Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 3

15 189 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:09

Giáo viên: Lê Thị Thu Nga Lớp: A Môn: LTVC (Tuần 13-tiết 25) Kiểm tra cũ Câu 1: tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác đặc điểm sau: xanh Xanh: - xanh tươi, xanh lè, xanh um, xanh xanh… - xanh, xanh lắm,xanh quá… Câu 2: Nêu số cách thể hiện mức độ đặc điểm,tính chất ? Có số cách thể hiện mức độ đặc điểm,tính chất sau: 1.Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho 2.Thêm từ rất, quá, …vào trước sau tính từ 3.Tạo phép so sánh Bài tập Tìm từ: a/ Nói lên ý chí, nghị lực người M: chí b/ Nêu lên thử thách đối với ý chí, nghị lực người M: khó khăn Bài a/ Các từ nói lên ý chí, nghị lực người: Quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên cường, kiên quyết, vững tâm, vững chí, vững lòng,… b/ Các từ nêu lên thử thách ý chí, nghị lực người: Khó khăn, gian khó, gian khổ, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách, thách thức, chông gai, trở ngại, BÀI 2: Đặt câu với từ em vừa tìm bài tập 1: a/ Từ thuộc nhóm a (Quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì,kiên cường,kiên quyết, vững tâm, vững chí, vững lòng,…) Ví dụ: Với lực và quyết tâm tin là bạn sẽ thành công b/ Từ thuộc nhóm b (khó khăn ,gian khổ, gian khó, gian truân,gian nan , gian lao, thử thách ,thách thức, chông gai…) Ví dụ: Gian khó cũng không làm anh nản lòng Bài tập Viết đoạn văn ngắn nói người có ý chí,nghị lực nên vượt qua nhiều thử thách, đạt thành công THẦY: NGUYỄN NGỌC KÝ “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi Cao Bá Quát 10 Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi 11 12 Baøi tham khaûo : Nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi từ cậu bé mồ côi cha nghèo khổ, nhờ giàu nghị lực và ý chí thành công lừng lẫy.Trải đủ mọi nghề, có lúc trắng tay, ông không chút nản lòng Chỉ mười năm trì chí kiên tâm ông đạ trở thành “một bậc anh hùng kinh tế” đánh giá người đương thời 13 Trả lời nhanh Hãy đọc câu tục ngữ khẳng định có ý chí định thành công Hãy đọc câu tục ngữ khuyên giữ vững mục tiêu chọn Hãy tìm từ nói lên ý chí,nghị lực của người Hãy tìm từ nói lên thử thách đối với ý chí nghị lực của người 14 15 [...]... kinh doanh Bạch Thái Bưởi từ một cậu bé mồ côi cha nghèo khổ, nhờ giàu nghị lực và ý chí đã thành công lừng lẫy.Trải đủ mọi nghề, có lúc mất trắng tay, ông vẫn không chút nản lòng Chỉ trong mười năm trì chí kiên tâm ông đạ trở thành “một bậc anh hùng kinh tế” như đánh giá của người đương thời 13 Trả lời nhanh 1 Hãy đọc một câu tục ngữ khẳng định có ý chí thì nhất định thành công... câu tục ngữ khẳng định có ý chí thì nhất định thành công 2 Hãy đọc một câu tục ngữ khuyên chúng ta hãy giữ vững mục tiêu đã chọn 3 Hãy tìm 2 từ nói lên ý chí, nghị lực của con người 4 Hãy tìm 2 từ nói lên những thử thách đối với ý chí nghị lực của con người 14 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 3 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 3 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay