Bài luyện tập về từ ghép và từ láy LTVC lớp 4

22 238 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:02

Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu KHỞI ĐỘNG: Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu KIỂM TRA BÀI CŨ: Phân từ phức sau thành từ ghép từ láy: ruộng vườn đầm ấm gà trắng trẻo thoang thoảng cau vui vẻ TỪ GHÉP TỪ LÁY Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY So sánh hai từ ghép sau đây: Bánh trái Bánh rán a) Từ ghép có nghĩa tổng hợp (bao quát chung)? b) Từ ghép có nghĩa phân loại (chỉ loại nhỏ thuộc phạm vi nghĩa tiếng thứ nhất)? Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY So sánh hai từ ghép sau đây: Bánh trái Bánh rán Chỉ chung loại bánh Chỉ loại bánh nặn bột gạo nếp, thường có nhân, rán chín giòn Từ ghép có nghĩa tổng hợp (bao quát chung) Từ ghép có nghĩa phân loại (chỉ loại nhỏ thuộc phạm vi nghĩa tiếng thứ nhất) Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Viết từ ghép (được in đậm) câu vào ô thích hợp bảng phân loại từ ghép: a) Từ vọng vào tiếng chuông xe điện lẫn tiếng chuông xe đạp lanh canh không ngớt, tiếng còi tàu hoả thét lên, tiếng bánh xe đập đường ray tiếng máy bay gầm rít bầu trời Theo Tô Ngọc Hiến b) Dưới ô cửa máy bay ruộng đồng, làng xóm, núi non Những gò đống, bãi bờ với mảng màu xanh, nâu, vàng, trắng nhiều hình dạng khác gợi tranh giàu màu sắc Theo Trần Lê Văn Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Viết từ ghép (được in đậm) câu vào ô thích hợp bảng phân loại từ ghép: a) b) Từ Dưới ô cửa vọng máy vào bay tiếng chuông ruộng xe điện đồng, lẫnlàng tiếngxóm, chuông núi xe non đạpNhững lanh canh gò đống, khôngbãi ngớt, bờtiếng với còi tàumảng hoả thét màulên, xanh, tiếng bánh nâu, xe vàng, đậptrắng đường nhiềuray hình dạng tiếng máy khácbay gầm gợirít bầu bứctrời tranh giàu màu sắc Theo Ngọc Hiến TheoTô Trần Lê Văn TỪ GHÉP CÓ NGHĨA TỔNG HỢP TỪ GHÉP CÓ NGHĨA PHÂN LOẠI ruộng đồng, làng xóm, núi non, gò đống, bãi bờ, hình dạng, màu sắc xe điện, xe đạp, tàu hoả, đường ray, máy bay Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY TỪ GHÉP Từ ghép có nghĩa tổng hợp Từ ghép có nghĩa phân loại VD: - nhà cửa - đất nước - bạn bè,… VD: - xe đạp, - bạn đường, - học gạo,… Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Xếp từ láy đoạn văn sau vào nhóm thích hợp: Cây nhút nhát Gió rào rào lên Có tiếng động lạ Những khô lạt xạt lướt cỏ Cây xấu hổ co rúm lại Nó thấy xung quanh lao xao He mắt nhìn: lạ Lúc mở bừng mắt nhiên lạ thật Theo Trần Hoài Dương a)Từ láy có hai tiếng giống âm đầu b)Từ láy có hai tiếng giống vần c)Từ láy có hai tiếng giống âm đầu vần Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Xếp từ láy đoạn văn sau vào nhóm thích hợp: Cây nhút nhát Giórào ràorào rào lên Có tiếng động lạ Những khô lạt xạt lướt cỏ Cây xấu hổ co He hé lao xao xao He rúm lại Nó thấy xung quanh lao mắt nhìn: lạ Lúc mở bừng mắt nhiên lạ thật Theo Trần Hoài Dương a) Từ Từ láy láy có hai hai tiếng tiếng giống giống nhau b)c) Từ láy cócó hai tiếng giống ởởở vần âm đầu đầu.và vần Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY TỪ LÁY Từ láy có hai Từ láy có hai tiếng giống tiếng giống âm đầu vần Từ láy có hai tiếng giống âm vần VD: - lung linh VD:- lác đác - xù xì - bối rối - nhỏ nhắn - líu ríu VD: - nho nhỏ - nhè nhẹ - se Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY TRÒ CHƠI: TRÒ CHƠI: Chăm sóc vườn hoa HOA SEN HOA CÚC HOA SÚNG HOA LY LY HOA HỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG Thế từ ghép tổng hợp? Cho ví dụ Thế từ ghép phân loại? Cho ví dụ Tìm từ láy có hai tiếng giống phận âm đầu? Tìm từ láy có hai tiếng giống phận vần? Tìm từ láy có hai tiếng giống âm đầu vần? Đặt câu có chứa từ ghép phân loại Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2016 Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Xem lại phần Ghi nhớ (sgk/39) Xem lại tập tiết học hôm [...]... gì lạ thật Theo Trần Hoài Dương a) Từ Từ láy láy có hai hai tiếng tiếng giống giống nhau nhau cả b)c) Từ láy cócó hai tiếng giống nhau ởởở vần âm đầu đầu .và vần Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016 Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY TỪ LÁY Từ láy có hai Từ láy có hai tiếng giống tiếng giống nhau ở âm đầu nhau ở vần Từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm và vần VD: - lung linh VD:- lác đác... 2016 Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY TRÒ CHƠI: TRÒ CHƠI: Chăm sóc vườn hoa HOA SEN HOA CÚC HOA SÚNG HOA LY LY HOA HỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG Thế nào là từ ghép tổng hợp? Cho ví dụ Thế nào là từ ghép phân loại? Cho ví dụ Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau bộ phận âm đầu? Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau bộ phận vần? Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau cả âm đầu và vần? Đặt một câu có chứa từ. .. ngày 29 tháng 9 năm 2016 Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY 3 Xếp từ láy trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp: Cây nhút nhát Giórào ràorào rào nổi lên Có một tiếng động gì lạ lắm Những chiếc lá khô lạt xạt lướt trên cỏ Cây xấu hổ co He hé hé lao xao xao He rúm mình lại Nó bỗng thấy xung quanh lao mắt nhìn: không có gì lạ cả Lúc bấy giờ nó mới mở bừng những con mắt lá và quả nhiên không có... đầu? Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau bộ phận vần? Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau cả âm đầu và vần? Đặt một câu có chứa từ ghép phân loại Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016 Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Xem lại phần Ghi nhớ (sgk/39) Xem lại các bài tập của tiết học hôm nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài luyện tập về từ ghép và từ láy LTVC lớp 4 , Bài luyện tập về từ ghép và từ láy LTVC lớp 4 , Bài luyện tập về từ ghép và từ láy LTVC lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay