Câu hỏi tự luận và đáp án môn quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

20 725 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:22

Câu hỏi tự luận đáp án môn quản trị chiến lược chuỗi cung ứng CHƯƠNG 1 Trình bày khái niệm Quản trị chiến lược vai trò quản trị chiến lược? • Khái niệm: QTCL trình nghiên cứu môi trường tại, tương lai, hoạch định mục tiêu tổ chức, đề thực kiểm tra việc thực định nhằm đạt mục tiêu môi trường tương lai Từ định nghĩa trên, thấy quản trị chiến lược trọng vào việc kết hợp mặt quản trị, marketing, tài chính/kế toán, SP/tác nghiệp, nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin để đạt tới thành công cho DN • Vai trò: - Giúp DN xây dựng chiến lược tốt, thích nghi với môi trường - Giúp DN chủ động việc định nhằm khai thác kịp thời hội ngăn chặn hạn chế rủi ro môi trường bên ngoài, phát huy điểm mạnh giảm điểm yếu nội DN - Giúp DN tạo hiệu cao so với không quản trị Trình bày khái niệm quản trị chuỗi cung ứng vai trò hoạt động kinh doanh - K/n: Là việc kết hợp cách hệ thống chiến lược chức kinh doanh truyền thống sách lược chức kinh doanh phạm vi DN DN chuỗi cung ứng, nhằm cải thiện hiệu hoạt động dài hạn DN toàn chuỗi cung ứng (Mentzer et.al, 2001) - Vai trò Quản trị chuỗi cung ứng hoạt động kinh doanh: Giúp DN đưa định đắn từ lập kế hoạch mua nguyên vật liệu, lựa chọn nhà cung cấp, lập kế hoạch SX, quản lý trình giao hàng, trình đổi trả hỗ trợ khách hàng việc nhận hàng Giải đầu lẫn đầu vào DN cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí tăng khả cạnh tranh cho DN nhờ thay đổi nguồn nguyên liệu đầu vào tối ưu hóa trình luân chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ Hỗ trợ đắc lực cho hoạt động marketing, đóng vai trò then chốt việc đưa SP đến nơi, vào thời điểm thích hợp với tổng chi phí nhỏ Giúp tập hợp, phân tích lưu trữ liệu thu thập nhằm phục vụ cho mục đích liên quan đến hoạt động SX, bán hàng… để đáp ứng đòi hỏi khách hàng Trình bày chiến lược hoạt động chiến lược kênh bán hàng chiến lược quản trị chuỗi cung ứng Lấy ví dụ minh họa • Chiến lược hoạt động: - Khái niệm: Chiến lược hoạt động định cách thức sản xuất sản phẩm dịch vụ - Đặc điểm: Rất linh động chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố như: vòng đời sản phẩm, số lượng, chủng loại sản phẩm… - Các loại chiến lược hoạt động chủ yếu: Loại chiến lược Đặc điểm Sản xuất để dự trữ - Áp dụng cho SP tiêu chuẩn hóa bán với số lượng lớn - Giảm chi phí SX, trữ tồn kho giúp đáp ứng nhu cầu Sản xuất theo đơn - Áp dụng SP theo yêu cầu khách hàng hàng Hoàn thiện theo đơn hàng có nhu cầu không thường xuyên - Mức tồn kho thấp, đa dạng sản phẩm - Áp dụng với SP hoàn thành nửa hoàn thiện có đơn hàng - Mức tồn kho thấp nhất, rút ngắn thời gian chờ Thiết kế theo đơn hàng - Áp dụng giống SX theo đơn hàng dùng cho sản phẩm phức tạp nhóm khách hàng riêng biệt Ví dụ: Apple sản xuất số lượng sản phẩm lớn để cung ứng cho lượng người tiêu dùng vô lớn toàn giới, thương hiệu có sẵn tiêu chuẩn hóa công nhận nên Apple không lo ngại lượng tồn kho có sản phẩm tung • Chiến lược kênh bán hàng: - Khái niệm: Chiến lược kênh bán hàng chiến lược công ty xác định cách thức công ty bán SP, dịch vụ tới người mua người tiêu dùng cuối - Mục tiêu: + Xác định cách thức bán hàng: trực tiếp gián tiếp + Phân tích phân khúc thị trường, khu vực địa lý + Kết hợp kênh bán hàng để đảm bảo lợi nhuận Ví dụ:Apple vận hành dây chuyền bán hàng hiệu Bạn đến trực tiếp cửa hàng APPLE để đặt mua qua nơi bán hàng sản phẩm này.Khi bạn đặt hàng online, sản phẩm mà bạn muốn chuyển thẳng từ nhà máy Apple Trung Quốc đến địa mà bạn đăng kí Nếu đơn hàng với số lượng lớn, Apple nhanh chóng gửi yêu cầu tới Foxconn Cũng đợt mắt iPad vừa rồi, Apple cho thấy sức mạnh khâu quản trị sản phẩm mà hãng bán iPad 10 quốc gia thời điểm bán vài ngày sau iPad giới thiệu, công ty khác phải từ vài tuần tới vài tháng Trình bày chiến lược thuê quản trị chiến lược chuỗi cung ứng Lấy ví dụ để minh họa - Khái niệm: Là chiến lược mà doanh nghiệp thuê bên thứ ba thực phần toàn hoạt động doanh nghiệp - Lợi ích thuê ngoài: + Về quy mô: giúp DNthu hút nhiều khách hàng hơn, mở rộng quy mô SX + Về phạm vi: cung cấp hướng tiếp cận thích hợp công ty muốn mở rộng thị trường + Sự thành thạo công nghệ: đối tác thuê tận dụng thành thạo công nghệ SP quy trình đòi hỏi vốn đầu tư lớn - yếu tố DN cần xem xét trước định thuê + DN cần biết điểm khác biệt họ để tạo lợi cạnh tranh Nếu công nghệ SP quy trình nguồn tạo nên khác biệt DN ko nên thuê + DN cần so sánh quy mô hoạt động bên với yêu cầu đặt để từ định thuê hay ko với mục tiêu hạ chi phí cố định toàn chi phí tổng thể + DN KO đạt mục đích từ việc thuê có quy trình kinh doanh độc SP không thông dụng + DN cần xem xét cân tiềm lực với đối tác bên (Ví dụ: Khi DN nhỏ thuê DN lớn DN sản xuất nhỏ, chưa có vị thị trường nên khách hàng đánh giá sản phẩm dựa danh tiếng có DN lớn cho thuê mà bỏ qua DN sản xuất) Tóm lại, việc xây dựng tiêu chuẩn kĩ thuật, doanh nghiệp cần xem xét tổng thể để tiến hành thuê hợp lý Trình bày chiến lược dịch vụ khách hàng hệ thống tài sản quản trị chiến lược chuỗi cung ứng Lấy ví dụ minh họa • Chiến lược dịch vụ khách hàng: - Chiến lược xây dựng dựa yếu tố tách rời sau: + Tổng sản lượng tiêu thụ lợi nhuận từ khách hàng + Sự hiểu biết SP mà khách hàng mong muốn Giúp DN xác định ưu tiên tập trung vào nguồn lực bên Ví dụ: Apple Tạo trải nghiệm cho khách hàng Mọi tương tác khách hàng Apple lên kế hoạch cẩn thận.Những phút bạn ghé thăm website họ giống bạn bước vào trang web hoàn toàn khác.Nếu bạn thăm cửa hàng họ, bạn cảm thấy bữa tiệc vui vẻ thoải mái.Và cuối cùng, bạn mua sản phẩm, chí đóng gói bạn thành viên câu lạc Apple.Tính trải nghiệm khách hàng thành công chiến dịch marketing hãng.Một bạn trở thành thành viên câu lạc chắn bạn quay lại mua sản phẩm lần • Hệ thống tài sản: - Hệ thống tài sản doanh nghiệp bao gồm: nhà xưởng, kho hàng, thiết bị sản xuất, khu vực nhận đơn hàng, trung tâm dịch vụ - Các mô hình hệ thống tài sản: Mô hình toàn - SX loại SP địa điểm phục vụ cho thị trường toàn cầu - Lựa chọn mô hình dựa nghiên cứu phát triển, điều cầu chỉnh giá SP - Áp dụng cho SP sử dụng nhiều vốn Mô hình khu - SX thực khu vực định, nơi SP đc vực bán - Lựa chọn mô hình dựa yếu tố: cấp độ dịch vụ KH, cấp độ thuế nhập nhu cầu SX sản phẩm Mô hình - SX thực phạm vi quốc gia, quốc gia thị trường SP - Lựa chọn mô hình dựa hàng hóa có chi phí vận chuyển đắt, loại thuế, hạn ngạch, thâm nhập thị trường CHƯƠNG 2: Trình bày nội dung hoạt động dự báo nhu cầu lập kế hoạch chuỗi cung ứng Lấy ví dụ sản phẩm phân tích • Nội dung hoạt động dự báo nhu cầu:Có biến để tiến hành dự báo 1/ Nhu cầu (Nhu cầu tổng quan thị trường cho SP):DN cần phải trả lời câu hỏi: - Thị trường tăng trưởng hay suy thoái theo tỉ lệ năm hay quý? - Thị trường mức bão hòa hay nhu cầu ổn định suy đoán thời gian năm? - Hay SP có nhu cầu theo mùa? - Thị trường giai đoạn phát triển – SP/dịch vụ vừa giới thiệu với khách hàng nên nhiều liệu khứ nhu cầu nên khó khăn dự báo 2/ Cung ứng (Tổng số sản phẩm có sẵn):Xác định thông qua số lượng nhà SX thời gian SX sản phẩm 3/ Đặc tính sản phẩm: - Bao gồm đặc điểm SP có ảnh hưởng đến nhu cầu khách hàng - Xác định loại sản phẩm:+ SP có hay nhu cầu thay SP khác + SP để bổ sung cho SP khác liên quan 4/ Môi trường cạnh tranh (những hành động nhà cung cấp thị trường):Liên quan đến hoạt động công ty đối thủ công ty - Thị phần công ty? - Thị phần đối thủ cạnh tranh? - Những chiến tranh giá hoạt động khuyến mại ảnh hưởng đến thị phần nào? Trình bày nội dung hoạt động định giá sản phẩm Phân tích vai trò khuyến tới hoạt động định giá Lấy ví dụ minh họa + Nội dung:Các công ty chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến nhu cầu thông qua việc định giá Tùy vào mức giá định nào, đem lại lợi nhuận gộp hay cực đại doanh thu cho công ty Có mối liên quan cấu trúc chi phí trình định giá.Vấn đề đặt cho công ty “có phải biện pháp tốt để đưa khuyến mại giai đoạn cao điểm nhằm gia tăng doanh thu hay kiểm soát chi phí giai đoạn thấp.”Nếu công ty có quy mô lực lượng đa dạng, khả SX có tính linh hoạt cao chi phí tồn kho lớn cách tốt để tạo nhu cầu nhiều mùa cao điểm Nếu công ty có mức độ linh hoạt thấp đa dạng lực lượng lao động, khả SX chi phí tồn kho thấp cách tốt để tạo nhu cầu giai đoạn thấp + Vai trò khuyến mại - Khuyến mại theo giá thời điểm nóng để gia tăng doanh thu hay thời điểm thấp để kiểm soát chi phí - Tăng trưởng quy mô thị trường: Gia tăng tiêu thụ SP từ KH thu hút KH - Tăng trưởng thị phần: Khách hàng mua SP công ty thay mua đối thủ cạnh tranh, quy mô thị trường không thay đổi - Đẩy mạnh mua hàng: Khách hàng mua SP thay sau này, thị phần quy mô thị trường không thay đổi Trình bày nội dung hoạt động phân phối Lấy ví dụ công ty để minh họa + Khái niệm: hoạt động tổng hợp bao gồm nhận đơn đặt hàng từ KH, phân phối SP/dịch vụ cho khách hàng đặt hàng + Hai hoạt động phân phối: - Thực thi đơn hàng từ khách hàng Giao sản phẩm cho khách hàng + Kế hoạch phân phối:Chịu ảnh hưởng mạnh từ định liên quan đến cách thức vận tải sử dụng, trình thực kế hoạch bị ràng buộc từ định vận tải Có cách thức vận tải phổ biến kế hoạch phân phối: 1/ Phân phối trực tiếp: - Khái niệm: Là trình phân phối từ địa điểm gốc đến địa điểm nhận hàng - Ưu điểm:+ Đơn giản, có kết hợp phân phối + Cắt giảm hoạt động trung gian thông qua vận chuyển Nhược điểm: + Chỉ đạt hiệu ứng dụng mô hình EOQ + Phát sinh thêm chi phí 2/ Phân phối theo lộ trình định: - Khái niệm: Là phân phối SP từ địa điểm gốc đến nhiều địa điểm nhận hàng, hay phân phối SP từ nhiều địa điểm gốc đến địa điểm nhận - hàng Ưu điểm:+ Sử dụng hiệu phương tiện vận chuyển + Chi phí nhận hàng thấp địa điểm nhận hàng khối lượng giao - hàng nhiều Nhược điểm:+ Phức tạp + Cần định số lượng phân phối SP khác nhau, số lần phân phối • Nguồn phân phối: Địa điểm lẻ dùng cho sản Trung tâm phân phối phẩm - VD: nhà máy, nhà kho… - Là nơi tồn trữ, xuất nhập khối lượng - Thích hợp dự báo nhu cầu lớn SP = phương tiện vận chuyển có tải mức cao phân phối trọng lớn đến từ nhiều địa điểm khác cho nhiều địa điểm với số lượng lớn - Thích hợp vị trí nhà cung cấp xa khách hàng CHƯƠNG 3: Phân tích hiệu ứng Bullwhip – “Roi da” Lấy ví dụ để minh họa cho hiệu ứng Một tác động phổ biến chuỗi cung ứng hiệu ứng tên gọi Bullwhip hay dịch “Roi da” Khi có thay đổi nhỏ nhu cầu sản phẩm từ khách hàng, điều chuyển thành thay đổi lớn nhu cầu từ công ty chuỗi cung ứng.Các công ty giai đoạn khác chuỗi có nhìn khác toàn cảnh nhu cầu thị trường, kết phối hợp chuỗi cung ững bị chia nhỏ Công ty thực nhiều cách khác thiếu hụt sản phẩm ngắn hạn dẫn đến thiếu hụt toàn chuỗi cung ứng Ví dụ: Điển hình công ty máy tính HP Trong giai đoạn phát triển thị trường máy tính, nhu cầu thị trường lớn mạnh tạo thiếu hụt sản phẩm Các thông tin nhu cầu nhà bán lẻ cung cấp đến nhà phân phối đến nhà sản xuất Nhưng thông tin bị chia sẻ không đầy đủ lượng nhu cầu tăng thêm làm cho nhà bán lẻ dự trữ nhiều để đáp ứng thiếu hụt sản phẩm, nhà phân phối dự trữ nhiều để đáp ứng chuyển hàng cho nhà bán lẻ nhiều chắn sản xuất nhà sản xuất để tạo sản phẩm cung cấp cho nhà phân phối Lượng tồn kho lớn dần qua giai đoạn chuỗi làm nhà sản xuất ngưng hoạt động máy móc, cắt giảm nhân viên; làm nhà phân phối gặp khó khăn chi phí hàng tồn kho, giảm giá trị sản phẩm thị trường Trình bày nguyên nhân gây hiệu ứng Bullwhip giải pháp nguyên nhân gây hiệu ứng Bullwhip: + Dự báo nhu cầu: dựa vào liệu nhu cầu người tiêu dùng cuối Khi tham gia vào chuỗi cung ứng, công ty với mối quan hệ người dùng cuối, không xác định nhu cầu thực thị trường công ty xem chủ thể riêng lẻ để thực đơn hàng thông qua khách hàng trung gian Khi sử dụng liệu đơn hàng biến động để dự báo, công ty làm tăng độ lệch dự báo nhu cầu thể qua đơn hàng với nhà cung cấp Biện pháp: Chia sẻ tập liệu cho tất công ty để dự báo nhu cầu xác + Đặt hàng theo lô: Phát sinh công ty muốn đặt sô lượng lớn sản phẩm ngắn hạn với mục đích tối ưu hóa chi phí xử lý đơn hàng chi phí vận tải Do đặt hàng theo lô, đơn hàng đa đạng khác theo mức nhu cầu thực Và khác biệt bị thổi phòng lên tham gia vào chuỗi cung ứng Biện pháp: Cắt giảm chi phí xử lý đơn hàng chi phí vận tải + Hoạt động phân bố sản phẩm: Đó phản ứng nhà sản xuất họ phải đối mặt với tình trạng lượng cầu cao mức họ đáp ứng Đối với nhà sản xuất, phương pháp phân bố thong thường phân bố lượng cung sản phẩm sẵn có dựa vào tổng lượng hàng đơn hàng nhận Nhà phân phối nhà bán lẻ chuỗi cung ứng gia tăng lượng đặt hàng họ cách giả tạo nhằm tăng them lượng sản phẩm phân bố cho họ Biện pháp: Dựa vào liệu đặt hàng khứ thay kích cỡ đơn hàng nhà phân phối hay bán lẻ để định hợp lý + Định giá sản phẩm: Là nguyên nhân làm cho giá thay đổi kết nhu cầu biến động Nếu % lợi nhuận cấu thành giá thấp khách hàng mua sản phẩm nhiều Biện pháp: Thay dòng lưu chuyển sản phẩm chuỗi cung ứng ổn định biến động giá tạo biến động nhu cầu gây khó khăn giải vấn đề cung ứng + Khuyến khích việc thực hiện: Các công ty khuyến khích đội ngũ bán hàng tháng hay quý Khi kết thúc, công ty đưa mức chiết khấu số tiêu đo lường khác việc bán sản phẩm để xem xét đáp ứng tiêu hay không Điều làm nhu cầu thực sản phẩm không bị kéo vào chuỗi cung ứng Biện pháp: Đánh giá chi phí phát sinh giao nhận hàng hóa vào cuối tháng, quý để tạo động bán hàng, nhận tác động ngược đến nội bộ, thử nghiệm số kế hoạch tạo động nhằm hỗ trợ cho hoạt động cung ứng hiệu Trình bày nội dung CPFR (Hợp tác hoạch định, dự báo, cung cấp bổ sung) CPFR chia làm mảng chính: + Hợp tác hoạch định: - Thương lượng thỏa thuận ban đầu xác định trách nhiệm công ty tham gia hợp tác với 10 - Xây dựng kế hoạch lien kết công ty làm việc với để đáp ứng nhu cầu + Dự báo: - Thực dự báo doanh thu cho tất công ty tham gia hợp tác -Xác định khác biệt hay trường hợp ngoại lệ công ty -Giải trường hợp ngoại lệ để cung cấp dự báo doanh số bán hàng chung + Cung cấp bổ sung: -Thực dự báo đơn hàng cho tất công ty tham gia hợp tác -Xác định trường hợp ngoại lệ công ty -Giải trường hợp ngoại lệ nhằm đưa kế hoạch sản xuất điều độ phân phối hiệu -Phát đơn hàng thực tế để đáp ứng nhu cầu khách hàng Trình bày phương tiện thu thập giao tiếp liệu + Kết nối internet: Internet mạng giao tiếp liệu toàn cầu kết hợp tất máy tính thiết bị giao tiếp lại với Internet sử dụng thong qua phương thức gọi chuẩn giao thức internet để di chuyển liệu từ điểm sang điểm khác + Kết nối băng thong rộng: Các công nghệ băng thong rộng cáp đồng trục, đường truyền kỹ thuật số-DSL( digital subscriber Line), mạng nội (Ethernet), mạng không dây( Wireless) vệ tinh công nghệ truyền tín hiệu CÔng nghệ có khả làm cho công ty chuỗi kết nối trao đổi khối lượng lớn liệu trng thời gian cụ thể với hệ thống khác dễ dàng tốn + Trao đổi liệu điện tử EDI( Electronic Data Interchange): EDI công nghệ phát triển để truyền loại liệu chung công ty để làm việc chung với Về nguồn gốc, EDI xây dựng để làm việc với khối lượng lớn liệu thong qua máy tính khổng lồ sử dụng 11 mạng VAN (Value added network) để kết nối đối tượng tham gia chuỗi + Kết nối ngôn ngữ mở rộng-XML(eXtensible Markup Language) XML công nghệ phát triển để truyền liệu động máy tính với nhau, máy tính với người.XML mở rộng hệ thống máy tính với nhay, sử dụng để giao tiếp người máy tính Phân tích hệ thống xử lý báo cáo liệu Lấy ví dụ để minh họa Hệ thống quản lý nhà kho WMS: Hệ thống hỗ trợ hoạt động nhà kho hàng ngày Hệ thống cung cấp khả làm việc hàng ngày nhà kho cách hiệu quả.Hệ thống lưu trữ mức tồn kho địa điểm tồn trữ nhà kho hỗ trợ cho hoạt động khác bốc hàng, nhận hàng vận tải để thực đơn hàng cho khách hàng CHƯƠNG Phân tích đặc điểm loại thị trường theo mô hình tương quan Thị trường- Chuỗi cung ứng TT phát TT tăng triển trưởng TT ổn định TT trưởng thành - Cung - Cầu vượt - Cung cầu cân cầu thấp - Là TT cung - Nếu TT thay - TT ổn định, cân xuất đổi, tăng đột tốt cung nhu cầu SPnhưng trog TL - Chi phí bán ngột thời gian cầu giữ mức phục - Chi phí bán hàng vụ KH cao trì mức - Chi phí bán hàng phục vụ KH cao cao chi phí - Cực tiểu hóa ngắn, cung ko hàng cao - Lượng tồn đáp ứng đc kho thấp cầu - Chi phí bán hàng thấp - Tồn kho cao hàng tồn kho - Cung vượt cầu - TT linh hoạt đáp ứng nhanh với thu hút KH TT cạnh tranh 12 - Tồn kho cực tiểu Trình bày tiêu đo lường mức phục vụ khách hàng • Mức phục vụ khách hàng: Mức phục vụ KH đo lường khả chuỗi cung ứng đáp ứng mong đợi KH Dựa vào loại thị trường công ty phục vụ, KH có mong đợi khác dịch vụ cung ứng.KH số thị trường đòi hỏi chi trả cho việc giao hàng nhanh với lượng mua nhỏ mức độ sẵn có SP cao.KH thị trường khác chấp nhận chờ lâu để mua SP mua với số lượng lớn.Bất kể thị trường phục vụ, chuỗi cung ứng phải đáp ứng mong đợi KH thị trường • - Chỉ tiêu đo lường mức phục vụ khách hàng: Thiết lập để tồn kho – BTS (Build to Stock) + Tỉ lệ hoàn thành đơn hàng + Tỉ lệ giao hàng hạn + Giá trị tổng đơn hàng bị trả lại & số đơn hàng trả lại + Tần suất & thời gian đơn hàng bị trả lại + Tỉ lệ hàng bị trả lại - Thiết lập theo đơn hàng - BTO (Build to Order) + Giá trị tồn kho + Vòng quay tồn kho + Tỷ suất lợi nhuận doanh thu + Vòng quay tiền mặt Trình bày tiêu đo lường hiệu nội • Hiệu nội bộ: Hiệu nội liên quan đến khả hoạt động chuỗi cung ứng để tạo mức lợi nhuận thích hợp.Đối với điều kiện thị trường khác nhau, dịch vụ KH mức lợi nhuận khác loại thị trường Trong TT phát triển có nhiều rủi ro, lợi nhuận biên tế (là tỷ số lợi nhuận doanh thu) cần phải cao để chứng minh cho việc đầu tư thời gian tiền bạc Trong TT trưởng thành có thay đổi hay rủi ro lợi nhuận biên tế thấp Những TT tạo nhiều hội kinh doanh lợi nhuận • Chỉ tiêu đo lường hiệu nội bộ: - Giá trị tồn kho - Vòng quay tồn kho 13 - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu - Vòng quay tiền mặt CHƯƠNG Nêu khái niệm mô hình SCOR quy trình mô hình SCOR Lấy ví dụ minh họa SCOR hệ thống quy trình thiết kế từ xuống từ chiến lược chuỗi cung ứng đến vận hành thực thi hoạt động.SCOR hiểu nôm na vẽ kiến trúc khung (mô hình hóa) cho nhà (hoạt động doanh nghiệp) để từ DNcó định hướng phương diện tương thích với chiến lược kinh doanh đảm bảo thống kết dính thành phần chuỗi cung ứng theo hệ thống đo lường hiệu chung Quy trình bao gồm: - Hoạch định:Đánh giá nguồn cung ứng hàng, tổng hợp phân loại mức độ quan trọng yêu cầu cung ứng, hoạch định tồn kho cho hoạt động phân phối SX yêu cầu nguyên liệu, hoạch định công suất SX sản phẩm kênh phân phối - Thu mua:Tìm kiếm, thu nhập, thẩm định, lưu trữ/công bố chi trả chi phí nguyên liệu hàng hóa mua - Sản xuất:Yêu cầu tiếp nhận nguyên liệu, sản xuất kiểm định sản xuất, đóng gói, ngừng hay tung SP thị trường - Phân phối:Thực quy trình quản lý đơn hàng, xây dựng cấu giá, cấu hình SP, sở liệu KH, bảo trì sở liệu SP, quản lý tài sản phải thu, thực quy trình quản lý kho hàng, dán nhãn SP theo yêu cầu KH, vận chuyển hàng, quản lý trình vận chuyển xuất nhập đánh giá hiệu hoạt động - Thu hồi:Quy trình thu hồi SP lỗi, bảo hành thu hồi SP thừa, tiếp nhận kiểm tra SP lỗi, xử lý đổi SP Trình bày ngắn gọn cấp độ mô hình SCOR 14 Cấp độ (Quy trình): Gắn kết kiến trúc quy trình với cấu trúc kinh doanh đề ưu tiên Cấp độ (Quy trình con): Gắn kết kiến trúc quy trình với chiến lược hạ tầng kỹ thuật Cấp độ (Các hoạt động): Xác định quy trình chi tiết kiến trúc ứng dụng Cấp độ Trình bày nguyên tắc để quản lý quy trình hoạch định cách hiệu nguyên tắc: - Sử dụng nguồn thông tin kịp thời xác:Từ quan điểm nhu cầu, thông tin KH nhu cầu thị trường cần chuẩn xác dựa lượng tiêu thụ thực tế, mức tồn kho xuôi dòng, điều kiện kinh tế mức nhanh nhạy thị trường Từ quan điểm nguồn cung, cần nắm thông tin nguồn cung ứng bên DN để thỏa mãn nhu cầu lao động, hàng tồn kho, khả sản xuất, nhà cung ứng, kho hàng dựa thông tin từ trình: thu mua, SX, phân phối, thu hồi - Tập trung nguồn lực vào lĩnh vực ưu tiên:Hoạch định quy trình cân mục tiêu bên hàng tồn kho, chi phí sử dụng tài sản với mục tiêu bên cấp độ dịch vụ, mức độ linh hoạt đảm bảo định hướng tới việc phân khúc khách hàng thị trường - Mục tiêu cho đơn giản:Thiết lập hoạch định cách đơn giản Tuy nhiên đầu thực tế yêu cầu phải xem xét khía cạnh khác nhu cầu nhu cầu SP, thương hiệu, quan tâm đến nguồn cung ứng khác nguyên vật liệu, lao động Việc lập kế hoạch cung cần phải tối ưu hóa toàn nguồn lực chuỗi cung ứng - Tích hợp tất cà yêu cầu chuỗi cung ứng:Tất quy trình có lien kết với nhau, đảm bảo tạo kế hoạch tích hợp cho nguồn lực 15 yêu cầu thực nhằm mở rộng hoạch định từ khách hàng khách hàng tới người cung ứng người cung ứng - Xây dựng kế hoạch thực trách nhiệm rõ ràng:Các phận bên doanh nghiệp phận bên nhà cung ứng chủ yếu phải nắm kế hoạch thực nhằm đảm bảo thống quy trình hoạch định Trình bày nguyên tắc để quản lý quy trình thu mua hoàn hảo nguyên tắc - Đảm bảo tổng chi phí chủ sở hữu (TCO) thấp nhất:Cần xem xét chi phí trực tiếp gián tiếp trước định giá trị mua bán hợp đồng.Để giảm TCO cần phải thiết lập mục tiêu giảm thiểu chi phí không cho SP dịch vụ mà cho toàn chuỗi cung ứng - Thiết lập chiến lược thu mua dựa theo danh mục :Các danh mục khác có thị trường cung ứng với phức tạp tầm ảnh hưởng kinh doanh khác nhau, hoạt động thu mua, tổ chức công cụ nên khác biệt hóa dựa chiến lược riêng biệt - Duy trì tập trung suốt trình kinh doanh doanh nghiệp:Lựa chọn nhà cung ứng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp từ địa điểm khác nhau, tổng khối lượng mua bán DN, quản lý nguồn cung ứng cấp độ DN qua tiêu chuẩn, công cụ phổ biến, cấu trúc tổ chức thích hợp Quản lý nguồn cung ứng toàn cầu đảm bảo nhà cung ứng hoạt động tốt với tính linh hoạt cao, tiêu chuẩn hóa quy trình - Đo lường quản lý hiệu hoạt động:Những điểm đánh giá hiệu minh bạch phải xây dựng dựa hợp đồng cung ứng bảng điểm đánh giá nhà cung ứng.Bảng điểm bao gồm số hiệu chính, phù hợp với mục tiêu tổng chi phí chủ sở hữu Trình bày nguyên tắc để quản lý sản xuất hoàn hảo - Tập trung vào ưu tiên kinh doanh:Tất định sản xuất nên tích hợp với mục tiêu khách hàng thị trường.Các nhà quản lý cần đưa 16 hoạt động cốt lõi, sản phẩm có lợi nhuận cao bị giới hạn nguồn lực lực sản xuất - Tập trung vào tốc độ tính linh hoạt, không giảm vào chi phí:Giảm thời gian chu kì SX, lượng hàng tồn kho với việc áp dụng nhu cầu kéo kĩ thuật sản xuất tin giản Tốc độ tính linh hoạt yêu cầu hiển thị thời gian thực Những thông tin kịp thời, xác nội dung trọng tâm thực trạng đơn hàng, đầu SX, lượng tồn kho cần cung cấp để điều chỉnh nhanh chóng lịch trình SX - Thiết lập điều hành tiêu chuẩn chất lượng:Thu nhập xem xét thông tin chất lượng khâu quy trình sản xuất dựa tiêu chuẩn định sẵn.Các liệu truy cập, phổ biến tới nhân viên hoạt động sản xuất sau phân tích việc sử dụng phương pháp tiếp cận Six Sigma.Vấn đề chất lượng nên xem xét tới toàn vòng đời sản phẩm Sản phẩm nên theo dõi từ cấp độ lô, phận để đảm bảo kịp thời giải vấn đề phát sinh - Đồng hóa tất hoạt động sản xuất:Cung cấp thông tin lịch trình sản xuất, tiêu thụ, lượng hàng tồn kho tới nhà cung ứng để họ có bước điều chỉnh đáp ứng nhu cầu Xác định thỏa thuận quy định hướng dẫn việc lựa chọn nhà cung ứng bổ sung Để đảm bảo lịch trình sản xuất khả thi xác quy định sản xuất, liệu hoạt động cần quản lý chặt chẽ, chuẩn hóa Trình bày nguyên tắc để quản lý hoạt động phân phối hiệu nguyên tắc - Cân dịch vụ với chi phí thực hiện:Bắt đầu việc xác định phân khúc khách hàng, sau tách biệt quy trình phân phối, quy định kinh doanh dịch vụ phù hợp phân khúc - Cắt giảm chi phí thời gian với quy trình thẳng suốt:Gửi thông tin đơn hàng tới phận liên quan phê duyệt tín dụng, sản xuất, vận tải, kho hàng, lập hóa đơn để hoạt động thực thi diễn đồng thời phận phân phối tổ chức cách trôi chảy nhanh Cũng 17 dòng chảy thông tin, thiết kế dòng phân phối nhằm giảm thiểu thời gian chờ.Chọn lựa hệ thống phân phối bao gồm SX, kho hàng vận tải cần lưu ý tới tổng chi phí tổng thời gian phân phối - Thiết lập quy trình giám sát truy suất nguồn gốc tổng thể:Tình trạng thực đơn hàng việc vận chuyển từ bắt đầu đặt hàng tới thu tiền nên thực rõ ràng thông qua quy trình phân phối Hàng hóa cần kẹp chì theo dõi từ điểm sản xuất đến điểm phân phối có rủi ro khủng bố, trộm cắp, hư hỏng - Quản lý liệu đảm bảo tính xác, kịp thời cách liêntục :Hiệu phân phối tốt phụ thuộc vào việc quản lý liệu hoàn hảo Việc thực quản lý đơn đặt hàng yêu cầu khối lượng thông tin rộng lớn bao gồm: thuộc tính sản phẩm, cấu hình, giá cả, địa khách hàng Tất thông tin cần lưu trữ, tránh sai sót Mặt khác đơn hàng hóa đơn bị loại bỏ làm lại Trình bày nguyên tắc quản lý quy trình thu hồi hoàn hảo Nguyên tắc quản lý cho trình thu hồi hoàn hảo: - Tạo chuỗi cung ứng riêng biệt cho quy trình thu hồi:Quyết định sản phẩm có trả lại không, giải ntn, cách quản lý tín dụng khách hàng người cung ứng giao dịch tài khác.Thu hồi yêu cầu chuỗi cung ứng riêng biệt với quy trình tổng thể, hệ thống thông tin, thẻ điểm hiệu hoạt động, trách nhiệm tổ chức - Phản hồi thông tin thu hồi nhanh chóng:Cung cấp thông tin phản hồi kịp thời để hướng dẫn hoạt động xử lý ngăn chặn.Sản xuất, kĩ thuật logistics sử dụng thông tin để điều chỉnh hoạt động lĩnh vực cụ thể - Xem xét sách thu hồi dựa tổng chi phí thu hồi:Thiết lập sách thu hồi minh bạch cho sản phẩm bán doanh nghiệp sản xuất mua bán lại Xem xét sách thu hồi bên dựa chất quy trình thu hồi, chi phí thu hồi, dựa vào khả thu hồi công ty 18 - Tối đa hóa hội doanh thu: Xác định quy trình thu hồi sách thu hồi hướng đến việc nâng cao doanh thu Xác định quy trình giải gắn với doanh thu bán lại, thu hồi từ nhà cung ứng cho mục đích tín dụng, tái chế, bán đấu giá Đối với việc mua bán sản phẩm, sách thu hồi nên tích hợp với quy định doanh nghiệp gắn với nhà cung ứng Trình bày ngắn gọn loại Cộng tác cho chuỗi cung ứng Lấy ví dụ minh họa Cộng tác giao dịch: • Ưu điểm: -Thực giao dịch thuận tiện dễ dàng -TIết kiệm chi phí -Ít yêu cầu hệ thống thong tin phức tạp Nhược điểm: -Ít quan tâm tới vấn đề Chi phí doanh thu -Thiếu hệ thống sở hạ tầng cần thiết cho sử dụng thong tin điện tử -Giao dịch làm thủ công Áp dụng: với đối tượng chiến lược quan trọng công ty có xu hướng giảm thiểu giao dịch hàng ngày phát triển mối quan hệ lâu dài • Cộng tác hợp tác Ưu điểm: -Mức độ chia sẻ thong tin cao (sử dụng EDI, internet) - Thúc đẩy nhanh trình thực đơn hàng Nhược điểm: -TỐn đầu tư sở hà tầng thong tin lien lạc -ĐỒng hệ thống doanh nghiệp 19 -> Áp dung: doanh nghiệp có xây dựng hệ thống trao đổi thong tin, tạo mối quan hệ hợp tác • Cộng tác phối hợp Ưu điểm: -Các đối tác gắn kết phụ thuộc vào trách nhiệm bên -Gắn với mức độ đàm phán thỏa thuận cao Nhược điểm: -Tốn nhiều thời gian tiền bạc cần hệ thống phức tạp hơn, chuyên biệt cho việc trao đổi thong tin -Đòi hỏi cam kết lâu dài đối tác -> Áp dụng đối tác chiến lược quan trọng • Cộng tác đồng Ưu điểm: -Các đối tác đầu tư vào dự án nghiên cứu phát triển -Mở rộng tới việc chia sẻ nhân -Tập trung vào tầm nhìn chiến lược tương lai Nhược điểm: -Đồng hóa sở hạ tầng hữu hình vô hình -CHia sẻ liệu với sản phẩm -> ÁP dụng: cam kết thương mại dài hạn Ví dụ: Cộng tác giao dịch: Một khách hàng nhà cung ứng thỏa thuận mức giá cho sản phẩm khoảng thời gian xác định tới đạt đủ lượng mua bán Người mua nhận mức giá cố định suốt thời gian thực hợp đồng để mua lượng tối thiểu sản phẩm, điều giúp việc lập kế hoạch sản xuất người bán 20 [...]... thích với chiến lược kinh doanh và đảm bảo sự thống nhất và kết dính giữa các thành phần của chuỗi cung ứng theo một hệ thống đo lường hiệu quả chung Quy trình bao gồm: - Hoạch định:Đánh giá mọi nguồn cung ứng hàng, tổng hợp và phân loại mức độ quan trọng của các yêu cầu cung ứng, hoạch định tồn kho cho hoạt động phân phối SX và các yêu cầu về nguyên liệu, hoạch định công suất SX đối với sản phẩm và các... quan Thị trường- Chuỗi cung ứng TT đang phát TT tăng triển trưởng TT ổn định TT trưởng thành - Cung và - Cầu vượt quá - Cung và cầu cân cầu đều thấp - Là TT mới cung - Nếu TT thay bằng - TT ổn định, cân và sẽ xuất đổi, tăng đột bằng tốt giữa cung nhu cầu SPnhưng hiện trog TL - Chi phí bán ngột thời gian và cầu vẫn giữ mức phục - Chi phí bán hàng vụ KH cao vẫn duy trì ở mức - Chi phí bán hàng phục vụ... các nhà cung ứng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp từ các địa điểm khác nhau, tổng khối lượng mua bán của DN, quản lý nguồn cung ứng ở cấp độ DN qua các tiêu chuẩn, công cụ phổ biến, cấu trúc tổ chức thích hợp Quản lý nguồn cung ứng toàn cầu đảm bảo các nhà cung ứng hoạt động tốt nhất với tính linh hoạt cao, tiêu chuẩn hóa các quy trình - Đo lường và quản lý hiệu quả hoạt động:Những điểm đánh giá hiệu... lập kế hoạch cung cần phải tối ưu hóa được toàn bộ các nguồn lực trong chuỗi cung ứng - Tích hợp tất cà các yêu cầu trong chuỗi cung ứng: Tất cả các quy trình đều có lien kết với nhau, đảm bảo tạo ra một kế hoạch tích hợp cho các nguồn lực và 15 yêu cầu thực hiện nhằm mở rộng hoạch định từ khách hàng của khách hàng tới người cung ứng của người cung ứng - Xây dựng các kế hoạch thực hiện và trách nhiệm... và dịch vụ mà cho toàn bộ chuỗi cung ứng - Thiết lập chiến lược thu mua dựa theo từng danh mục :Các danh mục khác nhau có thị trường cung ứng với sự phức tạp và tầm ảnh hưởng kinh doanh khác nhau, trong khi các hoạt động thu mua, tổ chức và các công cụ nên được khác biệt hóa dựa trên các chiến lược riêng biệt - Duy trì sự tập trung trong suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp:Lựa chọn các nhà cung. .. tiểu hóa ngắn, cung ko hàng cao - Lượng tồn đáp ứng đc kho thấp cầu - Chi phí bán hàng thấp - Tồn kho cao hàng tồn kho - Cung vượt cầu - TT linh hoạt do đáp ứng nhanh với thu hút KH trong 1 TT cạnh tranh 12 - Tồn kho cực tiểu 2 Trình bày các chỉ tiêu đo lường mức phục vụ khách hàng • Mức phục vụ khách hàng: Mức phục vụ KH đo lường khả năng chuỗi cung ứng đáp ứng những mong đợi của KH Dựa vào loại thị... được lưu trữ, tránh sai sót Mặt khác những đơn hàng hoặc hóa đơn sẽ bị loại bỏ hoặc làm lại 7 Trình bày các nguyên tắc quản lý quy trình thu hồi hoàn hảo 4 Nguyên tắc quản lý cho quá trình thu hồi hoàn hảo: - Tạo ra một chuỗi cung ứng riêng biệt cho quy trình thu hồi:Quyết định sản phẩm có được trả lại không, nó sẽ được giải quyết ntn, cách quản lý tín dụng khách hàng và người cung ứng và các giao dịch... gắn kết hơn và phụ thuộc vào trách nhiệm của các bên -Gắn với mức độ đàm phán và thỏa thuận cao Nhược điểm: -Tốn nhiều thời gian và tiền bạc do cần các hệ thống phức tạp hơn, chuyên biệt hơn cho việc trao đổi thong tin -Đòi hỏi cam kết lâu dài giữa các đối tác -> Áp dụng các đối tác chiến lược quan trọng hơn • Cộng tác đồng bộ Ưu điểm: -Các đối tác có thể cùng đầu tư vào các dự án nghiên cứu và phát triển... xây dựng dựa trên những hợp đồng cung ứng và bảng điểm đánh giá các nhà cung ứng. Bảng điểm này bao gồm các chỉ số hiệu quả chính, phù hợp với mục tiêu về tổng chi phí chủ sở hữu 5 Trình bày các nguyên tắc để quản lý sản xuất hoàn hảo - Tập trung vào các ưu tiên trong kinh doanh:Tất cả các quyết định sản xuất nên tích hợp với mục tiêu khách hàng và thị trường.Các nhà quản lý cần đưa ra 16 các hoạt động... tất cả các hoạt động sản xuất :Cung cấp thông tin về lịch trình sản xuất, tiêu thụ, lượng hàng tồn kho tới các nhà cung ứng để họ có những bước điều chỉnh cũng như đáp ứng được nhu cầu Xác định và thỏa thuận các quy định hướng dẫn việc lựa chọn nhà cung ứng bổ sung Để đảm bảo lịch trình sản xuất khả thi và chính xác thì các quy định về sản xuất, dữ liệu hoạt động cần được quản lý chặt chẽ, chuẩn hóa 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi tự luận và đáp án môn quản trị chiến lược chuỗi cung ứng, Câu hỏi tự luận và đáp án môn quản trị chiến lược chuỗi cung ứng, Câu hỏi tự luận và đáp án môn quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay