Trich luc khai sinh (ban sao) thịnh trịnh

1 271 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:14

TỈNH THÁI BÌNHHUYỆN HƯNG HÀUBND XÃ HỒNG LĨNHSố: 1662016TLKSBSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcHồng Lĩnh, ngày 12 tháng 7 năm 2016TRÍCH LỤC KHAI SINH(BẢN SAO)Họ, chữ đệm, tên:NGUYỄN VĂN THỊNHNgày, tháng, năm sinh: 26 8 1988Ghi bằng chữ: Ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi támGiới tính:Nam Dân tộc: KinhQuốc tịch: Việt NamNơi sinh: Hồng Lĩnh Hưng Hà Thái BìnhQuê quán: Thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.Số định danh cá nhân: ………………………….……..……..………...............................................................................................Họ, chữ đệm, tên người mẹ: VŨ THỊ NHẠNNăm sinh: ........................... Dân tộc: KinhQuốc tịch: Việt NamNơi cư trú: Thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.Họ, chữ đệm, tên người cha: NGUYỄN VĂN TRỊNHNăm sinh: ...........................Dân tộc: KinhQuốc tịch: Việt NamNơi cư trú: Thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.Đăng ký khai sinh tại: UBND xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái BìnhSố 281989 ngày 28 7 1989Ghi chú: Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký khai sinhNGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Khắc Chính TỈNH THÁI BÌNH HUYỆN HƯNG HÀ UBND XÃ HỒNG LĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 166/2016/TLKS-BS Hồng Lĩnh, ngày 12 tháng năm 2016 TRÍCH LỤC KHAI SINH (BẢN SAO) Họ, chữ đệm, tên: NGUYỄN VĂN THỊNH Ngày, tháng, năm sinh: 26 - - 1988 năm nghìn chín trăm tám mươi tám Ghi chữ: Ngày hai mươi sáu tháng tám Giới tính: Nam Kinh Nơi sinh: Hồng Lĩnh - Hưng Hà - Thái Bình Quê quán: Thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam Số định danh cá nhân: ………………………….…… …… ……… Họ, chữ đệm, tên người mẹ: VŨ THỊ NHẠN Năm sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Nơi cư trú: Thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Họ, chữ đệm, tên người cha: NGUYỄN VĂN TRỊNH Năm sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Nơi cư trú: Thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Đăng ký khai sinh tại: UBND xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Số 28/1989 ngày 28 - - 1989 Ghi chú: Thực việc trích lục từ Sổ đăng ký khai sinh NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu) PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Trich luc khai sinh (ban sao) thịnh trịnh, Trich luc khai sinh (ban sao) thịnh trịnh, Trich luc khai sinh (ban sao) thịnh trịnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay