Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 8

15 187 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:09

Luyện từ câu: Bài 1: Các từ in đậm sau bổ sung ý nghĩa cho động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì? (Thảo luận nhóm 2) -Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến ĐT - Rặng đào trút hết Rặng đào trút hết ĐT Luyện từ câu: Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn đã, đang, để điền vào chỗ trống? *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Quá khứ Hiện Tương lai Luyện từ câu: Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào chỗ trống? a) Mới dạo những ngô lấm mạ non Thế mà chỉ lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo Nguyên Hồng b) Sao cháu không về với bà Chào mào hót vườn na mỗi chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim kêu với nhiều hạt na Hết hè cháu xa Chào mào vần hót Mùa na tàn Lê Thái Sơn a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng ĐT Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo những ngô lấm mạ non Thế mà chỉ lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo Nguyên Hồng b) Sao cháu không về với bà Chào mào hót vườn na mỗi chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn Lê Thái Sơn Luyện từ câu: Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí (Thảo luận nhóm 4) Một nhà bác học đanglàm việc phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đọc thế? Luyện từ câu: Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ quan trọng Nó cho biết việc diễn ( sắp), diễn ( đang) hay hoàn thành ( ).Các từ đứng trước động từ Em chọn câu có nghĩa Ngôi nhà xây xong Ngôi nhà xây xong Ngôi nhà xây xong Em chọn câu em cho sai nghĩa Em làm chưa ? Em làm chưa ? Em làm chưa ? Mai Thị Thảo Mai Thị Thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 8 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 8 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay