Xác định cơ cấu ký sinh trùng sốt rét trong máu người và phân biệt tái phát, tái nhiễm bằng kỹ thuật phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase (PCR) tại tỉnh gia lai

27 252 0
  • Loading ...
1/27 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay