Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 1

12 171 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:11

Mụn Luyn t v cõu - Lp Giỏo viờn: Nguyn Th Giang Trng :Tiu hc Chi Lng Th nm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Kim tra bi c Th nm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu: I- Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa c-boa l mt th trn nh, khụng cú nhng lõu i s, nguy nga, ch thy nhng ngụi nh nh bộ, c kớnh v nhng nho con Dũng sụng Quy-dng-x hin hũa ln quanh thnh ph vi nhng chic cu trng phau ễng b dt n gp thy giỏo xin hc Thy R-nờ ó gi, mỏi túc ng mu xỏm, da nhn nheo, nhng i li nhanh nhn Thy c lc u chờ Lu-i cũn quỏ Th m ch ớt lõu sau, Lu-i ó khin thy rt hi lũng Cu l hc sinh chm ch v gii nht lp Theo c Hoi Th nm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Lu- i: Lu - i Pa - x t (1822 - 1895), nh bỏc hc ni ting ngi Phỏp Th nm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Th năm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Cỏc t truyn trờn miờu t: a) Tớnh tỡnh, t cht ca cu Lu-i: chm ch, gii b) Mu sc ca s vt: - Nhng chic cu: trng phau - Mỏi túc ca thy R - nờ: xỏm c) Hỡnh dỏng, kớch thc v cỏc c im khỏc ca s vt: - Th trn: nh - Vn nho: con - Nhng ngụi nh: nh bộ, c kớnh - Dũng sụng: hin hũa - Da ca thy R - nờ: nhn nheo Nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca s vt l tớnh t Th năm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu I- Nhn xột : Những từ miêu tả đặc điểm tính chất vật gọi l tớnh t Trong cm t i li nhanh nhn, t nhanh nhn b sung ý ngha cho t no? Nhng t miờu t hot ng ca i li nhanh nhn s vt cng l tớnh t VD: Cõy ci ng im lỡm II- Ghi nh: Nhng t miờu t trng thỏi ca s vt cng l tớnh t Tớnh t l nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca s vt, hot ng, trng thỏi, Th năm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu III- Luyn Bi 1: (VBT- 78) Gch di cỏc t l tớnh t cỏc on sau: a) Ch tch H Chớ Minh, v Ch tch ca Chớnh ph Lõm thi nc Vit Nam Dõn ch Cng ho, mt ng bo ú l mt c gi gy gũ, trỏn cao, mt sỏng, rõu tha C i chic m ó c, mc ỏo ka ki cao c, i dộp cao su trng ễng c cú dỏng i nhanh nhn Li núi ca C im m, m m, khỳc chit, rừ rng Theo Vừ Nguyờn Giỏp Th năm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu III- Luyn Bi 1.(VBT- 78) Gch di cỏc t l tớnh t cỏc on sau: b) Sỏng sm, tri quang hn ờm qua, mt bn tay no ó gii vũm tri sch búng Mu mõy xỏm ó nhng ch cho mt mu trng pht xanh nh mu men s ng ụng, phớa trờn di chy di rch ngang tm mt, ngn khụng cho thy bin khi, ó nộm lờn bn nm mng mõy hng to tng, li im xuyt thờm ớt nột mõy m g vỳt di mnh Bựi Hin Th năm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu III- Luyn Bi 2:(VBT- 78) Hóy vit mt cõu cú dựng tớnh t: a) Núi v mt ngi bn hoc ngi thõn ca em b) Núi v mt s vt quen thuc vi em ( cõy ci, vt, nh ca, vt, sụng nỳi,) Th năm ngy 12 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Cng c, dn dũ Tớnh t l nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca s vt, hot ng, trng thỏi, [...]...Thứ n¨m ngày 12 tháng 11 năm 2 015 Luyện từ và câu Củng cố, dặn dò Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 1 , Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 1 , Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay