Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 1

21 302 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỦ THỪA Hội thi: “Thiết kế giáo án điện tử” Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2012 Bài dạy: Cách viết tên người,tên địa lý nứơc Môn: Luyện từ câu, lớp GV: Huỳnh Thị Bích Liên Trừơng TH Tân Lập – Thủ Thừa - Long An  Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Hoạt động 1: Hoạt động 2: Kiểm tra cũ Bài I Nhận xét II Ghi nhớ III Luyện tập Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Luyện tập viết tên người, tên địa lý Việt Nam Viết lại cho tên riêng có câu thơ sau: Nhà Bè bè nước chảy chia hai Ai Gia gia định đồng nai Nai Định ,Đồng Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lý nước I Nhận xét: ? Em cho biết tên người tên địa danh nào? Nước hay Việt Nam ? An – đéc – xen: nhà văn người Đan Mạch Oa – sinh – tơn: thủ đô nước Mĩ Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lý nước I Nhận xét: Đọc tên người , tên địa lý nước sau đây: -Tên người: Lép Tôn – xtôi, Mô – rít – xơ, Mát – téc – lích, Tô – mát Ê – – xơn -Tên địa lý: Hi – ma – lay – a, Đa – nuýp, Lốt Ăng – giơ – lét, Niu Di – lân, Công – gô Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lý nước I Nhận xét : HS thảo luận nhóm tổ ( phút ) - Mỗi tên riêng nói gồm phận, phận gồm tiếng? - Chữ đầu phận viết nào? - Nêu cách viết tiếng phận Thảo Thảoluận luậnnhóm nhómtổtổ( (33phút phút) ) Tên người,tên địa lí Bộ phận phận có 1( có số tiếng) phận 2- Số tiếng Chữ đầu bp1,bp2 Lép ( ) Tôn-xtôi Mô-rít-xơ Mát-téc-lích 2 Mô-rít-xơ ( 3) Mát-téc-lích Tô-mát Ê-đi-xơn Tô-mát ( 2) Ê-đi-xơn Hi-ma-lay-a Hi-ma-lay-a ( 4) H Đa-nuýp Đa-nuýp (2) Đ Lốt Ăng-giơ-lét Lốt ( 1) Ăng-giơ-lét ( 3) L, Ă Niu Di-lân Niu ( 1) Di-lân ( ) N, D Công-gô Công-gô (2) M: Lép Tôn-xtôi L, T C, N Chữ đầu phận viết hoa tiếng phận có dấu gạch nối Bộ phận phận có 1( có số tiếng) phận 2- Số tiếng Chữ đầu bp1,bp2 Lép ( ) Tôn-xtôi L, T Mô-rít-xơ Mát-téc-lích 2 Mô-rít-xơ ( 3) Mát-téc-lích ( 3) M, M Tô-mát Ê-đi-xơn Tô-mát ( 2) Ê-đi-xơn ( ) T, Ê Hi-ma-lay-a Hi-ma-lay-a (4) H Đa-nuýp Đa-nuýp ( ) Đ Lốt Ăng-giơ-lét Lốt ( ) Ăng-giơ-lét(3) L, Ă Niu Di-lân Niu ( ) Di-lân (2) N, D Công-gô Công-gô (2) M: Lép Tôn-xtôi C Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lý nước nhận xét : Cách viết số tên người, tên địa lí nước sau có đặc biệt ? Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn,Bắc Kinh,Thuỵ Điển Những tên riêng viết cách viết tên riêng Việt nam Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lý nước 1.2.Khi người, địađược lí nước ngoài, cầnâm Đốiviết vớitên têntên riêng phiên âmta theo II nhớ viết thếđược nào?viết nào? II Ghi Ghi nhớ Hán Việt, Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ đầu phận tạo thành tên Nếu phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng tiếng cần có gạch nối Có số tên người, tên địa lí nước viết giống cách viết tên riêng Việt Nam Đó tên riêng phiên âm theo âm Hán Việt Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lý nước Bài 1: Đọc đoạn văn sau viết lại cho tên riêng đoạn: Gia đình ông Giô-dép lại chuyển để ác boa Lu-I Lu-i paxtơ tiếp tuđi học ác boa thị trấn nhỏ, lâu đài đồ sộ, nguy nga, thấy nhà nhỏ bé,cổ kính vườn nho con.Dòng sông quy-dăng-xơ hiền hoà lượn quanh thành phố với cầu trắng phau Đáp án Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lý nước Bài 1: Đọc đoạn văn sau viết lại cho tên riêng đoạn: Gia đình ông Giô-dép lại chuyển Ác - boa để Lu – i Pa – xtơ tiếp tục học Ác - boa thị trấn nhỏ, lâu đài đồ sộ, nguy nga, thấy nhà nhỏ bé,cổ kính vườn nho con.Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hoà lượn quanh thành phố với cầu trắng phau Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lý nước Thảo luận nhóm đôi ( phút ) Bài 2: viết lại tên riêng sau cho quy tắc: - Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin - Tên địa lí: xanh petécbua, tôkiô, amadôn, niagara Đáp án Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lý nước -Tên người: An-be Anh- xtanh, Crít – xti – an An – đéc – xen, I – u- ri Ga- ga – rin -Tên địa lí: Xanh Pê- téc – bua, Tô- ki ô, A- ma- dôn, Ni- a- ga- Nhà vật lí học tiếng giới, người Đức I-u-ri Ga-ga-rin Nhà du hành vũ trụ người Nga người bay vào vũ trụ (1934-1968) Crít-xti-an An-đéc-xen Nhà văn tiếng giới, người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích Xanh Pê-téc-bua kinh đô cũ nước Nga Tô-ki-ô thủ đô Nhật Bản, xứ sở Hoa Anh Đào Tên thác nước lớn Ca-na-đa Mỹ Tên dòng sông cánh rừng lớn Bra-xin Trò chơi: Ai nhanh Nga Trung Quốc Nhật Bản Mát – xcơ- va Bắc Kinh Tô – ki - ô Mĩ Oa – sinh - tơn Thái Lan Băng Cốc Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò Từ viết tả ? a Xanh pêtecbua b Xanh Pê – téc – bua c Xanh – pê – téc – bua d xanh Pê – téc - bua -Về nhà xem lại học thuộc ghi nhớ SGK trang 79 - GV nhận xét tiết học CẢM ƠN BAN GIÁM KHẢO VÀ THẦY CÔ ĐÃ THEO DÕI XIN CHÚC SỨC KHỎE VÀ CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP Trân trọng kính chào !!! [...]... tư, ngày 03 tháng 10 năm 2 012 Luyện từ và câu Cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài Thảo luận nhóm đôi ( 3 phút ) Bài 2: viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc: - Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin - Tên địa lí: xanh petécbua, tôkiô, amadôn, niagara Đáp án Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2 012 Luyện từ và câu Cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài -Tên người: An-be... kính và những vườn nho con con.Dòng sông quy-dăng-xơ hiền hoà lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau Đáp án Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2 012 Luyện từ và câu Cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn: Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác - boa để Lu – i Pa – xtơ có thể tiếp tục đi học Ác - boa là một thị trấn nhỏ, không...Thứ tư, ngày 03 tháng 10 năm 2 012 Luyện từ và câu Cách viết tên người, tên địa lý nước ngoài Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn: Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về để ác boa Lu-I Lu-i paxtơ có thể tiếp tuđi học ác boa là một thị trấn nhỏ, không có... rin -Tên địa lí: Xanh Pê- téc – bua, Tô- ki ô, A- ma- dôn, Ni- a- ga- ra Nhà vật lí học nổi tiếng thế giới, người Đức I-u-ri Ga-ga-rin Nhà du hành vũ trụ người Nga người đầu tiên bay vào vũ trụ (19 34- 19 68) Crít-xti-an An-đéc-xen Nhà văn nổi tiếng thế giới, người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích Xanh Pê-téc-bua kinh đô cũ của nước Nga Tô-ki-ô thủ đô Nhật Bản, xứ sở của Hoa Anh Đào Tên một thác nước. .. nước Nga Tô-ki-ô thủ đô Nhật Bản, xứ sở của Hoa Anh Đào Tên một thác nước lớn ở giữa Ca-na-đa và Mỹ Tên một dòng sông và cánh rừng lớn ở Bra-xin Trò chơi: Ai nhanh hơn Nga Trung Quốc Nhật Bản Mát – xcơ- va Bắc Kinh Tô – ki - ô Mĩ Oa – sinh - tơn Thái Lan Băng Cốc Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò Từ nào viết đúng chính tả ? a Xanh pêtecbua b Xanh Pê – téc – bua c Xanh – pê – téc – bua d xanh Pê – téc -
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 1 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 1 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay