Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 1

17 150 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:09

Trường TH Quang Vinh KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 4/2 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Trò chơi: Ô CỬA BÍ MẬT Thế tính từ? Em đặt câu có dùng tính từ 3 Trong câu: Cây bàng sân trường em xanh tốt tỏa bóng mát rượi có tính từ? a) b) c) Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài 1: Xắp từ có tiếng chí sau vào hai nhóm bảng: chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, chí Chí có nghĩa rất, (biểu thị mức độ cao nhất) M: chí phải, Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp M: ý chí, Chí có nghĩa rất, hết Chí phải, chí lí, chí thân sức (biểu thị mức độ chí tình, chí công cao nhất) Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp Ý chí, chí khí, chí hướng, chí Ý chí khả tự xác định mục đích cho hành động tâm đạt cho mục đích Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài 2: Dòng nêu nghĩa từ nghị lực? a) Làm việc liên tục, bền bỉ b) Sức mạnh tinh thần làm cho người kiên hành động, không lùi bước trước khó khăn c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ d) Có tình cảm chân tình, sâu sắc Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài 3: Em chọn từ ngoặc đơn (nghị lực, tâm, nản chí, chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống? Nguyễn Ngọc Ký thiếu niên giàu nghị lực Bị liệt hai tay, em buồn không nản chí Ở nhà em tự tập viết chân Quyết tâm em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học Trong trình học tập, có lúc Ký thiếu kiên nhẫn , cô giáo bạn tận tình giúp đỡ, em chí học hành Cuối cùng, Ký vượt qua khó khăn Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt nguyện vọng trở thành thầy giáo tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài 4: Mỗi câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì? a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Cái tàn Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level a) Vàng phải thử lửa biết vàng thật hay giả Người phải thử thách gian nan biết nghị lực, biết tài b) Từ nước lã mà làm thành hồ (bột loãng vữa xây nhà), từ tay không (không có gì) mà dựng đồ thật tài giỏi, ngoan cường c) Phải thật vất vả lao động gặt hái thành công Không thể tự dưng mà thành đạt, kính trọng, có người hầu hạ, cầm tàn che cho Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Củng cố: Kể tên số người có ý chí nghị lực đạt thành công sống mà em biết TIẾT HỌC KẾT THÚC [...]... biết nghị lực, biết tài năng b) Từ nước lã mà làm thành hồ (bột loãng hoặc vữa xây nhà), từ tay không (không có gì) mà dựng nổi cơ đồ mới thật là tài giỏi, ngoan cường c) Phải thật vất vả lao động mới gặt hái được thành công Không thể tự dưng mà thành đạt, được kính trọng, có người hầu hạ, cầm tàn che cho Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Củng cố: Kể tên một số người có ý chí nghị lực. ..Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài 4: Mỗi câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì? a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan c) Có vất vả mới thanh nhàn Không dưng ai dễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 1 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 1 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay