Chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới VNEN (môn tiếng việt lớp 4)

28 477 5
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:11

Môn : Tiếng Việt - Lớp : QUY TRÌNH DẠY TIẾT MÔN TIẾNG VIỆT LỚP THEO HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI VNEN A phần mở đầu: I) lý chọn chuyên đề: Nhằm để đào tạo người đáp ứng yêu cầu xã hội thời kỳ mới, nhiệm vụ ngành giáo dục, bậc Tiểu học bậc học đóng vai trò làm móng Cùng với môn học khác, môn Tiếng Việt tiểu học giữ vị trí quan trọng việc hình thành nhân cách, phát triển lực trí tuệ cho học sinh Nó trang bị cho học sinh kiến thức cần thiết nhằm phục vụ đời sống phát triển xã hội Môn Tiếng Việt lớp sở ban đầu có tính định cho việc dạy học Tiếng Việt sau học sinh A phần mở đầu: I) lý chọn chuyên đề: Để thực tốt mục tiêu môn Tiếng Việt, người giáo viên phải thực đổi phương pháp dạy học theo hình học tập kiểu VNEN, cho học sinh người chủ động nắm bắt, lĩnh hội kiến thức môn học cách tích cực, sáng tạo góp phần hình thành phương pháp nhu cầu tự học, tự phát tự giải vấn đề đặt học Từ chiếm lĩnh nội dung, kiến thức học, môn học Giáo viên người chủ đạo theo dõi quan sát giúp đỡ em thực mục tiêu B phần nội dung: I/ Mục tiêu : Việc thực đổi phương pháp dạy học Tiếng Việt theo hình trường học kiểu VNEN phải đảm bảo yêu cầu sau: a Lấy học sinh làm trung tâm: học sinh học theo khả riêng mình; có tính tự quản, tinh thần hợp tác tự giác cao học tập B phần nội dung: I/ Mục tiêu : b Nội dung học gắn bó chặt chẽ với đời sống ngày HS c Linh hoạt nhịp độ học tập tùy theo đối tượng học sinh d Phụ huynh cộng đồng phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ học sinh cách thiết thực hoạt động giáo dục; tham gia giám sát việc học tập em e Góp phần hình thành nhân cách, giá trị dân chủ, ý thức tập thể theo xu hướng thời đại cho học sinh - HS phải tham gia hoạt động học tập cách tích cực, hứng thú, tự tin tự nhiên Tạo cho học sinh tính tự giác, hợp tác tích cực hoạt động nhóm học tập B phần nội dung: I/ Mục tiêu : - Nhóm trưởng đóng vai trò tiết học hướng dẫn, thủ lĩnh điều hành bạn thực tiết học hướng dẫn nhẹ nhàng trợ giúp mức, lúc giáo viên, tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt, đồ dùng dạy học Tiếng Việt, để học sinh (từng nhóm học sinh) tự phát , phân tích tự giải vấn đề học, tự chiếm lĩnh nội dung kiến thức vận dụng kiến thức vào luyện tập thực hành, giúp cho việc phát triển lực cá nhân học sinh - Đổi phương pháp dạy học theo hướng trường học kiểu VNEN Thay phương pháp dạy học đơn điệu tác dụng phương tiện kĩ thuật đại Giúp học sinh hứng thú học tập, hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức II) nội dung chương trình học tập A,B, C môn Tiếng Việt lớp 4: 1.Nội dung chương trình: - Sách gồm có 35 dành cho TĐ-LTVC-CT-KC-TLV dạy bài/tuần theo chủ điểm.Các chủ điểm có phản ánh nhiều lĩnh vực khác nhau: từ Thương người thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ,Có chí nên, Tiếng sáo diều, Người ta hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những người dũng cảm, Khám phá giới, Tình yêu sống, vùng miền dân tộc anh em đất nước ta đến hoạt động lòng nhân ái, tính trung thực, lòng tự trọng, ước mơ, nghị lực, vui chơi, lực tài trí, óc thẩm mỹ, lòng dũng cảm, du lịch thám hiểm, lạc quan yêu đời vấn đề lớn xã hội bảo vệ hòa bình, phát triển tình hữu nghị, hợp tác dân tộc, bảo vệ môi trường sống, chinh phục vũ trụ II) Nội dung chương trình học tập A,B, C môn Tiếng Việt lớp 4: Nội dung học tập A,B, C : Bài A: Gồm tiết, đọc, tìm hiểu kiến thức Tiếng Việt, luyện tập từ câu (hoặc luyện tập từ câu), viết tả -Hoạt động đọc: gồm HĐ1-5(hoặc 6) hoạt động bản, có: + Hoạt động khởi động: HĐ1 + Hoạt động đọc thành tiếng: HĐ2 HĐ + Hoạt động đọc hiểu: HĐ 3, HĐ (hoặc HĐ3, HĐ5, HĐ6) - Hoạt động tìm hiểu kiến thức tiếng Việt: HĐ (hoặc HĐ7) tức hoạt động cuối Hoạt động - Hoạt động luyện tập từ câu: 2-3 HĐ hoạt động thực hành học có hoạt động tìm hiểu kiến thức tiếng Việt HĐ cuối hoạt động 1-2 HĐ hoạt động thực hành học luyện tập từ câu - Hoạt động viết tả: HĐ cuối hoạt động thực hành II) Nội dung chương trình học tập A,B, C môn Tiếng Việt lớp 4: - Bài B: Gồm tiết, đọc, tìm hiểu cách viết văn, luyện luyện tập làm văn (hoặc luyện tập làm văn), kể chuyện + Hoạt động đọc: gồm HĐ 1-5 (hoặc 6) hoạt động bản, có: + Hoạt động khởi động: HĐ1 + Hoạt động đọc thành tiếng: HĐ2 HĐ4 + Hoạt động đọc hiểu: HĐ3, HĐ5 (hoặc HĐ3, HĐ5, HĐ6) - Hoạt động tìm hiểu cách viết văn: HĐ6 (hoặc HĐ7) tức hoạt động cuối hoạt động - Bài C: Gồm tiết, Tìm hiểu kiến thức Tiếng Việt, luyện tập từ câu ( luyện tập từ câu) tìm hiểu cách viết văn, luyện tập làm văn ( luyện tập làm văn) III Các phương pháp dạy học Tiếng Việt theo VNEN: - Trong dạy học TV người giáo viên cần biết vận dụng linh hoạt lựa chọn phương pháp vào hoạt động dạng học, để hướng dẫn học sinh tự tìm tòi lĩnh hội kiến thức mới, hướng dẫn học sinh thực hành hình thành rèn luyện kĩ TV, hướng dẫn học sinh giảng giải kết hợp việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, hay trò chơi TV, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi dạy học TV - Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động mấu chốt vấn đề đổi Vì giảng dạy giáo viên cần kết hợp hình thức tổ chức dạy học: Qui trình bước dạy giáo viên: B1: Tạo hứng thú cho HS B2 Tổ chức cho HS trải nghiệm B3 Phân tích khám phá rút kiến thức B4 Thực hành B5 Ứng dụng [...]... giáo) Bước 10 Em đã học xong bài mới hoặc em phải học lại phần nào IV - Quy trình giảng dạy : I - Mục tiêu : Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ II - Chuẩn bị : Giáo viên - Học sinh III- Bài mới: khởi động: tạo hứng thú (Trò chơi, hát, đọc thơ .) A Hoạt động cơ bản: - Giúp học sinh trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, phát hiện ra kiến thức mới, thông qua hoạt động, học sinh hoạt động theo nhóm, cặp, cá nhân...2 Các bước học tập của học sinh Bước 1 Chúng em làm việc nhóm Nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng học tập cho cả nhóm Bước 2 Em đọc Tên bài học rồi viết tên bài học vào Vở ô li (lưu ý không được viết vào sách) Bước 3 Em đọc Mục tiêu của bài học Bước 4 Em bắt đầu Hoạt động cơ bản (nhớ xem phải làm việc cá nhân hay theo nhóm) Bước 5 Kết thúc Hoạt động cơ bản em gọi... thức mới, thông qua hoạt động, học sinh hoạt động theo nhóm, cặp, cá nhân (hoặc hướng dẫn của giáo viên nếu cần thiết) B Hoạt động thực hành: - Giúp học sinh áp dụng trực tiếp kiến thức đã học, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng C Hoạt động ứng dụng: - Giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ ... động cơ bản (nhớ xem phải làm việc cá nhân hay theo nhóm) Bước 5 Kết thúc Hoạt động cơ bản em gọi thầy, cô giáo để báo cáo những gì em đã làm được để thầy, cô ghi vào Bảng đo tiến độ 2 Các bước học tập của học sinh Bước 6 Em thực hiện Hoạt động thực hành: + Đầu tiên em làm việc cá nhân; + Em chia sẻ với bạn ngồi cùng bàn (giúp nhau sửa chữa những bài làm còn sai sót); + Em trao đổi với cả nhóm Chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới VNEN (môn tiếng việt lớp 4) , Chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới VNEN (môn tiếng việt lớp 4) , Chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới VNEN (môn tiếng việt lớp 4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay