Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 5

22 149 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:09

Trường Tiểu học Hoàng Hanh Kính chào thầy cô giáo đến dự thăm lớp 4C Giáo viên : Phạm Thị Hương Thứ bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2064 Luyện từ câu: Kiểm tra cũ 1/ Động từ gì? Cho ví dụ động từ 2/ Hãy xác định động từ câu sau: a/ Lớp 4A học b/ Bạn Hiền quét lớp Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 Luyện từ câu: Luyện tập động từ Bài 1:Các từ in đậm sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì? - Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến - Rặng đào trút hết Thảo luận nhóm Bài 1: Các từ in đậm sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào?Chúng bổ sung ý nghĩa gì? - Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến Từ bổ sung ý nghĩa cho động từ đến Nó cho biết việc diễn thời gian gần Bài 1: Các từ in đậm sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào? - Rặng đào trút hết Từ bổ sung ý nghĩa cho động từ trút Nó cho biết việc hoàn thành - Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến - Rặng đào trút hết Từ sắp, từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Chúng cho biết việc diễn hay hoàn thành Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo Nguyên Hồng b) Sao cháu không với bà đãhót vườn na chiều Chào mào Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu đangxa Chào mào hót Mùa na tàn Lê Thái Sơn , , : từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng ĐT Chim chào mào Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí làm việc phòng Bỗng Một nhà bác học người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: đọc thế? - Nó Trò chơi: Câu 1: Em chọn câu có nghĩa A Ngôi nhà xây xong B Ngôi nhà xây xong B C Ngôi nhà xây xong Em chọn câu em cho sai nghĩa Em làm chưa ? Em làmbài chưa chưa ?? Em làm Em làm chưa ? Câu 3: Điền từ thích hợp thiếu câu sau: " Lan đến vào ngày mai" A B C Sẽ C Củng cố, dặn dò: - Thế động từ? - Những từ thường bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ? Vận dụng nói viết từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Chuẩn bị sau: Tính từ Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014 Luyện từ câu: Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang,sắp) để điền vào ô trống? b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu đangxa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN [...]... chưa ? Câu 3: Điền từ thích hợp còn thiếu trong câu sau: " Lan đến đây vào ngày mai" A đang B đã C Sẽ C Củng cố, dặn dò: - Thế nào là động từ? - Những từ nào thường bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ? Vận dụng nói viết các từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Chuẩn bị bài sau: Tính từ Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 20 14 Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ Bài 2: Em chọn từ nào trong ngoặc...Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng ĐT Chim chào mào Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ Đãng trí đang đã làm việc trong phòng Bỗng Một nhà bác học người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm lẻn vào thư viện của... cho động từ Chuẩn bị bài sau: Tính từ Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 20 14 Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ Bài 2: Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang,sắp) để điền vào ô trống? b) Sao cháu không về với bà Chào mào đã hót vườn na mỗi chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với rất nhiều hạt na Hết hè, cháu vẫn đangxa sắp Chào mào vẫn hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 5 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 5 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay