Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 4

24 179 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:08

Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Kim tra bi c: - Th no l ng t? ng t l nhng t ch hot ng, trng thỏi ca s vt - Tỡm ng t cỏc cõu sau: a) n bũ ang n c b) Lỏi ct hai chic giy vo nhau, eo vo c, nhy tng tng Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa c-boa l mt th trn nh, khụng cú nhng lõu i s, nguy nga, ch thy nhng ngụi nh nh bộ, c kớnh v nhng nho con Dũng sụng Quy-dng-x hin ho ln quanh thnh ph vi nhng chic cu trng phau ễng b dt n gp thy giỏo xin hc.Thy R-nờ ó gi,mỏi túc ng mu xỏm, da nhn nheo, nhng i li nhanh nhn Thy c lc u chờ Lu-i cũn quỏ Th m ch ớt lõu sau, Lu-i ó khin thy giỏo rt hi lũng Cu l hc sinh chm ch v gii nht lp Theo c Hoi - Lu i: Lu-i Pa-xt (1822 1895), nh bỏc hc ni ting ngi Phỏp Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa Lu-i Pa-xt (1822-1895) Vin mang tờn Lu-i Pa-xt ti Nha Trang Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa c-boa l mt th trn nh, khụng cú nhng lõu i s, nguy nga, ch thy nhng ngụi nh nh bộ, c kớnh v nhng nho con Dũng sụng Quy-dng-x hin ho ln quanh thnh ph vi nhng chic cu trng phau ễng b dt n gp thy giỏo xin hc.Thy R-nờ ó gi,mỏi túc ng mu xỏm, da nhn nheo, nhng i li nhanh nhn Thy c lc u chờ Lu-i cũn quỏ Th m ch ớt lõu sau, Lu-i ó khin thy giỏo rt hi lũng Cu l hc sinh chm ch v gii nht lp Theo c Hoi - Lu i: Lu-i Pa-xt (1822 1895), nh bỏc hc ni ting ngi Phỏp - s: ht sc to ln Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa S Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa c-boa l mt th trn nh, khụng cú nhng lõu i s, nguy nga, ch thy nhng ngụi nh nh bộ, c kớnh v nhng nho con Dũng sụng Quy-dng-x hin ho ln quanh thnh ph vi nhng chic cu trng phau ễng b dt n gp thy giỏo xin hc.Thy R-nờ ó gi,mỏi túc ng mu xỏm, da nhn nheo, nhng i li nhanh nhn Thy c lc u chờ Lu-i cũn quỏ Th m ch ớt lõu sau, Lu-i ó khin thy giỏo rt hi lũng Cu l hc sinh chm ch v gii nht lp Theo c Hoi - Lu i: Lu-i Pa-xt (1822 1895), nh bỏc hc ni ting ngi Phỏp - s: ht sc to ln - Nguy nga: (cụng trỡnh kin trỳc) to ln, p Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa NGUY NGA Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa Tỡm cỏc t truyn miờu t: Tho lun a) Tớnh tỡnh, t cht ca cu Lu-i nhúm b) Mu sc ca s vt: ụi - Nhng chic cu - Mỏi túc ca thy R-nờ c) Hỡnh dỏng, kớch thc v cỏc c im khỏc ca s vt: - Th trn - Vn nho - Nhng ngụi nh - Dũng sụng - Da ca thy R-nờ Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa Tỡm cỏc t truyn miờu t: Nhng t ng miờu t: Cu hc sinh c- boa a.Tớnh tỡnh, t cht ca cu Lu-i: c-boa l mt th trn nh, khụng cú chm ch, gii nhng lõu i s, nguy nga, ch thy nhng ngụi nh nh bộ, c kớnh v b Mu sc ca s vt nhng nho con Dũng sụng - Nhng chic cu: trng phau Quy-dng-x hin hũa ln quanh thnh ph vi nhng chic cu trng phau ễng b dt n gp thy giỏo xin hc Thy R-nờ ó gi, mỏi túc ng mu xỏm, da nhn nheo, nhng i li nhanh nhnThy c lc u chờ Lu-i cũn quỏ Th m ch ớt lõu sau, Lu-i ó khin thy rt hi lũng Cu l hc sinh chm ch v gii nht lp Theo c Hoi - Mỏi túc ca thy R-nờ: xỏm c Hỡnh dỏng, kớch thc v cỏc c im khỏc ca s vt - Th trn: nh - Vn nho: con - Nhng ngụi nh: nh bộ, c kớnh - Dũng sụng: hin hũa - Da ca thy R-nờ: nhn nheo Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa Tỡm cỏc t truyn miờu t: Kt lun: Nhng t ch tớnh tỡnh, t cht ca cu Lu-i Mu sc ca s vt hoc hỡnh dỏng, kớch thc v c im khỏc ca s vt gi chung l tớnh t Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa Tỡm cỏc t truyn miờu t: Trong cm t i li nhanh nhn, t nhanh nhn b sung ý ngha cho t no? a i b i li c i li Kt lun: Trong cm t i li nhanh nhn, t nhanh nhn b sung ý ngha cho t i li nhm miờu t c im ca dỏng i nh th no M t i li l ng t ch hot ng Vy nhng t miờu t c im, hot ng hoc trng thỏi cng c gi l tớnh t Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột c truyn sau: Cu hc sinh c- boa Tỡm cỏc t truyn miờu t: Trong cm t i li nhanh nhn, t nhanh nhn b sung ý ngha cho t no? II Ghi nh SGK trang 111 Tớnh t l nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca s vt, hot ng, trng thỏi Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh Nhúm III Luyn Tỡm cỏc tớnh t cỏc on sau: a) Ch tch H Chớ Minh, v Ch tch ca Chớnh ph Lõm thi nc Vit Nam Dõn ch Cụng hũa, mt ng bo ú l mt c gi gy gũ, trỏn cao, mt sỏng, rõu tha C i chic m ó c, mc ỏo ka ki cao c, i dộp cao su trng ễng c cú dỏng i nhanh nhn Li núi ca C im m, m m, khỳc chit, rừ rng Theo Vừ Nguyờn Giỏp b) Sỏng sm, tri quang hn ờm qua, mt bn tay no ó gii vũm tri sch búng Mu mõy xỏm ó nhng ch cho mt mu trng pht xanh nh mu men s ng ụng, phớa trờn di chy di rch ngang tm mt, ngn khụng cho thy bin khi, ó nộm lờn bn nm mng mõy hng to tng, li im xuyt thờm ớt nột mõy m g vỳt di mnh Bựi Hin Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh III Luyn Tỡm cỏc tớnh t cỏc on sau: a) Ch tch H Chớ Minh, v Ch tch ca Chớnh ph Lõm thi nc Vit Nam Dõn ch Cụng hũa, mt ng bo ú l mt c gi gy gũ, trỏn cao, mt sỏng, rõu tha C i chic m ó c, mc ỏo ka ki cao c, i dộp cao su trng ễng c cú dỏng i nhanh nhn Li núi ca C im m, m m, khỳc chit, rừ rng Theo Vừ Nguyờn Giỏp Ch tch H Chớ Minh (1890 1969) Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh III Luyn Tỡm cỏc tớnh t cỏc on sau: b) Sỏng sm, tri quang hn ờm qua, mt bn tay no ó gii vũm tri sch búng Mu mõy xỏm ó nhng ch cho mt mu trng pht xanh nh mu men s ng ụng, phớa trờn di chy di rch ngang tm mt, ngn khụng cho thy bin khi, ó nộm lờn bn nm mng mõy hng to tng, li im xuyt thờm ớt nột mõy m g vỳt di mnh Bựi Hin Tri quang Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh III Luyn Tỡm cỏc tớnh t cỏc on sau: Hóy vit mt cõu cú dựng tớnh t a) Núi v mt ngi bn hoc bn thõn ca em + Ngời bạn ngời + Hình dáng: cao, gầy, to, béo, lùn, thấp, thân em có hình + Vẻ mặt: xinh đẹp, tơi tỉnh, buồn rầu, nhăn nhó, dáng, vẻ mặt sao? ngoan, h, hiền dịu, chăm chỉ, lời Đặc điểm tính tình + Đặc điểm tính tình: biếng, nào? T chất có + T chất: thông minh, sáng dạ, khôn ngoan, giỏi, bật? b) Núi v mt s vt quen thuc vi em (cõy ci, vt, nh ca, vt, sụng nỳi,) Em cn t cõu vi nhng tớnh t miờu t v mu sc, hỡnh dỏng, kớch thc, cỏc c im khỏc ca s vt) Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh III Luyn Tỡm cỏc tớnh t cỏc on sau: Hóy vit mt cõu cú dựng tớnh t a) Núi v mt ngi bn hoc bn thõn ca em Bn Bo l ngi cao nht lp Bn Nghi l ngi thụng minh nht lp b) Núi v mt s vt quen thuc vi em (cõy ci, vt, nh ca, vt, sụng nỳi,) Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh III Luyn Tỡm cỏc tớnh t cỏc on sau: Hóy vit mt cõu cú dựng tớnh t a) Núi v mt ngi bn hoc bn thõn ca em - Bn An cao nht lp V D - Bn Thiờn Kim va thụng minh, va xinh p - Bộ Mai nh em rt xinh xn b) Núi v mt s vt quen thuc vi em (cõy ci, vt, nh ca, vt, sụng nỳi,) - Vn cõy nh em rt xanh tt V D - Con mốo nh em cú b lụng mu vng I Nhn xột II Ghi nh III Luyn Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T Nhng t no sau õy l tớnh t? a xanh bic, mm mi b Mựa thu, cỏi cp ỏp ỏn: a c Vui chi, nhy nhút I Nhn xột II Ghi nh III Luyn Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T Bn Hng lp em va va thụng minh va xinh p Tớnh t cõu trờn l: a bn Hng, thụng minh b xinh p, em c thụng minh, xinh p ỏp ỏn: c I Nhn xột II Ghi nh III Luyn Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T Dũng no nờu ỳng tớnh t ch tớnh tỡnh ca bn? a Hin lnh, du dng, ngoan ngoón b Hin lnh, nhõn hu, gy c Du dng, cao, bộo ỏp ỏn: a I Nhn xột II Ghi nh Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T Tớnh t l nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca s vt, hot ng, trng thỏi III Luyn Tỡm cỏc tớnh t cỏc on sau: Hóy vit mt cõu cú dựng tớnh t a) Núi v mt ngi bn hoc bn thõn ca em b) Núi v mt s vt quen thuc vi em (cõy ci, vt, nh ca, vt, sụng nỳi,) [...]... Ghi nh III Luyn tp Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T 1 Nhng t no sau õy l tớnh t? a xanh bic, mm mi b Mựa thu, cỏi cp ỏp ỏn: a c Vui chi, nhy nhút 3 4 2 5 0 1 I Nhn xột II Ghi nh III Luyn tp Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T 2 Bn Hng lp em va va thụng minh va xinh p Tớnh t trong cõu trờn l: a bn Hng, thụng minh b xinh p, em c thụng minh, xinh p 3 4 2 5 0 1 ỏp ỏn: c I Nhn xột... 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh III Luyn tp 1 Tỡm cỏc tớnh t trong cỏc on vn sau: 2 Hóy vit mt cõu cú dựng tớnh t a) Núi v mt ngi bn hoc bn thõn ca em + Ngời bạn hoặc ngời + Hình dáng: cao, gầy, to, béo, lùn, thấp, thân của em có hình + Vẻ mặt: xinh đẹp, tơi tỉnh, buồn rầu, nhăn nhó, dáng, vẻ mặt ra sao? ngoan, h, hiền dịu, chăm chỉ, lời Đặc điểm tính tình thế + Đặc điểm tính. .. cng c gi l tớnh t Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột 1 c truyn sau: Cu hc sinh c- boa 2 Tỡm cỏc t trong truyn miờu t: 3 Trong cm t i li vn nhanh nhn, t nhanh nhn b sung ý ngha cho t no? II Ghi nh SGK trang 111 Tớnh t l nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca s vt, hot ng, trng thỏi Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh Nhúm 4 III Luyn tp 1 Tỡm cỏc tớnh... b xinh p, em c thụng minh, xinh p 3 4 2 5 0 1 ỏp ỏn: c I Nhn xột II Ghi nh III Luyn tp Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T 3 Dũng no nờu ỳng tớnh t ch tớnh tỡnh ca bn? a Hin lnh, du dng, ngoan ngoón b Hin lnh, nhõn hu, gy c Du dng, cao, bộo ỏp ỏn: a 3 4 2 5 0 1 I Nhn xột II Ghi nh Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T Tớnh t l nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca s vt, hot ng, trng...Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột 1 c truyn sau: Cu hc sinh c- boa 2 Tỡm cỏc t trong truyn miờu t: Kt lun: Nhng t ch tớnh tỡnh, t cht ca cu bộ Lu-i Mu sc ca s vt hoc hỡnh dỏng, kớch thc v c im khỏc ca s vt gi chung l tớnh t Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột 1 c truyn sau: Cu hc sinh c-... kớch thc, cỏc c im khỏc ca s vt) Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh III Luyn tp 1 Tỡm cỏc tớnh t trong cỏc on vn sau: 2 Hóy vit mt cõu cú dựng tớnh t a) Núi v mt ngi bn hoc bn thõn ca em Bn Bo l ngi cao nht lp Bn Nghi l ngi thụng minh nht lp b) Núi v mt s vt quen thuc vi em (cõy ci, con vt, nh ca, vt, sụng nỳi,) Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn... pht xanh nh mu men s ng ụng, phớa trờn di ờ chy di rch ngang tm mt, ngn khụng cho thy bin khi, ai ó nộm lờn bn nm mng mõy hng to tng, li im xuyt thờm ớt nột mõy m g vỳt di thanh mnh Bựi Hin Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh III Luyn tp 1 Tỡm cỏc tớnh t trong cỏc on vn sau: a) Ch tch H Chớ Minh, v Ch tch ca Chớnh ph Lõm thi nc Vit Nam Dõn ch Cụng hũa, ra mt ng bo ú... cao, mt sỏng, rõu tha C i chic m ó c, mc ỏo ka ki cao c, i dộp cao su trng ễng c cú dỏng i nhanh nhn Li núi ca C im m, m m, khỳc chit, rừ rng Theo Vừ Nguyờn Giỏp Ch tch H Chớ Minh (1890 1969) Th t ngy 04 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu TNH T I Nhn xột II Ghi nh III Luyn tp 1 Tỡm cỏc tớnh t trong cỏc on vn sau: b) Sỏng sm, tri quang hn ra ờm qua, mt bn tay no ó gii ra vũm tri sch búng Mu mõy xỏm ó nhng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 4 , Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 4 , Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 4 , Hãy viết một câu có dùng tính từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay