Giám sát ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc và đánh giá hiệu lực điều trị của một số phác đồ do bộ y tế ban hành và phân tích kiểu gen p falciparum bằng kỹ thuật PCR

45 185 0
  • Loading ...
1/45 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay