Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 2

22 160 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:08

Giáo viên : Lương Kim Yến Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu ÔN cũ Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang,sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh ĐT nắng Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang,sắp) để điền vào ô trống? b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Tương lai Hiện Quá khứ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Luyện tập động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: Tương lai Hiện Quá khứ Kết luận: Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ quan trọng Nó cho biết việc diễn ra, diễn hay hoàn thành Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học làm việc phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đọc thế? Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Câu 1: Em chọn câu có nghĩa A Ngôi nhà xây xong B Ngôi nhà xây xong B C Ngôi nhà xây xong Câu 2: Em chọn câu nghĩa với từ bổ sung ý nghĩa thời gian A Chị em đời B Em lại bàn ghế ngắn C C Em lên mười tuổi Câu 3: Điền từ thích hợp thiếu câu sau: “Thầy Cương, thầy Ngữ dự môn Luyện từ câu.” A Sẽ B B C Câu 4: Điền từ thích hợp thiếu câu sau: " Lan đến vào ngày mai." A B C Sẽ C Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ Củng cố - Thế động từ? - Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ từ nào? Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ DẶN DÒ: - Tìm thêm số ví dụ từ bổ sung ý nghĩa cho động từ… - Chuẩn bị Tính từ [...]... Ngữ dự giờ môn Luyện từ và câu.” A Sẽ B B đang C đã Câu 4: Điền từ thích hợp còn thiếu trong câu sau: " Lan đến đây vào ngày mai." A đang B đã C Sẽ C Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 20 16 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ Củng cố - Thế nào là động từ? - Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đó là những từ nào? Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 20 16 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ DẶN DÒ: - Tìm...Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 20 16 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: sắp Tương lai đang Hiện tại đã Quá khứ Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ *Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ: sắp Tương lai đang Hiện tại đã Quá khứ Kết luận: Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ rất quan trọng Nó cho biết... gì thế? Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 20 16 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ Câu 1: Em hãy chọn câu có nghĩa đúng A Ngôi nhà này đang xây xong rồi B Ngôi nhà này đã xây xong rồi B C Ngôi nhà này sẽ xây xong rồi Câu 2: Em hãy chọn câu đúng nghĩa với từ bổ sung ý nghĩa thời gian A Chị em sắp ra đời B Em sắp lại bàn ghế ngay ngắn C C Em sắp lên mười tuổi Câu 3: Điền từ thích hợp còn thiếu trong câu sau:... quan trọng Nó cho biết sự việc đó sắp diễn ra, đang diễn ra hay đã hoàn thành rồi Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 20 16 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học đã đang làm việc trong phòng Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa... từ? - Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đó là những từ nào? Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 20 16 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ DẶN DÒ: - Tìm thêm một số ví dụ về từ bổ sung ý nghĩa cho động từ - Chuẩn bị bài Tính từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 2 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 2 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay