Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 4

30 193 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:02

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ GIÁO CHÀO CÁC EM HỌC SINH THÂN YÊU GV: Lâm Quang Thơ Trường Tiểu học Lương Hòa C KIỂM TRA BÀI CŨ: Viết : - từ tên phố cổ Hà Nội - danh lam thắng cảnh mà em biết Thứ ba, ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Thứ ba, ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu 1/ Em cho biết tên người tên địa danh nào? Nước hay Việt nam Nhà văn người Đan Mạch An-đéc-xen Oa-sinh-tơn Thủ đô nước Mỹ Thứ ba, ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu I PHẦN NHẬN XÉT Đọc tên người, tên địa nước sau đây: Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát- téc-lích, Tô- mát Ê-đi-xơn * Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công- gô * Tên người,tên địa Lép Tôn-xtôi Mô-rít-xơ Mát-téc-lích Bộ phận Bộ phận Bộ phận Tô-mát Ê-đi-xơn Hi-ma-lay-a Đa-nuýp 2 1 Lép Mô-rít-xơ Tô-mát Hi-ma-lay-a Đa-nuýp Tôn-xtôi Mát-téc-lích Ê-đi-xơn Lốt Ăng-giơ-lét Niu Di-lân Công-gô 2 Lốt Niu Công-gô Ăng-giơ-lét Di-lân 1.Mỗi tên riêng nói gồm phận,mỗi phận gồm tiếng? Tên người,tên địa Lép Tôn-xtôi Mô-rít-xơ Mát-téc-lích Bộ phận Bộ phận Bộ phận Tô-mát Ê-đi-xơn Hi-ma-lay-a Đa-nuýp 2 1 Lép Mô-rít-xơ Tô-mát Hi-ma-lay-a Đa-nuýp Tôn-xtôi Mát-téc-lích Ê-đi-xơn Lốt Ăng-giơ-lét Niu Di-lân Công-gô 2 Lốt Niu Công-gô Ăng-giơ-lét Di-lân 2.Chữ đầu phận viết nào? Tên người,tên địa Lép Tôn-xtôi Mô-rít-xơ Mát-téc-lích Bộ phận Bộ phận Bộ phận Tô-mát Ê-đi-xơn Hi-ma-lay-a Đa-nuýp 2 1 Lép Mô-rít-xơ Tô-mát Hi-ma-lay-a Đa-nuýp Tôn-xtôi Mát-téc-lích Ê-đi-xơn Lốt Ăng-giơ-lét Niu Di-lân Công-gô 2 Lốt Niu Công-gô Ăng-giơ-lét Di-lân 3.Nêu cách viết tiếng phận? Tên người: Mỗi tên riêng nói gồm bộTôn-xtôi: phận? Gồm phận: Lép Tôn- xtôi Lép Mỗi phận gồm tiếng? Mô-rít-xơ Mát- téc-lích: Gồm phận: Mô-rít-xơ Mát- téc-lích Tô- mát Ê-đi-xơn: Gồm phận: Tô-mát Ê-đi-xơn Tên địa lí: Hi-ma-lay-a: Tên người: Có phận gồm tiếng: Hi/ma/lay/a Đa-nuýp: Có 1Gồm phận tiếng: Đa/nuýp gồm phận:2Lép Tônxtôi Lép Tôn-xtôi: Lốt Ăng-giơ-lét: Mô-rít-xơ Mát-téc-lích: Gồm phận: Cóvà phận: Lốt Ăng-giơ-lét Mô-rít-xơ Máttéc-lích Niu Di-lân: Có phận: Niu Di-lân Tô- mát Ê-đi-xơn: Gồm phận: vàphận Ê-đi-xơn Công- gô:Tô-mát Có gồm tiếng: Công/gô Tên người,tên địa Số phận Số tiếng phận Số tiếng phận Lép Tôn-xtôi Lép Tôn-xtôi Mô-rít-xơ Máttéc-lích Mô-rít-xơ Mát-téc-lích Tô-mát Ê-đi-xơn Tô-mát Ê-đi-xơn Hi-ma-lay-a Hi-ma-lay-a Đa-nuýp Đa-nuýp Lốt Ăng-giơ-lét Lốt Ăng-giơ-lét Niu Di-lân Niu Di-lân Công-gô Công-gô I PHẦN NHẬN XÉT Đối với tên riêng phiên âm theo âm Hán Việt, viết nào? Những tên riêng viết cách viết tên riêng Việt nam II GHI NHỚ Khi viết tên người, tên địa nước ngoài, ta viết hoa chữ đầu phận tạo thành tên Nếu phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng tiếng cần có gạch nối Có số tên người, tên địa nước viết giống cách viết tên riêng Việt nam Đó tên riêng phiên âm theo âm Hán Việt III LUYỆN TẬP Bài 1: Đọc đoạn văn sau viết lại cho tên riêng đoạn văn: Gia đình ông Giô-dép lại chuyển ác-boa để lu-i pa-xtơ tiếp tục học ác-boa thị trấn nhỏ lâu đài đồ sộ, nguy nga, thấy nhà cổ kính vườn nho con Dòng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với cầu trắng phau III LUYỆN TẬP Bài 1: Đoạn văn viết lại tên riêng : Gia đình ông Giô-dép lại chuyển Ác - boa để Lu-i Pa-xtơ tiếp tục học Ác - boa thị trấn nhỏ lâu đài đồ sộ, nguy nga, thấy nhà cổ kính vườn nho con Dòng sông Quydăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với cầu trắng phau Bài 2: Viết lại tên riêng sau cho quy tắc: Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin Tên địa lí: xanh pêtécbua, tôkiô, Amadôn, niagara Bài 2: Những tên riêng viết quy tắc: Tên người: * An-be Anh-xtanh * Crít-xti-an An-đéc-xen * I-u-ri Ga-ga-rin Tên địa lí: * Xanh Pê-téc-bua * Tô-ki-ô * A-ma-dôn * Ni-a-ga-ra Nhà vật học tiếng giới, người Đức I-u-ri Ga-ga-rin Nhà du hành vũ trụ người Nga người bay vào vũ trụ (1934-1968) Crít-xti-an An-đéc-xen Nhà văn tiếng giới, người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích Thứ ba, ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Xanh Pê-téc-bua kinh đô cũ nước Nga Tô-ki-ô thủ đô Nhật Bản, xứ sở Hoa Anh Đào Thứ ba, ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Tên thác nước lớn Ca-na-đa Mỹ Tên dòng sông cánh rừng lớn Bra-xin H­ íng dÉn vÒ nhµ - Về nhà làm lại tập vào - Chuẩn bị sau: Dấu ngoặc kép Luật chơi Có ô vuông đánh số từ 1-9 Trong có ô may mắn Ẩn sau ô ghi tên thủ đô tên nước Bốn đội chơi chọn số bất kì, ghi lên bảng tên nước tên thủ đô tương ứng Sau lật đối chiếu kết Nếu 10 điểm, sai điểm Nếu chọn ô may mắn thưởng 10 điểm chọn ô Bắc Kinh- nước Trung Quốc Pháp - thủ đô Pa-ri Viêng Chăn - nước Lào thủ đô Bắc Kinh nướcPháp thủ đô Viêng Chăn thủ đô Niu-đê-li thủ đô Phnôm Pênh nướcThái Lan Thái Lan-thủ đô Băng Cốc Niu-đê-li - nước Ấn Độ Phnôm Pênh - nước Cam-pu-chia Bạn thưởng 10điểm Nước Anh Anh - thủ đô Luân Đôn Nước Việt Nam Xin chúc mừng bạn Việt Nam - thủ đô Hà Nội [...]... những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt, được viết như thế nào? Những tên riêng đó được viết như cách viết tên riêng Việt nam II GHI NHỚ 1 Khi viết tên người, tên địa nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối 2 Có một số tên người, tên địa nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng... phận viết như nào? viết thế hoa I PHẦN NHẬN XÉT Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận như thế nào? Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có gạch nối I PHẦN NHẬN XÉT Cách viết một số tên người, tên địa sau đây có gì đặc biệt? • Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị • Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển I PHẦN NHẬN XÉT Khi viết tên người, tên địa nước ngoài, ... người, tên địa nước ngoài, ta cần viết như thế nào? Khi viết tên người, tên địa nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối Tên người ,tên địa Số bộ phận Số tiếng bộ phận 1 Số tiếng bộ phận 2 Lép Tôn-xtôi 2 Lép Tôn-xtôi Mô-rít-xơ Máttéc-lích 2 Mô-rít-xơ Mát-téc-lích Tô-mát Ê-đi-xơn 2 Tô-mát Ê-đi-xơn... anđécxen, iuri gagarin Tên địa lí: xanh pêtécbua, tôkiô, Amadôn, niagara Bài 2: Những tên riêng trên đã được viết đúng quy tắc: Tên người: * An-be Anh-xtanh * Crít-xti-an An-đéc-xen * I-u-ri Ga-ga-rin Tên địa lí: * Xanh Pê-téc-bua * Tô-ki-ô * A-ma-dôn * Ni-a-ga-ra Nhà vật học nổi tiếng thế giới, người Đức I-u-ri Ga-ga-rin Nhà du hành vũ trụ người Nga người đầu tiên bay vào vũ trụ (19 34- 1968) Crít-xti-an... sau mỗi ô đó ghi tên thủ đô hoặc tên nước Bốn đội chơi lần lượt chọn 1 số bất kì, rồi ghi lên bảng tên nước hoặc tên thủ đô tương ứng Sau đó lật đối chiếu kết quả Nếu đúng được 10 điểm, sai không có điểm Nếu chọn được ô may mắn sẽ được thưởng 10 điểm và được chọn ô tiếp theo Bắc Kinh- nước Trung Quốc Pháp - thủ đô Pa-ri Viêng Chăn - nước Lào thủ đô Bắc Kinh 1 nướcPháp thủ đô Viêng Chăn 4 thủ đô Niu-đê-li... (19 34- 1968) Crít-xti-an An-đéc-xen Nhà văn nổi tiếng thế giới, người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2012 Luyện từ và câu Xanh Pê-téc-bua kinh đô cũ của nước Nga Tô-ki-ô thủ đô Nhật Bản, xứ sở của Hoa Anh Đào Thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2012 Luyện từ và câu Tên một thác nước lớn ở giữa Ca-na-đa và Mỹ Tên một dòng sông và cánh rừng lớn ở Bra-xin H­ íng dÉn vÒ nhµ - Về nhà làm... Đoạn văn đã được viết lại đúng những tên riêng : Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác - boa để Lu-i Pa-xtơ có thể tiếp tục đi học Ác - boa là một thị trấn nhỏ không có lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà cổ kính và những vườn nho con con Dòng sông Quydăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau Bài 2: Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc: Tên người: anbe... Pháp - thủ đô Pa-ri Viêng Chăn - nước Lào thủ đô Bắc Kinh 1 nướcPháp thủ đô Viêng Chăn 4 thủ đô Niu-đê-li thủ đô Phnôm Pênh nướcThái Lan Thái Lan-thủ đô Băng Cốc 2 5 Niu-đê-li - nước Ấn Độ 3 6 Phnôm Pênh - nước Cam-pu-chia Bạn được thưởng 10điểm 7 Nước Anh Anh - thủ đô Luân Đôn 8 Nước Việt Nam Xin chúc mừng bạn Việt Nam - thủ đô Hà Nội 9 ... nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối 2 Có một số tên người, tên địa nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt nam Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt III LUYỆN TẬP Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn văn: Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i pa-xtơ có thể tiếp tục đi học ác-boa là một thị trấn nhỏ không có lâu đài
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 4 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 4 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay