Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 5

16 185 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:02

CHO MNG CC THY, Cễ GIO V D GI, THM LP Tiết 15 Người thực hiện: Nguyễn Thị Oanh Th hai, ngy thỏng 10 nm 2014 Kim tra bi c 1/ Em hóy cỏch vit tờn ngi tờn a lớ Vit nam 2/ Nghe v vit ỳng chớnh t cõu th sau: Chiu Nga Sn, gch Bỏt Trng Vi t Nam nh, la hng H ụng Th hai, ngy thỏng 10 nm 2014 1/ Em hóy cho bit õy l tờn ngi v tờn a danh nc ngoi hay Vit Nam An-ộc-xen Oa-sinh-tn An-ộc-xen: nh ngi an Mch Oa-sinh-tn: th ụ nc m Th hai, ngy thỏng 10 nm 2014 I Nhận xét: c cỏc tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi SGK : Bit rng ch cỏi u mi b phn to thnh cỏc tờn riờng núi trờn u c vit hoa, hóy nờu nhn xột v cu to v cỏch vit mi b phn tờn riờng nc ngoi Gi ý: - Mi b phn tờn riờng nc ngoi gm my ting ? - Cỏch vit cỏc ting cựng mt b phn tờn nh th no 1.Mi tờn riờng núi trờn gm my b phn,mi b phn gm my ting? 2.Ch cỏi u mi b phn c vit th no? 3.Nờu cỏch vit cỏc ting cựng mt b phn? Tờn ngi,tờn a lớ B phn S ting b phn S ting b phn cú Lộp Tụn-xtụi Mụ-rớt-x Mỏt-tộc-lớch Tụ-mỏt ấ-i-xn Hi-ma-lay-a a-nuýp Lt ng-gi-lột Niu Di-lõn Cụng-gụ 2 1 2 Lộp Mụ-rớt-x Tụ-mỏt Hi-ma-lay-a a-nuýp Lt Niu Cụng-gụ Tụn-xtụi Mỏt-tộc-lớch ấ-i-xn ng-gi-lột Di-lõn - Vit hoa ch cỏi u ca mi b phn to thnh tờn ú - Gia cỏc ting cựng mt b phn cú gch ni Tờn ngi,tờn, a lớ B phn cú S ting b phn S ting b phn Lộp Tụn-xtụi Lộp Tụn-xtụi Mụ-rớt-x Mỏt-tộc-lớch Mụ-rớt-x Mỏt-tộc-lớch Tụ-mỏt ấ-i-xn Tụ-mỏt ấ-i-xn Hi-ma-lay-a Hi-ma-lay-a a-nuýp a-nuýp Lt ng-gi-lột Lt ng-gi-lột Niu Di-lõn Niu Di-lõn Cụng-gụ Cụng-gụ Th hai, ngy thỏng 10 nm 2014 I Nhận xét: Cỏch vit mt s tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi sau õy cú gỡ c bit? - Tờn ngi: Thớch Ca Mõu Ni, Khng T, Bch C D - Tờn a lớ: Hi Mó lp Sn, Luõn ụn, Bc Kinh, Thy in Hóy tho lun theo nhúm bn tr li cõu hi BT3 phn nhn xột Mt s tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi vit ging nh tờn ngi, tờn a lớ Vit Nam: Tt c cỏc ting u c vit hoa ch cỏi u Nhng tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi BT3 l tờn riờng c phiờn õm theo õm Hỏn Vit (m ta mn t ting Trung Quc).VD: Ngn nỳi Hi-ma-lay-a (tờn quc t) theo phiờn õm t ting (Tõy Tng Trung Quc) cú tờn l Hi Mó Lp Sn Th hai, ngy thỏng 10 nm 2014 II Ghi nh: Khi vit tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi, ta vit hoa ch cỏi u ca mi b phn to thnh tờn ú Nu b phn to thnh tờn gm nhiu ting thỡ gia cỏc ting cn cú gch ni Cú mt s tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi vit ging nh cỏch vit tờn riờng Vit nam ú l nhng tờn riờng c phiờn õm theo õm Hỏn Vit Th hai, ngy thỏng 10 nm 2014 III Luyn tp: Bai 1: c on sau ri vit li cho ỳng nhng tờn riờng on: Gia ỡnh ụng Giụ-dộp li chuyn v c-boa ỏc-boa c-boa lui-paxt cú th tip tc i hc ỏc c-boa boa l mt th trn nh c-boa Lu-i Pa-xt Lu-i Pa-xt Khụng cú nhng lõu i s, nguy nga, ch thy nhng ngụi nh nh bộ, c kớnh v nhng nho con Dũng sụng quy-dng-x hin hũa ln quanh thnh ph Quy-dng-x Quy-dng-x vi nhng chic cu trng phau Theo C HOI Bai 2: Vit li nhng tờn riờng sau cho ỳng quy tc: Crớt-xti-an An-ộc-xen, Ga-ga-rin, An-be Anh-xtanh,crớtxtian Crớt-xti-an An-ộc-xen, I-u-ri Ga-ga-rin, - Tờn ngi: An-be anbe Anh-xtanh, anhxtanh, anộcxen, iuriI-u-ri gagarin A-ma-dụn, Ni-a-ga-ra Xanh Pờ-tộc-bua, Tụ-ki-ụ, A-ma-dụn, Ni-a-ga-ra - Tờn a lớ: Xanh xanhPờ-tộc-bua, pờtộcbua,Tụ-ki-ụ, tụkiụ, amadụn, niagara Nh vt lớ hc ni ting th gii, ngi c I-u-ri Ga-ga-rin Nh du hnh v tr ngi Nga ngi u tiờn bay vo v tr (1934-1968) Crớt-xti-an An-ộc-xen Nh ni ting th gii, ngi an Mch chuyờn vit truyn c tớch Xanh Pờ-tộc-bua kinh ụ c ca nc Nga Tụ-ki-ụ th ụ Nht Bn, x s ca Hoa Anh o Tờn mt thỏc nc ln gia Ca-na-a v M Tờn mt dũng sụng v cỏnh rng ln Bra-xin Bi 3: Lut chi Cú ụ vuụng ỏnh s t 1-9 Trong ú cú ụ may mn n sau mi ụ ú ghi tờn th ụ hoc tờn nc Bn i chi ln lt chn s bt kỡ, ri ghi lờn bng tờn nc hoc tờn th ụ tng ng Sau ú lt i chiu kt qu Nu ỳng c 10 im, sai khụng cú im Nu chn c ụ may mn s c thng 10 im v c chn ụ tip theo Bc Kinh- nc Trung Quc Phỏp - th ụ Pa-ri Viờng Chn - nc Lo th ụ Bc Kinh ncPhỏp th ụ Viờng Chn th ụ Niu-ờ-li th ụ Phnụm Pờnh ncThỏi Lan Thỏi Lan-th ụ Bng Cc Niu-ờ-li - nc n Phnụm Pờnh - nc Cam-pu-chia Bn c thng 10im Nc Anh Anh - th ụ Luõn ụn Nc Vit Nam Xin chỳc mng bn Vit Nam - th ụ H Ni Tiết học đến kết thúc CHC CC EM CHM NGOAN HC GII [...]... lên bảng tên nước hoặc tên thủ đô tương ứng Sau đó lật đối chiếu kết quả Nếu đúng được 10 điểm, sai không có điểm Nếu chọn được ô may mắn sẽ được thưởng 10 điểm và được chọn ô tiếp theo Bắc Kinh- nước Trung Quốc Pháp - thủ đô Pa-ri Viêng Chăn - nước Lào thủ đô Bắc Kinh 1 nướcPháp thủ đô Viêng Chăn 4 thủ đô Niu-đê-li thủ đô Phnôm Pênh nướcThái Lan Thái Lan-thủ đô Băng Cốc 2 5 Niu-đê-li - nước Ấn Độ... trụ (19 34- 1968) Crít-xti-an An-đéc-xen Nhà văn nổi tiếng thế giới, người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích Xanh Pê-téc-bua kinh đô cũ của nước Nga Tô-ki-ô thủ đô Nhật Bản, xứ sở của Hoa Anh Đào Tên một thác nước lớn ở giữa Ca-na-đa và Mỹ Tên một dòng sông và cánh rừng lớn ở Bra-xin Bài 3: Luật chơi Có 9 ô vuông đánh số từ 1-9 Trong đó có 1 ô may mắn Ẩn sau mỗi ô đó ghi tên thủ đô hoặc tên nước Bốn... thủ đô Bắc Kinh 1 nướcPháp thủ đô Viêng Chăn 4 thủ đô Niu-đê-li thủ đô Phnôm Pênh nướcThái Lan Thái Lan-thủ đô Băng Cốc 2 5 Niu-đê-li - nước Ấn Độ 3 6 Phnôm Pênh - nước Cam-pu-chia Bạn được thưởng 10điểm 7 Nước Anh Anh - thủ đô Luân Đôn 8 Nước Việt Nam Xin chúc mừng bạn Việt Nam - thủ đô Hà Nội 9 TiÕt häc ®Õn ®©y kÕt thóc CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN – HỌC GIỎI
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 5 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 5 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay