Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 7

17 134 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:10

LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4A2 Giáo viên thực hiện: Hoàng Thò Phương Yến Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 • Luyện từ câu Kiểm tra cũ Có n mứmiê c độ củamứ đặccđộ điểkhá m, ctính chấcủ ta Tìmthể nhữthể ng hiệ từ ngữ u tả bằ ngtừ nhữ cát tc1h1câ nà ovớ ?với i11từ tính đỏn gĐặ cao Đặ câuu từvừ vừaatìm tìmđượ đượcc Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 • Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Bài 1/127: Tìm từ • a) Nói lên ý chí, nghò lực người • M: chí NHÓM : • b) Nêu lên thử thách ý chí, nghò lực người • M: khó khăn Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Bài 1/127: Các từ • a) Nói lên ý chí, nghò lực người Quyết chí, tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghò, kiên tâm, kiên cường, kiên quyết, vững tâm, vững chí, vững dạ, vững lòng,… • b) Nêu lên thử thách ý chí, nghò lực người Khó khăn, gian khó, gian khổ, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách, thách thức, chông gai,… Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Bài 2/127: Đặt câu với từ em vừa tìm tập • a) Từ thuộc nhóm a Quyết chí, tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghò, kiên tâm, kiên cường, kiên quyết, vững tâm, vững chí, vững dạ, vững lòng,… • b) Từ thuộc nhóm b Khó khăn, gian khó, gian khổ, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách, thách thức, chông gai,… Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Bài 3/127: Viết đoạn văn ngắn nói người có ý chí, nghò lực nên vượt qua nhiều thử thách, đạt thành công “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi Cao Bá Qt Lê-ơ nác-đơ đa Vin-xi Thầy Nguyễn Ngọc Kí Xi – ôn – cốp - xki Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Bài 3/127: Viết đoạn văn ngắn nói người có ý chí, nghò lực nên vượt qua nhiều thử thách, đạt thành công Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Củng cố Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 • Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Dặn dò: Về nhà hoàn tất tập làm tập Tiếng Việt Học thuộc từ ngữ vừa học Chuẩn bò Câu hỏi dấu chấm hỏi [...]... ngày 29 tháng 11 năm 2011 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Bài 3/1 27: Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghò lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Củng cố Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 • Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Dặn dò: Về nhà hoàn tất bài... vốn từ: Ý chí – Nghò lực Củng cố Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 • Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghò lực Dặn dò: Về nhà hoàn tất bài tập và làm bài trong vở bài tập Tiếng Việt Học thuộc các từ ngữ vừa học Chuẩn bò bài Câu hỏi và dấu chấm hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 7 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 7 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay