngày 01 tháng năm 2016 Tiết : TOÁN BÀI 7: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ GIẢI TOÁN ( Tiết 1) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, tứ giác II Đồ dung - Sách, vở, Phiếu học tập III Các hoạt động - Hoạt động 1: Theo nhóm Thảo luận điền vào phiếu học tập - Hoạt động 2; Thực yêu cầu 2, theo sách hướng dẫn Tiết + TIẾNG VIỆT Bài 2C: THẬT LÀ NGOAN ( Tiết + 2) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Đọc hiểu Cô giáo tí hon - Viết tả từ ngữ chứa tiếng bắt đầu s/x từ ngữ có vần ăn/ăng II Đồ dùng - Sách, III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn **************** **************** Thứ sáu, ngày 02 tháng năm 2016 Tiết TOÁN BÀI 7: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ GIẢI TOÁN ( Tiết 2) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Biết cách giải toán nhiều hơn, hơn, số đơn vị II Đồ dung - Phiếu học tập III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn -Tiết TIẾNG VIỆT Bài 2C: THẬT LÀ NGOAN ( Tiết 3) ( Theo sách hướng dẫn) I Mục tiêu - Viết đơn theo mẫu - Nhận biết phận kiểu câu Ai ? II Đồ dùng - Phiếu học tập, sách, III Các hoạt động - Thực theo sách hướng dẫn -Tiết 4: SINH HOẠT TẬP THỂ I Mục tiêu: - Học sinh thấy ưu điểm nhược điểm tuần - Phương hướng tuần II: Các hoạt động dạy – học 1.HĐTQ nhận xét - Ý kiến thành viên 2.GV lắng nghe, giải quyết, đánh giá chung : + Đạo đức + Học tập + Tồn + Hoạt động khác 3.Nêu phương hướng tuần : - Tập luyện đội nghiêm túc + Ổn định tốt nề nếp vào lớp + Đi học chuyên cần + Học làm đầy đủ có chất lượng + Giúp đỡ bạn yếu học tập + Hoàn thành tiền VSCĐ tiền đồng phục áo quần + Chăm sóc bồn hoa **************** ****************
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 3 vnen Tuần 1 2, giáo án lớp 3 vnen Tuần 1 2, giáo án lớp 3 vnen Tuần 1 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay