Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 3

17 172 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:08

Bài: Luyện tập động từ Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu: Kiểm tra cũ 1/ Động từ gì? Cho ví dụ động từ 2/ Hãy xác định động từ câu sau: a/ Lớp 4A học b/ Bạn Hiền quét lớp Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu: Luyện tập động từ Bài 1: Các từ in đậm sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì? - Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến - Rặng đào trút hết Bài 1: Các từ in đậm sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì? - Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến Từ bổ sung ý nghĩa cho động từ đến Nó cho biết việc diễn thời gian gần Bài 1: Các từ in đậm sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào? - Rặng đào trút hết Từ bổ sung ý nghĩa cho động từ trút Nó cho biết việc hoàn thành - Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến - Rặng đào trút hết Từ sắp, từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Chúng cho biết việc diễn hay hoàn thành Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo Nguyên Hồng b) Sao cháu không với bà đãhót vườn na chiều Chào mào Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu đangxa Chào mào hót Mùa na tàn Lê Thái Sơn , , : từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng ĐT Chim chào mào Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí làm việc phòng Bỗng Một nhà bác học người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: đọc thế? - Nó Trò chơi: Câu 1: Em chọn câu có nghĩa A Ngôi nhà xây xong B Ngôi nhà xây xong B C Ngôi nhà xây xong Em chọn câu em cho sai nghĩa Em làm chưa ? Em làmbài chưa chưa ?? Em làm Em làm chưa ? Câu 3: Điền từ thích hợp thiếu câu sau: " Lan đến vào ngày mai." A B C Sẽ C Củng cố, dặn dò: - Thế động từ? - Những từ thường bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ? [...]... cho là sai nghĩa Em đã làm bài chưa ? Em đang làmbài bài chưa chưa ?? Em đã làm Em sắp làm bài chưa ? Câu 3: Điền từ thích hợp còn thiếu trong câu sau: " Lan đến đây vào ngày mai." A đang B đã C Sẽ C Củng cố, dặn dò: - Thế nào là động từ? - Những từ nào thường bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ? ...Chim chào mào Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ Đãng trí đang đã làm việc trong phòng Bỗng Một nhà bác học người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm lẻn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 3 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 3 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay