Tiểu luận môn Phát triển cộng đồng

14 228 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:46

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Mục Lục I.Dẫn Luận 2.Mục tiêu 2 Khái niệm NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ GIẢI PHÁP 1.KẾT LUẬN 13 2.KHUYẾN NGHỊ 13 Tài Liệu Tham Khảo 14 I.Dẫn Luận Lý chọn đề tài: Trong năm qua,cùng với phát triển kinh tế tiến xã hội ,vai trò địa vị người phụ nữ ngày nâng cao.Vấn đề bình đẳng giới ngày xã hội quan tâm nhiều hơn.Hội nghị quốc gia NewYork(Mỹ) năm 2000 xác định: bình đẳng giớ tám mục tiêu thiên niên kỷ.Ở Việt Nam, nhà nước ban hành nhiều chủ trương,chính sách thúc đẩy bình đẳng nam nữ nhằm đảm bảo quyền lợi phát huy vai trò phụ nữ.Tiêu biểu luật chống bạo hành phụ nữ,đặc biệt luật bình đẳng giới đuợc thông qua kì họp thứ 10,quốc hội khóa 11(21/11/2006).Đuợc quan tâm Đảng,nhà nước,sự nỗ lực ban ngành trung ương, địa phương người dân ,Việt Nam trở thành nước tiến hàng đầu bình đẳng giới,đuợcu xếp thứ 80/136 quốc gia tiêu phát triển giới Thế ,trên thưc tế,vấn đề bình đẳng giới Việt Nam nhiều bất cập.Sự giải phóng phụ nữ dường dừng lại mà chế xã hội mang lại ,chưa vào sâu đuợc đời sống gia đình.Trong gia đình nhiều tồn tượng bất bình đẳng giói chưa ghi nhận vai trò nữ giới,sự phân công lao động gia đình chưa hợp lý,còn phân biệt đối xử nam nữ,bạo hành phụ nữ vv… Do em muốn sâu tìm hiểu vấn đề giói phạm vi gia đình,một lĩnh vực thiếu quan tâm mức Mặt khác,địa bàn thực tế thị trấn Ngô Mây,huyện Phù Cát,Bình Định,là vùng đất cố đô,chỉ cách kinh thành huế có 16 km,nhiều dấu tích chế độ phong kiến tồn sống người dân nơi đây.Đặc biệt tàn dư tư tuởng trọng nam khinh nữ ăn sâu tiềm thức phận dân chúng.Vì em muốn tìm hiểu xem vùng đất đậm dấu ấn phong kiến này,vấn đề bình đẳng giói,đặc biệt bình đẳng giói gia đình nhìn nhận thực Hơn nữa,vì thời gian hạn chế,chỉ có 10 ngày để thực đề tài mà vấn đề bình đẳng giói rộng.Việc sâu nghiên cứu vấn đề bình đẳng giói gia đình có kết tốt Vì lý ,em định lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Dự án hỗ trợ nâng cao nhận thức bình đẳng giới gia đình thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017” Mục tiêu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đề tài thực với nhận thức rõ ràng bình đẳng giới vấn đề bình đẳng giói quan tâm Việt Nam nay.Vì sở xem xét bình đẳng giới lĩnh vực gia đình,đề tài mong muốn đưa đến cách nhìn vai trò người phụ nữ thực trạng bình đẳng giới gia đình nay.Từ hướng tới giải pháp nâng cao lực cho nữ giới thực bình đẳng giới có hiệu 2.2 Mục tiêu cụ thể 1.Tìm hiểu thực trạng bình đẳng giới gia đình Ngô Mây:những thành tựu đạt tượng bất bình đẳng giới gia đình tồn 2.Tìm hiểu cách nhìn nhận,đánh giá vấn đề bình đẳng giới gia đình địa phương 3.Tìm hiểu nguyên nhân kiến nghị giải pháp nhằm thực bình đẳng giới gia đình có hiệu 4.Nâng cao nhận thức cho cán người dân địa phương, làm thay đổi lối tư cũ ,lạc hậu,giúp họ có cách nhìn nhận đắn vấn đề bình đẳng giới Phương pháp - Phương pháp thu thập thông tin Phạm vi - Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Đối tượng thời gian - Nâng cao nhận thức bình đẳng giới gia đình thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017 II Nội dung 1.TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU I.1 Khái quát đặc điểm, tình hình KT-CT-XH thị trấn NGô Mây Thị trấn Ngô Mây nằm trung tâm huyện Phù Cát, với vị trí địa lý thuận lợi Thị trấn Ngô Mây la địa bàn trung tâm KT-CT-XH huỵen Phù Cát có 70 quan xí nghiệp trung ương tỉnh, huyện đong địa bàn nên hành ngày lưu lượng người dân làm ăn sinh sống ,tạm trú đông Là đơn vị nhỏ hẹp vời tổng diện tích tự nhiên 845.4ha, dân số có 1921hộ với 85511 Hộ theo đạo phật thioên chúa giáo có 102 hộ với 386 Là địa bàn huyện xác định trọng điểm ANCT-TTANHXH Thị trân Ngô Mây phân làm 10 khu vực để quản lý điều hành, 10/10 khu vực dân cư công nhận khu vực văn hoá Cơ cấu kinh tế thị trấn xác định dịch vụ-thương mại-tiểu thủ công nghiệp nông nghiệp để phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị Trong năm qua tình hình kinh tế thị trấn tiếp tục phát triển, sở hạ tầng đầu tư xây dựng tạo điều kiện cho việc phát triển kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp giải việc làm cho nhiều lao động, lao động nữ Đời sống nhân dân ngày nâng lên Cụm công nghiêp Gò Mít hình thành, nhà đầu tư bước vào đầu tư xây dựng nhà máy địa bàn tạo điều kiện phát triển ngành nghề dịch vụ, thủ công nghiệp , doanh nghiệp tư nhân ngày phát triển đa dạng Trong sản xuất nông nghiệp bước chuyển đổi trồng vật nuôi có hiệu tăng suất Cơ cấu lao động ngành nghề nay: dịch vụ tiểu thủ công nghiêp chiêm 45% Lao động nông giảm 20%, lao động khác chiếm 30% Tổng giá trị dịch vụ va tiểu thủ công nghiệp hàng năm tăng từ 15-20%, nông lâm nghiệp tăng từ 710% Bình quân thu nhập đầu người từ khoảng 4triệu/người/năm đến tăng lên 8triệu/người/năm Tình hình ANCT-TTATXH kinh tế ổn định sở tạo điều kiện phát triển nhanh lỉnh vực: kinh doanh nhiều năm qua co khó khăn tiêm ẩn chưa lường hết, kể khách quan lẩn chủ quan Nhờ phát triển kinh tế nhiều thành phần kết hợp với linh hoạt nhiều hình thức nhân dân nên đời sống công việc làm ăn nhân dân đảm bảo Từ mà hộ giàu, tăng lên, hộ nghèo giảm xuống I.2 Tình hình giới: Tổng số nam giới từ 18 tuổi trở lên địa bàn khoảng 2500 người, tổng số nử 18 tuổi 2679 người, làm ăn xa co 243 chị, cán công nhân viên chức có 547 chị, hội viên tham gia phụ nữ 955, số lại người cao tuổi I.3 Vai trò hội phụ nữ Hội phụ nữ gồm 18 chi hội với 48 tổ hội.Trong thời gian qua hoạt động hội đạt nhiều hiệu quả: hội phát triển phong trào thi đua “phụ nữ tích cực thi đua học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” hội phụ nữ tăng cường khai thác nguồn vốn vay hổ trợ chị em đầu tư sản xuát: giải ngân số tiền 563triệu cho 94 chị Hội phối hợp với trạm y tế khám phụ khoa cho 878 chị; phối hợp vơi UBDS huyện nói chuyện chuyên đề sức khoẻ sinh sản phụ nữ Hội thực vai trò đại diện quyền lợi ích hợp pháp, đáng phụ nữ Hội nổ lực quan tâm sâu sát hội viên, tạo điều kiện cho chị em phát huy lực, nâng cao vai trò mình, thực bình đẳng giới có hiệu Khái niệm 2.1 Giới: Là thuật ngữ xã hội học bắt nguồn từ môn nhân loại học nói đến vai trò,trách nhiệm,quyền lợi mà xã hội quy định cho nam nữ,bao gồm việc phân chia lao đông,các kiểu phân chia nguồn lợi ích 2.2 Vai trò giới: Là kiểu hành vi hoạt động mà xã hội mong đợi phụ nữ nam giói cần thực hiện.Vai trò giói bao gồm vai trò sản xuất,tái sản xuất vai trò cộng đồng.Vai trò giới xác định theo văn hoá không theo khía cạnh sinh vật học thay đổi theo thời gian,theo xã hội vùng địa lý khác 2.3 Bình đẳng giới: Có nghĩa nam giới nữ giới có vai trò vị trí ngang xã hội,được tạo điều kiện hội phát huy lực cho phát triển cộng đồng,gia đình thừa hưởng thành phát triển 2.4 Bất bình đẳng giới Là khác biệt giói khoảng cách giói gây thiệt hại hay cản trở tiến nữ nam 2.5 Định kiến giới: Là nhận thức,thái độ đánh giá thiên lệch,tiêu cực đặc điểm,vị trí,vai trò lực nam nữ.Ví dụ:nộin trợ việc c nam giới 2.6 Phân biệt đối xử giới: Là việc hạn chế,bài trừ,không công nhận không coi trọng vai trò,vị trí nam nữ,gây bất bình đẳng nam nữ lĩnh vực đời sống gia đình xã hội 2.7 Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới: Là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất,do quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trường hợp có chênh lệch lớn nam nữ vị trí, vai trò, điều kiện, hội phát huy lực thụ hưởng thành phát triển mà việc áp dụng quyền nam nữ không làm giảm chênh lệch THỰC TRẠNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH Ở NGÔ MÂY Trong buổi làm việc với đại diện quyền địa phương, hỏi “ở Ngô Mây tồn tượng bất bình đẳng giới gia đình không?” Câu trả lời “không, nam nữ bình quyền” Cô Lê Thị Thừa, chủ tịch hội phụ nữ thi trấn cho biết: “ở Ngô Mây vấn đề bình đẳng giới thực tốt, gia đình vợ chồng có vai trò địa vị ngang nhau” Nhưng sâu nghiên cứu khu vực dân cư thu số kết đáng để ý: 3.1 Tình hình bình đẳng giới gia đình Ngô Mây trước đây: Trước vai trò người phụ nữ quy định “tam tòng” (tại gia tòng phụ,xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử) “tứ đức” (công, dung, ngôn, hạnh) Người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng độc lập đưa định gì, đặc biệt hạn chế tham gia hoạt động xã hội Vấn đề bình đẳng giới gia đình nhắc tới, người vợ giũ thói quen “phục tùng” chồng 3.2 Các giải pháp thực Từ luật hôn nhân gia đình đời, vai trò người phụ nữ nâng lên, đặc biệt thời gian gần nhà nước ban hành nhiều chủ trương, sách phát triển tiến bình đăng giới, từ luật bình đẳng giới đời (2006) Hưởng ứng chủ trương nhà nước, lãnh đạo thị trấn đưa nhiều giải pháp nhằm thực bình đẳng giới: - Mở lớp tập huấn bình đẳng giới Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào chương trình hành động địa phương chương trình dân số sức khoẻ sinh sản… - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức luật bình đẳng giới - Hội phụ nữ thường xuyên quan tâm, theo dỏi phát triển chị em 3.3 Kết đạt được: 3.3.1 Nữ giới có hội phát huy lực, nâng cao vai trò 10/10 chi hội thường tổ chức sinh hoạt lồng ghép toạ đàm, sinh hoạt câu lạc với nhiều nôij dung chuyên đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ, cách chăm sóc nuôi dạy trẻ, cách làm ăn…Qua nâng cao lực vai trò phụ nữ Họ có nhiều hội tham gia phát triển sản xuất hoạt động xã hội • Trong lao động sản suất tạo thu nhập cho gia đình: Chị em tạo hội vay vốn ưu đãi, hướng dẫn cách làm ăn.Thông qua nguồn vốn vay (vốn 120 kho bạc Phù Cát,vốn xoá đói giàm nghèo),các chị có thêm vốn để đầu tư cho chăn nuôi sản xuất,mở mang ngành nghề kinh doanh dịch vụ buôn bán.Chị em phụ nữ tham gia lớp tập huấn hướng dẫn cách làm ăn, áp dụng khoa học kĩ thuật vào trồng trọt,chăn nuôi,tham gia lớp chăn nuôi lợn nạc,thâm canh đồng ruộng IBM ……Từ kiến thức thu chị đưa vào sản xuất chăn nuôi,gieo trồng.Nhiều chị áp dụng sử dụng thức ăn công nghiệp vào chăn nuôi giống lợn siêu nạc để rút ngắn khoảng cách,nuôi nhiều lứa mang lại hiệu kinh tế cao.Một số chị có vốn,kiến thức,kỹ xây dựng quy mô chăn nuôi lớn từ 40-50 lợn thịt,lợn nái từ 5-7 con,như chị Hoàng Thị Aí KV3,Trịnh Thị Hồng Ly KV10……Trong chuyển đổi cấu trồng vật nuôi điển hình có Dì Bùi Thị Duyên(70 tuổi KV4 ,mới lên làm bí thư chi thôn)đã chuyển đổi thành công giống lúa L14-L18 đạt suất cao.Ở KV8-KV buôn bán dịch vụ,nhiều chị sử dụng vốn vay đầu tư vào sạp hàng,hoặc mở sở sản xuất nhỏ chị Trịnh Cẩm Tú mở sở sản xuất bún gạo,tạo việc làm cho tất thành viên gia đình.Các chị tập huấn cách hoạch toán kinh doanh,chi tiêu gia đình…Nhờ mà chị em sử dụng quản lý vốn vay có hiệu quả.Với nỗ lực chị đóng góp công sức tạo thêm nguồn thu nhập lớn cho gia đình,nhiều chị thoát nghèo,nhiều chị vươn lên làm giàu,mua sắm trang thiết bị gia đình,xây dựng sửa chữa nhà cửa chị Nguyễn Thị Gái KV4……Đặc biệt số chị tích luỹ vố lớn,có kiến thức mạnh dạn mở rộng sở sản xuất,thành lập doanh nghiệp tư nhân chị Nguyễn Thị Hồng Thuỷ (41 tuổi) mở doanh nghiệp tuyển mộ nhiều chị em vào làm Có thu nhập tương đối ổn định,chị em không bị phụ thuộc kinh tế vào người chồng nữa.Do quyền vai trò họ gia đình phần củng cố • Phụ nữ Ngô Mây không nâng cao lực lao động sản xuất mà tăng lực cho vai trò người nội trợ.Qua buổi sinh hoạt với nội dung chăm sóc nuôi dạy trẻ,phòng chống tệ nạn xã hội….Các chị có thêm kiến thức cho việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy cái.Nhờ mà chị làm tốt thiên chức người mẹ,người vợ gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no • Các chị chồng tạo điều kiện tham gia môt số hoạt động xã hội: - Tham gia vào máy quyền: có 2/13 nữ tham gia ban chấp hành đảng thị trấn(chiếm 15,38%),5/26 nữ tham gia đại biểu HĐND thị trấn(chiếm tỷ lệ 19,23%).Đội ngũ cán tham gia cấp uỷ,ban quản lý khu v ực chị - Tham gia vào số hoạt động xã hội tham gia sinh hoạt câu lạc bộ,các hội thi,tham gia hiến máu tình nguyện Đóng góp loại quỹ hội phụ nữ phát động quỹ khuyến học,đền ơn đáp nghĩa… - Tích cực tham gia dự án phát triển cộng đồng dự án chăm sóc sức khoẻ phụ nữ,dự án Phần Lan hỗ trợ kinh tế hộ cho hộ nghèo địa bàn Rõ ràng vai trò người phụ nữ Ngô Mây hôm nâng cao.Họ vừa tham gia sản xuất, vừa chăm sóc gia đình tham gia hoạt động xã hội.Vị trí họ gia đình cộng đồng phần ghi nhận: “Chị em phụ nữ thể vai trò tất lĩnh vực.Các chị không làm tốt công việc gia đình mà đóng góp công sức vào phát triển địa phương” (Hoàng Tấn Son,bí thư đoàn niên thị trấn) “Phụ nữ giữ vai trò quan trọng gia đình,là người động viên lớn nhất,là điểm tựa cho người đàn ông”(Hoàng Tấn Tô,KV6) 3.3.2 Người vợ tăng quyền gia đình • Trước quyền sở hữu tài sản gia đình thường thuộc người đàn ông.Từ tài sản lớn đất đai,nhà cửa đến trang thiết bị nhà người chồng sở hữu,kể khoản thu nhập gia đình Điều gây thiệt thòi cho phụ nữ ly hôn Hiện nay,trong nhiều gia đình,vợ chồng đứng tên sở hữu tài sản chung.Các khoản thu nhập sử dụng có bàn bạc hai vợ chồng Nhìn chung quyền lợi người phụ nữ gia đình phần đảm bảo • Nữ giới có quyền tham gia vào định gia đình Trước quyền định vấn đề gia đình nam giới đưa ra,người vợ làm theo,phục tùng định chồng từ định lớn tới định nhỏ chi tiêu sinh hoạt gia đình Hiện mà phụ nữ không phụ thuộc hoàn toàn kinh tế với ông chồng, địa vị họ nâng lên nên phụ nữ bình đẳng với nam giới định gia đình Đối với việc chợ búa hàng ngày việc ăn mặc, học hành phụ nữ định tương đối tự Còn định khoản chi lớn định quan trọng khác có bàn bạc vợ chồng Kết điều tra bảng sau cho thấy người vợ nhiêuu có “ tiếng nói” định quan trọng thể phương án “ hai” tham gia định 3.3.3 Sự phân biệt đối xử trai gái cải thiện Trước mà tư tưởng trọng nam khinh nữ phổ biến ,sự phân biệt đối xử trai gái gia đình thể rõ đứa đời.Nếu đứa bé đời trai họ chào đón ăn mừng,còn gái có thái độ thờ ơ.Hiện gia đình ,cách đối xử giữcon trai gái chưa hoàn toàn bình đẳng nhhwng có rút ngắn khoảng cách đáng kể.Đứa trẻ sinh dù trai gái nhận yêu thương chăm sóc gia đình.Đến tuổi học em tạo điều kiện học tập nhau.Lớn lên ,tuy chịu tác động lớn bố mẹ định hướng nghề nghiệp định hôn nhân,nhưng trai gái tự định tương lai NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ GIẢI PHÁP Nguyên nhân tồn bất bình đẳng giới gia đình • Do ảnh hưởng tư tưởng phong kiến “trọng nam khinh nữ” Trong gia đình Việt Nam người đàn ông coi ông chủ,là trụ cột gia đình.Đồng thời,trong quan niệm người Việt,xã hội đặt chuẩn mực riêng nữ giới.Đó người phụ nữ phải chăm lam,nấu ăn ngon,giỏi may vá thêu thùa.Đạo đức truyền thống đòi hỏi người phụ nữ phải hi sinh cho tiến người đàn ông(người cha,người chồng hoăc người trai).Do ảnh hưởng mà nhiều năm nay,cuộc sống nhiều gia đình Việt Nam theo đường riêng mình,vẫn tuân theo tập quán, chuẩn mực xử sự,những chuẩn mực xã hội thâm cố đế xã hội tạo nên từ nhiều đàn ông để phục vụ cho đàn ông.Đặc biệt,Ngô Mây lại mảnh đất mang đậm dấu ấn phong kiến nên tư tưởng chế độ cũ ăn sâu người nơi đây.Sinh lớn lên bầu không khí đó,con người nơi đay tiếp tục học khuôn mẫu ứng xử,các chuẩn mực giá trị thấm đuợm tư tưởng trọng nam khinh nữ.Lớn lên giá trị đươc nhập tâm thành điều chỉnh hành vi bên ,con người không cảm thấy bị cưỡng chế tuân theo khuôn mẫu có tính bất bình đẳng mà không thấy thắc mắc nó.Họ thấy bình thường thoải mái làm theo mà gia đình xã hội xung quanh mong chờ họ.Khi trưởng thành ,chính nam giới(kể phụ nữ) lại tiếp tay cho việc củng cố,duy trì tái tạo lại giá trị bất bình thường không chút hoài nghi.Ngày nay,bối cảnh xã hội đổi khác,hệ thống giá trị cũ không ăn nhập cách hoà hợp với phát triển điều kiện xã hội.Trong điều kiện vấn đề giải phóng phụ nữ gia đình có ý nghĩa quan trọng.Thế nhưng, nhiều nam giới coi nữ giới vật sở hữu họ,còn phụ thuộc vào họ.Nam giới sinh giáo dục xã hôi mà tôn ty trật tự dặt theo hướng có lợi cho họ từ ngàn đời qua Nên việc thừa nhận vai trò nữ giới việc thực bình đẳng giới gia đình họ không dễ gì.Còn nữ giới,do ảnh hưởng tư tưởng cũ nên đa phần họ công nhận quyền nam giới xã hội,thành luật bất thành văn trì vô điều kiện xã hội ,từ hệ sang hệ khác Môt xã hội cồn tồn định kiến giới,còn có phân biệt đối xử theo giới nghĩa xã hội tồn tượng bất bình đắng giới • Chính quyền địa phương chưa thật quán triệt vấn đề bình đẳng giới hoạt động địa phương gia đình.Một số cán chưa có nhận thức bình đẳng giới gía đình,chưa có biện pháp cụ thể thúc đẩy việc thực bình đẳng gia đình có hiệu • Xã hội phương tiện truyền thông đại chúng chưa thực lên án mạnh mẽ tình trạng bình đẳng giới gia đình Hậu quả: Bất bình đẳng giới gia đình vừa nguyên nhân đói nghèo vừa cản trở lớn phát triển bền vững gia đình xã hội.Xã hội mà phổ biến tượng bất bình đẳng giới nói chung bất bình đẳng giới gia đình nói riêng gia tăng nghèo đói,bệnh tật nhiều khó khăn khác Bất bình đẳng giới nói chung bất bình đẳng giới gia đình nói riêng Ngô Mây làm cản trở phát triển thành viên gia đình,nhất với nữ giới,gây xung đột gia đình,ảnh hưởng tới mái ấm hạnh phúc phát triển hệ sau.Nó làm gia tăng tỷ lệ hộ nghèo,nhất phụ nữ nghèo,phụ nữ đơn thân,và nhiềukhó khăn ảnh hưởng tới phát triển phụ nữ.Điều làm ảnh hưởng tới chất lượng sống phát triển chung địa phương.Một xã hội phát triển công bằng,vững mạnh có mức độ bình đẳng giới cao.Do mục tiêu bình đẳng giới vừa yếu tố bảo đảm quyền người vừa điều kiện thiết yếu cho phát triển công bằng,hiệu bền vững Các giải pháp Bình đẳng giới mục tiêu phát triển.Thị trấn Ngô Mây muốn phát triển vững mạnh phải thực bình đẳng giới Nghĩa thực trình thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi không với nữ giới Khoảng cách giới người xã hội tạo khoảng cách giới thay đổi Sự tương đồng khác biệt nam giới nữ giới phải công nhận mang giá trị Để đạt bình đẳng giới nói chung bình đẳng giới gia đình nột trình lâu dài đầy khó khăn, nóng vội Vì quyền va nhân dân thi trấn Ngô Mây vần phải thực giải pháp trước mắt giải pháp chiến lược lâu dài để thực bình đẳng giới gia đình cách bền vững 4.3.1 Giải pháp trước mắt:  Tăng cường tuyên truyền mở lớp tập huấn vể giới, bình đẳng giới gia đình nhằm nâng cao nhận thức cho cán nhân dân  Chính quyền địa phương áp dụng sách biện pháp thúc đẩy biình đẳng giới gia đình cần có bổ sung, diều chỉnh cho phù hợp với địa phương  Đặc biệt hội phụ nữ càn phát huy vai trò mình, có quan tâm kịp thời, có biện pháp thúc đẩy chị em tham gia hoạt động xã hội lớp tập huấn giới, nâng cao vai trò lực cho chị em  Giải thích thành viên gia đình thấy rõ trách nhiệm việc thực bình đẳng giới gia đình, nữ giới nam giới: - Tôn trọng lẩn nhau, chia sẻ công viẹc gia đình - Bàn bạc định công việc gia đình - Đối xử công bằng, tạo hội trai gái học tập, lao động tham gia hoạt động khác Giúp đỡ động viên tham gia công việc cộng đồng - 4.3.2 Các giải pháp chiến lược  Cần đưa mối quan tâm bình đẳng giới gia đình chế sách, chương trình hoạt động cấp, nghành địa phương, nhằm giúp người thay đổi lối tư cách thức hành độmg để giải triệt để nguyên nhân tình trạng bất bình đẳng grới gia đình  Có bất bình đẳng giới gia đình gia đình hôm người chồng, người vợ gia đình sinh lờn lên môi trường bất bình đẳng Nên lớn lên tư tưởng bất bình đẳng ăn sâu vào người họ, muốn thay đổi lả điều khó Vì muốn xoá bỏ bất bin hf đẳng giới gia đình từ bây giò bậc cha mẹ thầy cô giáo cần giáo dục bình đẳng giới cho trẻ Trong gia đình, trai phân công làm công việc nhà, giùp đỡ mẹ giặt quần áo, nấu cơm, dọn hàng, tự biết chăm lo cho thân Ở trung học, em phải dạy đựoc học tự lập, biết tự lo cho thân, không ỷ lại, nhờ mẹ giúp đỡ Có may thé hệ cháu có thay đổi tư vấn đề bình đẳng giới nói chung bình đẳng giới gia đình nói riêng  Cần có chế tài xử phạt quan, đơn vị, cá nhân vi phạm quyền bình đẳng giới Làm điều đem lại quyền lợi cho chị em pháp luật thực thi công băng Qua giúp chị em nâng cao lực, thực bình đẳng giới gia đình có hiệu BẢNG TÓM TẮT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN TRONG T10/2016 – 3/2017 : HỖ TRỢ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI CHO NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN NGÔ MÂY, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH Dòng ngân sách 10 Các hoạt động Tổng kinh phí Chịu trách nhiệm Người, nhóm, tổ chức, đơn vị phối hợp thực Thời gian hoàn thành Các hoạt động dự án MỤC TIÊU Thăm dò địa bàn, xác định xã hỗ trợ tư vấn tuyên truyền bạo lực gia đình.Thành lập ban điều hành dự án ban giám sát 327,000,000 NV phát triển cộng đồng phụ trách dự ánTrưởng ban QLDA Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Mây- CB nòng cốt dự án Các hoạt động Đi khảo sát xung 20,000,000 T10/2016 Khảo sát trực tiếp 10,000,000 số hộ gia đình T10/2016 -Tổ chức họp với tham gia tất bên có liên quan đặc biệt đại diện từ người dân mắt ban điều hành dự án ban giám sát T10/2016 quanh , thăm dò thực công tác tiền trạm địa bàn dự định tuyên truyền Mục Tiêu 11 30.000.000 Tổ chức tuyên truyền bất bình dẳng giới T2/ 2017 Các hoạt động T2/2017 Nói chuyện chuyên đề 20.000.000 với người dân để hiểu cần thiết việc tuyên truyền bất bình đẳng giới CBDA CB được mời đến nói về chuyên đề T2/ 2017 Qùa, nước uống 30,000,000 CBDA CB ở UBND T2/2017 Thù lao cho giảng viên 60,000,000 CBDA UBND thị trấn Ngô T2/2017 Mây Ăn trưa cho học viên Giảng viên 50,000,000 CBDA UBND thị trấn Ngô Mây T2/2017 Dụng cụ giảng dạy 5,000,000 CBDA UBND thị trấn Ngô Mây T2/2017 Phòng học 25,000,000 CBDA UBND thị trấn Ngô Mây T2/2017 Giải khát 2,000,000 CBDA UBND thị trấn Ngô Mây T2/2017 170,000,000 CBDA-TB QLDA Ban QLDA T3/2017 Giảng viên giảng dạy CBDA T3/2017 Bồi dưỡng chi phí hành Chính quyền xã đơn vị nòng cốt MỤC TIÊU Tổng kết đánh giá kết đạt từ chương trình Họp dân tham hỏi ý kiến người dân qua chương trinh tuyên truyền 20.000.00 Họp ban điều hành 10.000.000 Kế hoạch giám sát -Mọi người cảm nhận hỗ trợ dự án này? -Mọi người có gặp khó khăn thắc mắc việc tiếp thu ? II 12 Tổng kết 1.KẾT LUẬN  Kết báo cáo nghiên cứu cho thấy Ngô Mây vai trò địa vị người phụ nữ gia đình nâng cao Bình đẳng giới gia đình có bước tiến đáng kể Tuy sống gia đình người dân Ngô Mây, bất côn g nam nữ-sản phẩm lịch sử chế độ cũ - âm ỉ dai dẳng tồn tại, bầu không khí xung quanh che chở ngầm ủng hộ  Những kết mà báo cáo nêu mang tính chất tương đối Vì thời gian hạn chế, địa bàn điều tra bị thu hẹp Những số liệu điều tra mang tính chất minh hoạ, song thể phần thực trạng bình đẳng giới gia đình Ngô Mây, giúp cho người dân nhận tượng bất bình đẳng giới diễn sống hàng ngày mà trước họ dã không quan tâm tới,  Cho đến chưa có nơi trái đất, phụ nữ hoàn toàn bình đẳng với nam giới, kể nước băc âu Thụy Điển,Phần Lan, Na Uy…là nơi coi thiên đường phụ nữ Đặc biệt nước đậm dấu ấn phong kiến Việt Nam bất bình đẳng giới gia đình đáng lo ngại Để đạt bình đẳng thật nam nữ trình lâu dài nhiều khó khăn thử thách Đây đấu tranh cũ, tiến lac hậu 2.KHUYẾN NGHỊ  Bình đẳng giới gia đình la mục tiêu phát triển Thực bình đẳng giới gia đình trách nhiệm chung thành viên gia đình, cấp quyền địa phưong toàn xã hội Chính quyền địa phương cần có lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới gia đình vào hoạt động quan đoàn thể Cần có thi đua quan đoàn thể khu dân cư nằm thúc đẩy bình đẳng giới gia đình có hiệu  Cần phải nhớ bình đẳng gia đình có nghĩa hạ thấp giá trị truyền thống mà tạo hoá ban cho người phụ nữ  Phụ nữ muốn bình đẳng với nam giới trước hết phải thay đổi lối tư duy, suy nghỉ cho phù hợp với tình hình trức bắt người khác phải thay đổi 13 Tài Liệu Tham Khảo Giáo trình Kinh tế phát triển Trường kinh tế quốc dân/ Nhà xuất Lao động- xã hội Hà Nội năm 2005 Những biến đổi gần tỷ số giới tính sinh Việt Nam Quỹ dân số Liên Hợp Quốc Việt Nam Mất cân giới tính sinh Việt Nam/ Bằng chứng từ tổng điều tra dân số nhà năm 2009/ Quỹ dân số Liên Hợp Quốc Việt Nam *Một số tài liệu trang web sau: - Thongtinphapluatdansu.wordpress.com - Vietbao.vn - Vietnamnet.vn - Baomoi.com 14 [...]... nam và nữ là một quá trình lâu dài còn nhiều khó khăn và thử thách Đây là cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ và cái lac hậu 2.KHUYẾN NGHỊ  Bình đẳng giới trong gia đình la mục tiêu phát triển Thực hiện bình đẳng giới trong gia đình là trách nhiệm chung của các thành viên trong gia đình, các cấp chính quyền địa phưong và toàn xã hội Chính quyền địa phương cần có sự lồng ghép mục tiêu... muốn được bình đẳng với nam giới thì trước hết phải thay đổi lối tư duy, suy nghỉ của mình cho phù hợp với tình hình mới trức khi bắt người khác phải thay đổi 13 Tài Liệu Tham Khảo 1 Giáo trình Kinh tế phát triển Trường kinh tế quốc dân/ Nhà xuất bản Lao động- xã hội Hà Nội năm 2005 2 Những biến đổi gần đây về tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 3 Mất cân bằng giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Phát triển cộng đồng, Tiểu luận môn Phát triển cộng đồng, Tiểu luận môn Phát triển cộng đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay