Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 10

15 180 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:09

Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2014 Tìm động từ có câu văn sau: Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy nón của má đội lên đầu Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào chỗ trống? a) Mới dạo những ngô lấm tấm mạ non Thế mà chỉ lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo Nguyên Hồng b) Sao cháu không về với bà Chào mào hót vườn na mỗi chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim kêu với rất nhiều hạt na Hết hè cháu xa Chào mào vần hót Mùa na tàn Lê Thái Sơn Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo những ngô lấm tấm mạ non Thế mà chỉ lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo Nguyên Hồng b) Sao cháu không về với bà Chào mào hót vườn na mỗi chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na xa Hết hè, cháu tàn Chào mào hót Mùa na Lê Thái Sơn , , : từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn đã, đang, sắp để điền vào chỗ trống? *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Quá khứ Hiện tại Tương lai Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Quá khứ Hiện tại Tương lai Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Quá khứ Hiện tại Tương lai Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ rất quan trọng Nó cho biết việc diễn ( sắp), diễn ( đang) hay hoàn thành ( ).Các từ đứng trước động từ Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ ấy bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học đanglàm việc phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đọc thế? Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2014 1.Những mảnh mướp to cúp uốn xuống để lộ cánh hoa màu vàng gắt Có tiếng vỗ cánh sè sè vài ong bò đen bóng, bay rập rờn bụi chanh Chọn ý Những động từ có đoạn văn : a).cúp, uốn, vỗ , sè sè , bay b).cúp ,uốn , vỗ , bay c)cúp, uốn , to , vỗ , màu vàng , bay Em chọn câu có nghĩa Ngôi nhà xây xong Ngôi nhà xây xong Ngôi nhà xây xong Em chọn câu em cho sai nghĩa Em làm chưa ? Em làm chưa ? Em làm chưa ? Em chọn câu nghĩa với từ bổ sung ý nghĩa thời gian Chị em đời Em lại bàn ghế ngắn Em lên mười tuổi Em chọn từ thích hợp vào chỗ chấm ……… tới sinh nhật em Đang Đã Sắp Thứ hai, ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ rất quan trọng Nó cho biết việc diễn ( sắp), diễn ( đang) hay hoàn thành rồi( đã).Các từ viết trước động từ Vận dụng nói viết từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Chuẩn bị sau: Tính từ [...]... nghĩa với từ bổ sung ý nghĩa thời gian Chị em sắp ra đời Em sắp lại bàn ghế ngay ngắn Em sắp lên mười tuổi Em hãy chọn từ thích hợp vào chỗ chấm ……… tới là sinh nhật em Đang Đã Sắp Thứ hai, ngày 3 tháng 11 năm 20 14 Luyện từ và câu: Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ rất quan trọng Nó cho biết sự việc đó sắp diễn ra ( sắp), đang diễn ra ( đang) hay đã hoàn thành rồi( đã).Các từ đó được... gian cho động từ rất quan trọng Nó cho biết sự việc đó sắp diễn ra ( sắp), đang diễn ra ( đang) hay đã hoàn thành rồi( đã).Các từ đó được viết trước động từ Vận dụng nói viết các từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Chuẩn bị bài sau: Tính từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 10 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 10 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay