Danh từ LTVC lớp 4

20 312 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:02

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO CHÀO CÁC EM HỌC SINH THÂN YÊU Ng­ê i­d¹y:­TrÞnh­ThÞ­ Oanh ­­­­­­­­­­­Líp:­4 thông minh khó vừa 44 bình thường dễ Luyện từ câu ( Tiết 10 ) Thứ năm ngày 24 tháng năm 2015 Luyện từ câu ( Tiết 10 ) I Nhận xét 1/ Tìm từ người, vật, tượng có đoạn thơ sau: Mang theo truyện cổ Nghe sống thầm tiếng xưa Vàng nắng, trắng mưa Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi Đời cha ông với đời Như sông với chân trời xa Chỉ truyện cổ thiết tha Cho nhận mặt ông cha Lâm Thị Mỹ Dạ Luyện từ câu ( Tiết 10 ) Xếp từ em tìm vào nhóm thích hợp: -Từ người : ông cha,… -Từ vật : sông,… -Từ tượng: nắng,… Người Vật Hiện tượng Tìm từ người, vật có đoạn thơ sau: Mang theo truyện cổ Nghe sống thầm tiếng xưa Vàng nắng, trắng mưa Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi Đời cha ông với đời Như sông với chân trời xa Chỉ truyện cổ thiết tha Cho nhận mặt ông cha Lâm Thị Mỹ Dạ Thứ bảy, ngày 17 tháng năm 2011 Luyện từ câu ( Tiết 10 ) Người Vật Hiện Tượng cha ông sông, mưa ông cha dừa, nắng chân trời Luyện từ câu ( Tiết 10 ) Người cha ông ông cha Vật Hiện tượng sông, nắng dừa, mưa chân trời Danh từ Luyện từ câu ( Tiết 10 ) Người cha ông, ông cha Vật Hiện tượng sông, mưa, dừa, nắng chân trời Khái niệm Đơn vị truyện cổ, cơn, con, sống, rặng tiếng,xưa, đời Thứ bảy, ngày 17 tháng năm 2011 Bài1 câu danh ( Tiết 10 Tìm danhLuyện từ chỉtừngười, từ) vật, tượng có đoạn thơ sau: Cọ xòe ô che nắng Râm mát đường em Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối thầm Hoàng Minh Chính Thứ bảy, ngày 17 tháng năm 2011 Bài1 câu danh ( Tiết 10 Tìm danhLuyện từ chỉtừngười, từ) vật, tượng có đoạn thơ sau: Cọ xòe ô che nắng Râm mát đường em Hương rừng thơm đồi vắng Nước suối thầm Hoàng Minh Chính Thứ bảy, ngày 17 tháng năm 2011 Luyện từ câu ( Tiết 10 ) Người em Vật Hiện Tượng cọ, ô, đường, đồi, hương rừng nắng Bài 2: Đặt câu với danh từ người vật, tượng em vừa tìm HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN Ở TIẾT HỌC SAU ! Đọc câu tục ngữ thành ngữ thuộc chủ đề Trung thực – Tự trọng Em hiểu : Trung thực Tìm từ trái nghĩa với từ Đặt câu với từ : Tự trọng Đọc nêu cách hiểu em câu tục ngữ thành ngữ khác thuộc chủ đề mà em biết -^ Đ + sắc -^ - sắc ch Tìm câu tục ngữ + nặng thể qua -S +R -^ ch gợi ý tranh Đói cho sạch, rách cho thơm
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ LTVC lớp 4 , Danh từ LTVC lớp 4 , Danh từ LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay