Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 4

25 189 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:11

Giáo viên : Tô Thị Thu nguyệt Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Kiểm tra cũ 1/ Động từ gì? Cho ví dụ động từ 2/ Hãy xác định động từ câu sau: a/ Lớp 4A học b/ Bạn Hiền quét lớp 3/ Em đặt câu có động từ ? Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 1: Các từ in đậm sau bổ sung ý nghĩa cho động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì? -Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến ĐT -Rặng đào trút hết (Thảo luận nhóm đôi - Thời gian phút ) Rặng đào trút hết ĐT Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang,sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước ĐT gió ánh nắng Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang,sắp) để điền vào ô trống? b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 3: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Tương lai Hiện Quá khứ Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Tương lai Hiện Quá khứ Kết luận: Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ quan trọng Nó cho biết việc diễn ra, diễn hay hoàn thành Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí làm việc phòng Bỗng Một nhà bác học người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: đọc thế? - Nó Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Câu 1: Em chọn câu có nghĩa A Ngôi nhà xây xong B Ngôi nhà xây xong B C Ngôi nhà xây xong Câu 2: Em chọn câu nghĩa với từ bổ sung ý nghĩa thời gian A Chị em đời B Em làm tập C Em lên mười tuổi C Câu 3: Điền từ thích hợp thiếu câu sau: " Bố em công tác sáng nay" A Sẽ B B C Câu 4: Điền từ thích hợp thiếu câu sau: " Lan đến vào ngày mai" A B C Sẽ C Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Củng cố - Thế động từ? - Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ từ nào? Thứ Bảy ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ DẶN DÒ: - Tìm thêm số ví dụ từ bổ sung ý nghĩa cho động từ… - Chuẩn bị Tính từ [...]... 4: Điền từ thích hợp còn thiếu trong câu sau: " Lan đến đây vào ngày mai" A đang B đã C Sẽ C Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ Củng cố - Thế nào là động từ? - Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đó là những từ nào? Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ DẶN DÒ: - Tìm thêm một số ví dụ về từ bổ sung ý nghĩa cho động từ - Chuẩn... cháu không về với bà Chào mào đã hót vườn na mỗi chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na Hết hè, cháu vẫn đang xa Chào mào vẫn hót Mùa na sắp tàn LÊ THÁI SƠN Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: đã đang sắp Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ *Những từ bổ sung... gian cho động từ: sắp đang đã Tương lai Hiện tại Quá khứ Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: sắp đang Tương lai Hiện tại đã Quá khứ Kết luận: Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ rất quan trọng Nó cho biết sự việc đó sắp diễn ra, đang diễn ra hay đã hoàn thành rồi Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2013 Luyện từ và... 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ Bài 2: Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang,sắp) để điền vào ô trống? b) Sao cháu không về với bà Chào mào đã hót vườn na mỗi chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na Hết hè, cháu vẫn đang xa Chào mào vẫn hót Mùa na sắp tàn LÊ THÁI SƠN Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ Bài 3: Em chọn từ nào... câu Luyện tập về động từ Câu 1: Em hãy chọn câu có nghĩa đúng A Ngôi nhà này đang xây xong rồi B Ngôi nhà này đã xây xong rồi B C Ngôi nhà này sẽ xây xong rồi Câu 2: Em hãy chọn câu đúng nghĩa với từ bổ sung ý nghĩa thời gian A Chị em sắp ra đời B Em sắp làm bài tập 2 C Em sắp lên mười tuổi C Câu 3: Điền từ thích hợp còn thiếu trong câu sau: " Bố em đi công tác về sáng nay" A Sẽ B B đã C đang Câu 4: ... câu Luyện tập về động từ Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ Đãng trí đã làm việc trong phòng Bỗng Một nhà bác học đang người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm lẻn vào thư viện của ngài Nhà bác học hỏi: sẽ đọc gì thế? - Nó đang Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016 Luyện từ. .. nghĩa thời gian cho động từ đó là những từ nào? Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ DẶN DÒ: - Tìm thêm một số ví dụ về từ bổ sung ý nghĩa cho động từ - Chuẩn bị bài Tính từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 4 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 4 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay