Bài từ ghép và từ láy môn LTVC lớp 4

21 223 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:02

Ng­êi thùc hiÖn: L¹i Th häc B Liªm S¬n Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu KI KIỂỂM M TRA TRA BBÀ ÀII C CŨ Ũ 1.Thế từ đơn? Cho ví dụ? 2.Thế từ phức? Cho ví dụ? Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Từ ghép, từ láy I/Nhận xét Thảo luận nhóm đôi  Cấu tạo từ phức in đậm câu khéo léo ,, khéo tay khéo léođược khéo tay thơ sau có khác ? 1/ Tôi nghe truyện cổ thầm Lời ông cha dạy đời sau LÂM THỊ MỸ DẠ 2/ Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể Núi dựng cheo leo , hồ lặng im Lá rừng với gió ngân se Hoạ tiếng lòng ta với tiếng chim HOÀNG TRUNG THÔNG  Gợi ý: - Từ phức tiếng có nghĩa tạo thành? - - Từ phức tiếng có âm đầu vần lặp lại truyện cổ ông cha thầm lặng im chầm chậm cheo leo se Từ phức Do tiếng có nghĩa tạo thành Do tiếng có âm đầu vần lặp lại tạo thành Từ phức Do tiếng có Từ ghép nghĩa tạo thành truyện cổ ông cha lặng im Do tiếng có âm láylặp lại đầu hoặcTừ vần tạo thành ththầm ầm th ì ch cheo eo leo ch eo chậm ậm chchầm ậm ch s e se sẽs ẽ Cấu tạo từ phức cột có khác từ phức cột 2? Từ phức Ghép tiếng có nghĩa lại với TỪ TỪ GHÉP GHÉP truyện cổ ông cha lặng im Phối hợp tiếng có âm đầu hay vần (hoặc âm đầu vần) giống TỪ TỪ LÁY LÁY thầm cheo leo chầm chậm se Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Từ ghép, từ láy Từ phức Có cách để cấu tạo từ phức? Là cách nào? Ghép tiếng có nghĩa lại với Từ ghép Phối hợp tiếng có âm đầu hay vần (hoặc âm đầu vần) giống Từ láy Cấu tạo từ ghép, từ láy có khác nhau? Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Từ ghép, từ láy II/ Ghi nhớ : Có hai cách để tạo từ phức : Ghép tiếng có nghĩa lại với Đó từ M : tình thương , thương mến, … ghép Phối hợp tiếng có âm đầu hay vần ( âm đầu Đóluôn M : sănvần sóc),giống khéo léo , , từ láy Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Từ ghép, từ láy III/ Luyện tập : Thảo luận nhóm Bài 1: Hãy xếp từ phức in nghiêng câu thành hai loại : từ ghép từ láy Biết tiếng in đậm tiếng có nghĩa : a)Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ nhiều nơi bên sông Hồng Cũng từ năm, suốt tháng mùa xuân, vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông mạc màu tre tươi nhũn nhặn b) Dáng tre vươn mộc mạc, nhặn Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dai, vững chắc Tre trông cao cao, giản dị, chí khí cáp dẻo dai người Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Từ ghép, từ láy III/ Luyện tập : Bài 1(Tr 39) Hãy xếp từ phức tô màu câu thành hai loại : từ ghép từ láy Biết tiếng in đậm tiếng có nghĩa Lưu ý: Các Tõ bước xác định từ ghép, từ láy: Tõ ghÐp ghÐp Tõ Tõ l¸y l¸y a)1.ghi thờ,trong từ a) nô nứ c Xácnhớ, định đền số tiếng bờ bãi, tưởng nhớ Xác nghĩa riêng tiếng vàmạc, nghĩa chung b) dẻo định dai, vững chắc,của từngb) mộc từ cao nhũn nhặn, cứng cáp Phân loại từ ghép, từ láy Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Từ ghép, từ láy III/ Luyện tập THẢO LUẬN THEO NHÓM Bài 2) Tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng sau : a) Ngay b) Thẳng c) Thật Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Từ ghép, từ láy THẢO LUẬN THEO ĐỘI III/Luyện tập Bµi 2) Tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng sau : Từ ghép a)Ngay b)Thẳng c)Thật thẳng, thật, lưng, đơ, … Từ láy ngắn, … Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Luyện từ câu Từ ghép, từ láy III/Luyện tập Bµi 2) Tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng sau : Từ ghép Từ láy a)Ngay thẳng, thật, lưng, đơ, … ngắn, … b)Thẳng thẳng băng, thẳng cánh, thẳng cẳng, thẳng đuột, thẳng đứng, thẳng tay, thẳng tắp, thẳng tuột, thẳng tính, … thẳng thắn, thẳng thừng, … c)Thật chân thật, thành thật, thật lòng, thật tâm, thật tình, … thật thà, … Nói Nóinhanh, nhanh,nói nóiđúng Đánh dấu x vào ô Từ phức Từ ghép học hành X xinh đẹp X xinh xinh cá Từ láy X X lon ton X cỏn X Có cách tạo từ phức cách nào? Từ ghép từ láy có giống khác nhau? II/ Ghi nhớ :   Có Cóhai haicách cáchchính chínhđể đểtạo tạotừ từphức phứclà là:: 1.Ghép Ghépnhững nhữngtiếng tiếngcó cónghĩa nghĩalại lạivới vớinhau Đó Đólà làcác cáctừ từghép ghép M M::tình tìnhthương thương,,thương thươngmến mến,,ruộng ruộngđồng đồng,,sách sáchvở 2.Phối Phốihợp hợpnhững nhữngtiếng tiếngcó cóâm âmđầu đầuhay hayvần vần((hoặc hoặccả cảâm âmđầu đầuvà vần vần))giống giốngnhau Đó Đólà làcác cáctừ từláy láy M M::săn sănsóc sóc,,khéo khéoléo léo,,luôn luônluôn luôn,,xinh xinhxắn xắn,,um umtùm tùm Câu Tìm từ ghép đồ dùng học sinh? _ ? 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n Câu Tìm từ láy nết tốt người học sinh? _ ? 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n Câu Tìm từ ghép đồ dùng nhà? _ ? 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n Câu Tìm từ láy màu sắc? _ ? 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n Câu Đặt câu với từ láy tính tình? _ ? 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n [...]... ngày 4 tháng 10 năm 2012 Luyện từ và câu Từ ghép, từ láy III/ Luyện tập THẢO LUẬN THEO NHÓM Bài 2) Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây : a) Ngay b) Thẳng c) Thật Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2012 Luyện từ và câu Từ ghép, từ láy THẢO LUẬN THEO ĐỘI III/Luyện tập Bµi 2) Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây : Từ ghép a)Ngay b)Thẳng c)Thật ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay đơ, … Từ láy. .. Đánh dấu x vào ô đúng Từ phức Từ ghép học hành X xinh đẹp X xinh xinh con cá Từ láy X X lon ton X cỏn còn con X 1 Có mấy cách chính tạo từ phức là những cách nào? 2 Từ ghép và từ láy có gì giống và khác nhau? II/ Ghi nhớ :   Có Cóhai haicách cáchchính chínhđể đểtạo tạotừ từphức phứclà là:: 1 1 .Ghép Ghépnhững nhữngtiếng tiếngcó cónghĩa nghĩalại lạivới vớinhau nhau Đó Đólà làcác cáctừ t ghép ghép M M::tình... láy chứa từng tiếng sau đây : Từ ghép a)Ngay b)Thẳng c)Thật ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay đơ, … Từ láy ngay ngắn, … Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2012 Luyện từ và câu Từ ghép, từ láy III/Luyện tập Bµi 2) Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây : Từ ghép Từ láy a)Ngay ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay đơ, … ngay ngắn, … b)Thẳng thẳng băng, thẳng cánh, thẳng cẳng, thẳng đuột, thẳng đứng,... cảâm âmđầu đầuvà và vần vần))giống giốngnhau nhau Đó Đólà làcác cáctừ t láy láy M M::săn sănsóc sóc,,khéo khéoléo léo,,luôn luônluôn luôn,,xinh xinhxắn xắn,,um umtùm tùm Câu 1 Tìm 3 từ ghép chỉ đồ dùng của học sinh? _ ? 5 3 4 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n Câu 2 Tìm 2 từ láy chỉ nết tốt của người học sinh? _ ? 5 3 4 21 HÕt giê... 3 4 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n Câu 3 Tìm 3 từ ghép chỉ đồ dùng trong nhà? _ ? 5 3 4 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n Câu 4 Tìm 2 từ láy chỉ màu sắc? _ ? 5 3 4 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n Câu 5 Đặt một câu với một từ láy chỉ tính tình? _ ? 5 3 4 21 HÕt giê Theo tµi cña b¹n
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài từ ghép và từ láy môn LTVC lớp 4 , Bài từ ghép và từ láy môn LTVC lớp 4 , Bài từ ghép và từ láy môn LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay