Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 3

13 226 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

PHÒNG GD & ĐT KHÁNH SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC BA CỤM BẮC Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Kiểm tra cũ: 1/ Em nêu nghĩa từ nghị lực đặt câu với từ nghị lực? 2/ Câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì? Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Tính từ (Tiếp theo) I/ Nhận xét: Đặc điểm vật miêu tả câu sau khác nào? a) Tờ giấy trắng mức độ trung bình b) Tờ giấy trăng trắng mức độ thấp c) Tờ giấy trắng tinh mức độ cao Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Tính từ (Tiếp theo) Trong câu đây, ý nghĩa mức độ thể cách nào? a) Tờ giấy trắng b) Tờ giấy trắng c) Tờ giấy trắng Ý nghĩa mức độ thể cách: -Thêm từ vào trước tính từ trắng trắng trắng - Tạo phép so sánh với từ hơn, trắng Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Tính từ (Tiếp theo) Ghi nhớ: Có số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất sau: Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho Thêm từ rất, quá, lắm…vào trước sau tính từ Tạo phép so sánh 1/ Tìm từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) đoạn văn sau: Hoa cà phê thơm đậm nên mùi hương thường theo gió bay xa Nhà thơ Xuân Diệu lần đến ngắm nhìn vẻ đẹp cà phê phải lên : Hoa cà phê thơm em Hoa điệu với hoa nhài ngọc xinh sáng Trong ngà trắng ngọc, Như miệng em cười ngà Mỗi mùa xuân, Đắk Lắk lại khoác lên màu trắng ngà ngọc tỏa mùi hương ngan ngát, khiến đất trời ngày xuân đẹp hơn, lộng lẫy tinh khiết hơn Theo Thu Hà M : Hoa cà phê thơm đậm nên mùi hương thường theo gió bay xa Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Tính từ (Tiếp theo) 2/ Hãy tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác đặc điểm sau: đỏ, cao, vui Đỏ - Cách 1: (tạo từ láy, từ ghép với tính từ đỏ) đo đỏ, đỏ rực, đỏ chót, đỏ chói, đỏ choét, đỏ chon chót, đỏ tím, đỏ sậm, đỏ tía, đỏ thắm,…… - Cách 2: (thêm từ rất, quá, vào trước sau từ đỏ) đỏ, đỏ lắm, đỏ quá, đỏ …… - Cách 3: (tạo phép so sánh) đỏ hơn, đỏ nhất, đỏ sơn,… Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Tính từ (Tiếp theo) 2/ Hãy tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác đặc điểm sau: đỏ, cao, vui Cao Vui - cao cao, cao vút, cao chót vót, cao vợi, cao vòi vọi, cao vời vợi,… - cao, cao quá, cao lắm, cao,… - cao hơn, cao nhất, cao núi, cao núi,… - vui vui, vui vẻ, vui sướng, sướng vui, vui mừng, mừng vui,… - vui, vui lắm, vui quá,…… - vui hơn, vui nhất, vui tết, vui tết, vui hội,… Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Tính từ (Tiếp theo) 3/ Đặt câu với từ ngữ em vừa tìm tập Bông hoa dâm bụt có màu đỏ rực Bầu trời cao vời vợi Em vui điểm mười Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Tính từ (Tiếp theo) TRÒ CHƠI: AI NHANH - AI ĐÚNG * Em khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: 1/ Tìm từ mức độ đặc điểm, tính chất câu sau: Mái tóc bé màu nâu sẫm A Màu B nâu CC sẫm 2/ Tính từ mức độ thấp đặc điểm, tính chất: A B tim tím, trăng trắng, trắng B tim tím, trăng trắng, xam xám, cong cong Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Tính từ (Tiếp theo) TRÒ CHƠI: AI NHANH - AI ĐÚNG * Em khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: 3/ Cụm từ có dùng phép so sánh để mức độ đặc điểm, tính chất A A chậm rùa, trắng tuyết, cao núi.xanh B chậm rùa, xanh cây, xanh sẫm C xanh cây, xanh ngắt, vàng óng [...]... 20 13 Luyện từ và câu: Tính từ (Tiếp theo) TRÒ CHƠI: AI NHANH - AI ĐÚNG * Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 1/ Tìm từ chỉ mức độ của đặc điểm, tính chất trong câu sau: Mái tóc bé màu nâu sẫm A Màu B nâu CC sẫm 2/ Tính từ chỉ mức độ thấp của đặc điểm, tính chất: A B tim tím, trăng trắng, trắng quá B tim tím, trăng trắng, xam xám, cong cong Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 20 13 Luyện từ. .. trăng trắng, trắng quá B tim tím, trăng trắng, xam xám, cong cong Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 20 13 Luyện từ và câu: Tính từ (Tiếp theo) TRÒ CHƠI: AI NHANH - AI ĐÚNG * Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 3/ Cụm từ nào có dùng phép so sánh để chỉ mức độ của đặc điểm, tính chất A A chậm như rùa, trắng như tuyết, cao như núi.xanh lá cây B chậm như rùa, xanh lá cây, xanh sẫm C xanh lá
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 3 , Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 3 , Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay