Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 2

12 207 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

Th ngy 28 thỏng 11 nm 2013 Luyn t v cõu: KIM TRA BI C 1/ Em hóy nờu ngha ca t ngh lc v t cõu vi t ngh lc? 2/ Tỡm tớnh t cú on sau: ú l mt bui chiu h cú mõy trng xụ ui trờn cao Th ngy 28 thỏng 11 nm 2013 Luyn t v cõu: I/ Nhn xột: TNH T (Tip theo) c im ca cỏc s vt c miờu t nhng cõu sau khỏc nh th no? a) T giy ny trng b) T giy ny trng trng c) T giy ny trng tinh mc trung bỡnh mc thp mc cao Tớnh t trng T lỏy trng trng T ghộp trng tinh - Mc c im ca t giy c th hin bng cỏch to cỏc t lỏy, t ghộp vi tớnh t ó cho - rt trng, trng quỏ, - hi trng, - trng nht, trng hn Th ngy 28 thỏng 11 nm 2013 Luyn t v cõu: I/ Nhn xột: TNH T (Tip theo) II/ Ghi nh: Cú mt s cỏch th hin mc ca c im, tớnh cht nh sau: To cỏc t ghộp hoc t lỏy vi tớnh t ó cho Thờm cỏc t rt, quỏ, lm vo trc hoc sau tớnh t To phộp so sỏnh Th ngy 28 thỏng 11 nm 2013 Luyn t v cõu: TNH T ( Tip theo) 1/ Tỡm v gch chõn nhng t ng biu th mc ca c im, tớnh cht ( c in nghiờng) on sau: Hoa c phờ thm m v ngt nờn mựi hng thng theo giú bay i rt xa Nh th Xuõn Diu ch mt ln n õy ngm nhỡn v p ca c phờ ó phi tht lờn : Hoa c phờ thm lm em i Hoa cựng mt iu vi hoa nhi Trong ng trng ngc, xinh v sỏng Nh ming em ci õu y thụi Mi xuõn, k Lk li khoỏc lờn mỡnh mt mu trng ng ngc v ta mựi hng ngan ngỏt, khin t tri nhng ngy xuõn p hn, lng ly hn v tinh khit hn Theo Thu H M : Hoa c phờ thm m v ngt nờn mựi hng thng theo giú bay i rt xa Th ngy 28 thỏng 11 nm 2013 Luyn t v cõu: TNH T ( Tip theo) Th ngy 28 thỏng 11 nm 2013 Luyn t v cõu: TNH T ( Tip theo) I Nhận xét II Ghi nhớ III Luyện tập Có số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất sau: Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho Thêm từ rất, quá, vào trước sau tính từ Tạo phép so sánh Tìm từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) đoạn văn sau: Hãy tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác đặc điểm sau: đỏ, cao, vui Tạo từ ghép từ láy Thêm từ rất, quá, đỏ cao vui Tạo phép so sánh Th ngy 28 thỏng 11 nm 2013 Luyn t v cõu: TNH T ( Tip theo) I Nhận xét II Ghi nhớ III Luyện tập Có số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất sau: Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho Thêm từ rất, quá, vào trước sau tính từ Tạo phép so sánh Tìm từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) đoạn văn sau: Hãy tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác đặc điểm sau: đỏ, cao, vui Tạo từ ghép từ láy Thêm từ rất, quá, Tạo phép so sánh đỏ đỏ tía, đỏ chót, đo đỏ cao cao cao, cao vút, vui vui vẻ, vui vui, đỏ, đỏ lắm, đỏ son, cao, cao quá, cao cao vui, vui tuyệt, vui tết, Đặt câu với từ ngữ em vừa tìm tập III/ Luyn tp: Th ngy 28 thỏng 11 nm 2013 Luyn t v cõu: TNH T ( Tip theo) 1/ Tỡm v gch chõn nhng t ng biu th mc ca c im, tớnh cht ( c in nghiờng) on sau: 2/ Hóy tỡm nhng t ng miờu t mc khỏc ca cỏc c im sau: , cao, vui 3/ t cõu vi mi t ng em va tỡm c bi Mt tri chúi Bu tri cao vi vi Gi toỏn hụm nay, em rt vui sng c im mi Th t ngy 16 thỏng 11 nm 2011 Luyn t v cõu: TNH T (Tip theo) 1/ Tỡm t ch mc ca c im, tớnh cht cõu sau: Mỏi túc ca mu nõu sm A mu B nõu CC sm 2/ Dóy t ch mc thp ca c im, tớnh cht: A tim tớm, trng trng, trng quỏ BB tim tớm, trng trng, xam xỏm, cong cong C tim tớm, trng trng, xam xỏm, trng nh tuyt Th t ngy 16 thỏng 11 nm 2011 Luyn t v cõu: TNH T (Tip theo) 3/ Dóy cm t cú dựng phộp so sỏnh ch mc ca c im, tớnh cht A A chm nh rựa, trng nh tuyt, cao nh nỳi B chm chp, xanh lỏ cõy, xanh sm C xanh lỏ cõy, xanh ngt, vng úng [...]...Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 20 11 Luyện từ và câu: TÍNH TỪ (Tiếp theo) 3/ Dãy cụm từ có dùng phép so sánh để chỉ mức độ của đặc điểm, tính chất A A chậm như rùa, trắng như tuyết, cao như núi B chậm chạp, xanh lá cây, xanh sẫm C xanh lá cây, xanh ngắt, vàng óng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 2 , Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 2 , Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay